Lipa drobnolistna ze Szczebrzeszyna – Szperówki (pow. zamojski, lubelskie).

Większość Polaków kojarzy Szczebrzeszyn jedynie z wierszem J. Brzechwy pt. „Chrząszcz”. A szkoda, bo jest to pod względem turystycznym niezwykle interesujące miasto (pow. zamojski, lubelskie), o długiej i ciekawej historii (prawa miejskie od 1352 r.). Przez wieki współistnieli tu ze sobą przedstawiciele różnych kultur i religii: katolicy, żydzi, kalwini, bracia polscy, prawosławni. Zachowały się po nich zabytkowe budowle: kościół katolicki, cerkiew i synagoga. Obecnie miasto promuje się jako Stolica Języka Polskiego, a o wierszu Brzechwy przypominają ustawione w kilku miejscach pomniki grającego na skrzypcach świerszcza, m.in: w rynku (obok ratusza) oraz przy ul. Klukowskiego, naprzeciw młyna.

Na przedmieściu Szczebrzeszyna (Szperówka) rośnie jedna z najgrubszych w Polsce lip drobnolistnych. Drzewo chronione jako pomnik przyrody zlokalizowane jest po prawej stronie drogi nr 74, prowadzącej ze Szczebrzeszyna do Janowa Lubelskiego, ok. 5,8 km od centrum miasta.

GPS N 50°42’44.6″ , E 22°54’46.3″

Opisywana lipa charakteryzuje się okazałą, szeroką koroną, typową dla tego gatunku.

Drzewo posiada kilka ogromnych pni zrośniętych u podstawy. Utrudnia to wykonanie prawidłowego pomiaru obwodu. W dostępnych publikacjach pojawia się wymiar 880, 884, a nawet 890 cm. Obwód mierzony na wysokości 10 cm nad gruntem dochodzi do 985 cm. Wysokość drzewa wynosi ok. 22,5 m, szacunkowy wiek 350 lat.

Wg rankingu najgrubszych polskich drzew prowadzonym przez stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych, szczebrzeszyńska lipa drobnolistna zajmuje drugie w obrębie swego gatunku, ustępując miejsca tylko uszkodzonej lipie z Cielętnik (woj. śląskie).

Pomnikowa lipa w Unisławiu Śląskim.

Unisław Śląski jest dużą wsią, położoną przy drodze 35 z Wałbrzycha do Mieroszowa. Stanowi dobry punkt wypadowy do zdobycia Dzikowca, Lesistej Wielkiej oraz Masywu Stożka. Przy kościele Wniebowzięcia NMP w centrum wsi rośnie ogromna lipa drobnolistna.

Wiek tego pomnika przyrody ożywionej oceniany jest na 400 lat.

Pień oznaczony stosowną tabliczką ma 825 cm w obwodzie, wysokość drzewa to ok. 32 metry.

Lipa rośnie na cmentarzu przykościelnym otoczonym murem. Brama na teren zwykle jest otwarta, więc nie ma problemu z podziwianiem tego okazałego drzewa.