Pomnikowe aleje w Lądku – Zdroju.

Lądek – Zdrój, jak każda szanująca się miejscowość uzdrowiskowa, posiada znaczące obszary urządzonych terenów zielonych. Założone w XVIII – XIX w. parki tworzą swoisty mikroklimat, służą mieszkańcom oraz przyjezdnym jako miejsce spacerów i wędrówek. Wiele egzemplarzy tutejszych drzew parkowych osiągnęło już wiek 150 – 200 lat i zostały uhonorowane statusem pomnika przyrody (opisałem je w poprzednim artykule). Oprócz pojedynczych okazów, w Lądku – Zdroju ochroną pomnikową objęto 3 aleje – modrzewiową, lipową oraz mieszaną (głównie jesiony i jawory).

W samym centrum uzdrowiska, niedaleko Parku Centralnego (pomiędzy ul. Orlą a Cienistą) zlokalizowana jest aleja modrzewiowa, założona w 1782 r.

Czterorzędowa aleja liczy 28 szt. modrzewi, obwód okazów od 83 do 215 cm.

Druga aleja złożona z lip drobnolistnych biegnie wzdłuż ulicy Lipowej, od strony Parku 1000 – lecia.

Ochroną pomnikową objęto 23 lipy spośród 3 – rzędowej alei, obwód lip wynosi 150 – 360 cm.

Poza ścisłym centrum, na przedłużeniu ulicy Zamkowej, zlokalizowany jest pomnikowy szpaler jesionowo – jaworowy. W alei rośnie 25 drzew: 12 klonów jaworów, 11 jesionów wyniosłych, 2 lipy (drobnolistna i szerokolistna). Obwód okazów wynosi 85 – 335 cm.

Dwie sędziwe lipy zlokalizowane są przy kamiennej kapliczce, na rozległej polanie z wyciągiem narciarskim.

Obok stoi okazały klon jawor, jeden z najgrubszych w całym szpalerze.

Dalsza część pomnikowego szpaleru biegnie na powrót lasem, jej koniec znajduje się przy ujęciu wody.

Ciekawostką (tylko na niektórych drzewach), są rosnące w miejscu rozgałęzienia konarów niewielkie jesionki na jaworach oraz jaworki na jesionach.

 

Niedaleko Lądka – Zdroju znajduje się ciekawy pomnik przyrody nieożywionej – Jaskinia Radochowska.

Pomniki przyrody w Lądku – Zdroju.

Lądek – Zdrój to miasto położone u podnóża Gór Złotych, w dolinie rzeki Biała Lądecka. To najstarsze uzdrowisko na Ziemi Kłodzkiej, tutejsze wody wykorzystywano w celach leczniczych już ponoć w XIII w. a pierwszy zakład kąpielowy wybudowano w 1498 r. We wschodniej,  historycznej części miasta można zobaczyć ratusz otoczony zabytkowymi kamienicami, pręgierz przeniesiony ze Skrzynki oraz kościół p.w. Narodzenia NMP z XVIII w.

W tej części miasta odnajdziemy tylko jeden pomnik przyrody – jest nim cis pospolity, rosnący przy ul. Strażackiej.

Wielopienny okaz o formie krzewiastej mierzy w obwodzie 67+63+57+73 cm.

W części uzdrowiskowej miasta najbardziej charakterystyczną budowlą jest pawilon Wojciech.

W pobliżu fontanny widocznej na zdjęciu powyżej rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm i wysokości 20 m.

W pobliżu (przy alejce w kierunku krytego basenu) drugi pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 420 cm.

U wylotu ul. Cienistej rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 335 cm, jako jedyna w tej grupie pomnikowych drzew oznaczona stosowną tabliczką.

Nieco dalej, przy schodach, znajduje się grupa pomnikowych buków pospolitych o obwodach 200 – 384 cm.

Obok rośnie buk z potężną naroślą rakową.

Piękny buk rośnie też u zbiegu ulic Lipowej, Wolności i plac Mariański.

Wiele potężnych egzemplarzy buka, również w odmianie czerwonolistnej rośnie w Parku 1000 – lecia. Wśród nich wyróżnia się okaz o statusie pomnika przyrody, zlokalizowany przy alejce parkowej, w pobliżu placu zabaw.

Najcenniejszym i najstarszym drzewem w grupie pomnikowych okazów Lądka – Zdroju jest Dąb Marii, rosnący przy ul. Wolności 3 (naprzeciw Dyrekcji Uzdrowiska).

W Lądku – Zdroju ochroną pomnikową objęto również aleję lipową (wzdłuż ulicy Lipowej), aleję modrzewiową (obok ul. Orlej) oraz szpaler złożony głównie z jaworów i jesionów (przedłużenie ul. Zamkowej). Opiszę je dokładnie w następnym artykule.