Pomniki przyrody w gminie Oborniki Śląskie.

Gmina miejsko – wiejska Oborniki Śląskie położona jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim. Chociaż 30% powierzchni gminy zajmują lasy, w kilku wsiach zachowały się parki podworskie wpisane do rejestru zabytków, to na opisywanym terenie występują tylko 3 pomniki przyrody. Są nimi sędziwe dęby szypułkowe – dwa rosną w Obornikach Śl., jeden w pobliskim Kuraszkowie. Nie jest to wiele mając na względzie uzdrowiskowy charakter Obornik Śl., które szczyci się charakterem miasta – ogrodu. Nietypowe są również tabliczki, którymi oznakowano pomnikowe drzewa.

Ogromny dąb szypułkowy o nazwie „Cesarz” rośnie przy ul. Wyszyńskiego, naprzeciw posesji nr 42.

GPS N 51°18′22.05″, E 16°54′52.59″

Obwód pnia wynosi 676 cm, wysokość drzewa 21 m, wiek 500 – 600 lat.

Drugi pomnikowy dąb rośnie u zbiegu ulic Siemianickiej, Wolności i Poznańskiej.

GPS N 51°18′49.65″, E 16°54′52.69″

Okaz mierzy 573 cm, wysokość dębu 21 metrów.

Oznaczony tabliczką jest również dąb rosnący przy ul. Trzebnickiej (nie figuruje w rejestrze pomnikowych drzew).

GPS N 51°17′46.85″, E 16°55′52.92″

Kilka sędziwych dębów rośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

W sąsiadującym z Obornikami Śl. Kuraszkowie (ul. Lipowa 22) rośnie pomnikowy „Dąb Napoleoński”. Jeden z grubych konarów uległ obłamaniu i dla zapewnienia bezpieczeństwa i statyki drzewa, dąb musiał zostać mocno przycięty.

GPS N 51°18′44.75″, E 16°56′17.22″

„Dąb Napoleoński” mierzy w obwodzie 546 cm, obecna wysokość drzewa to kilkanaście metrów.