Pomnikowe dęby we wsi Wysoka (gm. Nowogród Bobrzański, lubuskie).

Wysoka to wieś położona na prawym brzegu Bobru, w północno – zachodniej części gminy Nowogród Bobrzański (pow. zielonogórski, lubuskie). We wsi znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus z XIV w., przebudowany w XIX w. Budowlę wzniesiono z kamienia z dodatkiem cegły oraz rudy darniowej.

Obok świątyni znajduje się ogrodzony plac zabaw (widoczny w dolnej części pierwszego zdjęcia), wzdłuż jego płotu biegnie gruntowa droga, przy której znajduje się grupowy pomnik przyrody – skupienie 6 dębów szypułkowych o obwodach 635, 435, 370, 455, 500, 560 cm. Pierwszy dąb rośnie przy zakręcie drogi, ok. 150 m od ul. Bogaczowskiej.

Drugi okaz rosnący kilkanaście metrów obok, znajduje się w równie opłakanym stanie, jak płot który go otacza.

Trzeci dąb stoi na łące, kilka metrów od drogi. Jego pień gęsto porasta bluszcz pospolity.

Kolejny dąb o najmniejszym obwodzie, rośnie przy drugim zakręcie drogi, 30 m za strumieniem.

Piąty okaz to wysoki na prawie 30 m dąb, z charakterystyczną blizną na pniu.

Ostatni dąb rośnie przy rozwidleniu dróg otoczony walącym się płotkiem.

Odległość między pierwszym a ostatnim dębem w grupowym pomniku przyrody wynosi ok. 240 m. 1600 m w linii prostej na zachód od grupy pomnikowych dębów rośnie dąb „Kazik” opisany w poprzednim artykule. Aby do niego trafić trzeba przejechać przez mosty na Bobrze i na Kanale Dychowskim i skręcić w drogę do Nowogrodu Bobrzańskiego. Pomnikowy dąb ujrzymy po prawej stronie, po przejechaniu 200 m.

Pomnikowy dąb „Kazik” k. wsi Łagoda (gm. Nowogród Bobrzański, lubuskie).

Ważnym elementem krajobrazowym w gminie Nowogród Bobrzański jest rzeka Bóbr. Płynie ona przez cały obszar gminy (z południa na północ) szerokimi zakolami, w wyraźnie zaznaczonej i wciętej ostrymi krawędziami dolinie. Tuż za Nowogrodem Bobrzańskim nurt rzeki zwalnia. To początek sztucznego jeziora powstałego po spiętrzeniu wody zaporą w Krzywej – budowlą hydrotechniczną o nazwie Jaz Krzywaniec wykonaną w latach 1934 – 36. Jaz kieruje spiętrzony nurt do kanału derywacyjnego (Kanał Dychowski), pozostała część wody po opuszczeniu zapory płynie dalej starym, meandrującym korytem Bobru. Wspomniany Kanał Dychowski  to sztuczny ciek wodny o długości  20,5 km, zbudowany w latach 1933-1936.  Zaopatruje
on w wodę Jezioro Dychowskie przy elektrowni wodnej w Dychowie.

Na terenie gminy Nowogród Bobrzański istnieją dwie przeprawy mostowe przez Kanał Dychowski. Pierwszy most znajduje się w okolicach wsi Krzywa, drugi przy miejscowości Łagoda – tam też most na Bobrze, do wsi Wysoka.

Tuż przy moście, po zachodniej stronie Kanału Dychowskiego (od strony lasów), ma początek droga jezdna w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego. Pierwszy odcinek poprowadzono w niewielkiej odległości od Kanału.

220 m na południe od mostu i 60 m na zachód od drogi do Nowogrodu Bobrzańskiego rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o nazwie „Kazik”. Położenie w centralnej części rozległej polany, w sąsiedztwie ambony myśliwskiej, powoduje że nie sposób go przegapić lub pomylić z innym.

GPS N 51°52′03″ , E 15°09′39″

Nazwa drzewa została nadana na cześć pamięci zmarłego leśniczego Kazimierza Wiśniewskiego.

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 495 cm, wysokość ok. 20 m, wiek 250 lat.

Tabliczkę przybito dość nietypowo, bo od strony lasu.

Po przeciwnej stronie Kanału Dychowskiego i Starego Bobru – we wsi Wysoka – znajduje się grupa 6 pokaźnych rozmiarów dębów o statusie pomnika przyrody. Więcej o nich w następnym artykule.