Park Paulinów w Głogowie.

Wspomniany w tytule park znajduje się w południowej części Głogowa, w pobliżu osiedla Paulinów oraz ogródków działkowych. Powierzchnia 2 ha może nie imponuje wielkością, jednak atutem parku jest różnorodność występujących tu gatunków drzew i krzewów (ok. 30 gatunków). Park porasta prawie wyłącznie stary drzewostan, w którym ochroną pomnikową objęto 5 okazów, a kilka innych zasługuje na status pomnika przyrody. Główną oś parku stanowi aleja, będąca przedłużeniem ulicy Lwowskiej, przy której ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. Przemierzając parkową aleję od wschodniej strony, z pewnością dostrzeżemy okazały dąb szypułkowy „Ziemowit” w towarzystwie drugiego dębu oraz jesionu.

Obwód w pierśnicy wynosi 440 cm, wysokość drzewa ok. 30 metrów.

Idąc dalej, wypatrzymy rosnące po lewej stronie 2 platany klonolistne o nazwie „Filemon” i „Bonifacy”.

Obwód okazów 430 i 550 cm, wysokość 25 metrów.

Po przeciwnej stronie alejki najcenniejszy okaz w parku – olbrzymi miłorząb dwuklapowy „Tristan”.

Pień mierzy w pierśnicy 380 cm przy wysokości drzewa ok. 25 metrów. Zalicza się do najstarszych i najokazalszych miłorzębów w Polsce. Jest to okaz żeński, rzadko występujący w parkach (co jest związane z nieprzyjemnych zapachem wydzielanym przez owoce).

W pobliżu rośnie kolejny pomnikowy platan o nazwie „Leopold”.

Obwód w pierśnicy wynosi 360 cm, wysokość okazu ok. 30 metrów.

Z innych drzew zasługujących na uwagę, choć nie posiadających statusu pomnika przyrody, zasługuje wiekowa sosna czarna o obwodzie 275 cm.

Z pewnością sędziwym wiekiem charakteryzuje się okaz głogu – symbolu Głogowa.

Ciekawie uformowane zostały grupy drzew rosnących na obrzeżu parku. Do takich należy ten kasztanowiec.

Podobnie uformowane inne gatunki.

Brakującym elementem w parku jest z pewnością brak tabliczek na pomnikowych okazach.

Przy redagowaniu wpisu korzystano z artykułu link

Pomnikowe głogi w Głogowie.

Głogów to duże miasto o długiej historii , położone w województwie dolnośląskim, nad rzeką Odrą. Etymologię nazwy wywodzi się od głogu, którym początkowo nazywano wszystkie krzewy kłujące, aby z czasem zawęzić tę nazwę do jednej rośliny. Odnosi się ona do właściwości terenów, na których miejscowość została założona i ma związek z roślinnością charakterystyczną dla tego obszaru – teren porośnięty głogiem. Głóg ma zatem symboliczne znaczenie dla tego miasta, czego wyrazem jest uchwała Rady Miejskiej Głogowie z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca pomnikami przyrody 12 głogów dwuszyjkowych. Grupa tych drzew zlokalizowana jest przy ul. Piekarskiej (dawny Plac Wilhelma), 200 metrów na wschód od głogowskiego ratusza.

GPS N 51°39′45.21″ , E 16°05′45.76″

Głóg jest gatunkiem rodzimym, pospolitym na całym obszarze Polski. Najczęściej spotykane są dwa gatunki : głóg jedno – i dwuszyjkowy. Owoce o wielkości 1 cm są jadalne, używane do przetworów, produkcji wina i w ziołolecznictwie.

Omawiana grupa głogów jest pozostałością historycznego układu zieleni, wiek okazów szacuje się na ok. 100 lat.

Obwód poszczególnych okazów wynosi 145, 100, 93, 137, 101, 131, 115, 114, 86, 152, 141, 137 cm; wysokość ok. 8-10 m, średnica korony od 5 do 7 m.

W sąsiedztwie pomnikowych głogów utworzono w 2010 r. skwer poświęcony pamięci ofiar katyńskich. Przy tablicach pamiątkowych z imieniem i nazwiskiem zamordowanej osoby, posadzono symboliczne dęby pamięci.

pomnikowe głogi ul. Piekarska w Głogowiedęby pamięci w Głogowie