Park Słowiański w Szprotawie.

Park Słowiański w Szprotawie położony jest w południowo – zachodniej części miasta, w pradolinie rzeki Bóbr. To jeden z ciekawszych elementów terenów zielonych w Szprotawie, cenny nie tylko ze względów przyrodniczych, ale również kulturowych i historycznych (średniowieczne grodzisko). W sieci można odnaleźć dużo dobrych opisów tego parku, więc nie ma sensu ich dublować – w artykule skupię na temacie przewodnim tego bloga  – czyli na pomnikach przyrody.

Do Parku Słowiańskiego dostajemy się od ulicy Parkowej, albo od parkingu przy os. Słonecznym poprzez kładkę na Bobrze. Wejście do parku zaakcentowane jest stylizowaną bramą i tablicą z opisem ścieżki dydaktycznej.

Tuż przy bramie rośnie pomnikowa sosna pospolita o obwodzie 310 cm i wysokości 28 metrów.

Przy drugim punkcie dydaktycznym ścieżki rośnie pomnikowy grab pospolity o obwodzie 260 cm i wysokości 18 m.

Nieco dalej druga pomnikowa sosna pospolita o pierśnicy 235 cm i wysokości 25 m. Zarówno ta sosna, jak i rosnący obok pomnikowy grab są w lecie trudne do wypatrzenia, ze względu na wysoki i gęsty podszyt.

Dalej ścieżka dydaktyczna prowadzi do dobrze zachowanego grodziska zwanego Grodem Chrobrego lub Górką Miłości.

Na wale grodziska ciekawie zrośnięty konarem dąb z sosną.

Powierzchnia Grodu Chrobrego wynosi aż 4 ha, wysokość wałów 6 m. Według niektórych badaczy właśnie tutaj miało miejsce historyczne spotkanie w roku 1000 Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III.

Wycieczkę można dalej kontynuować trasą ścieżki dydaktycznej lub wrócić zielonym szlakiem.Blisko krańcowej części parku, przy jednej z alejek odchodzących od szlaku, rośnie ciekawie poskręcana i zrośnięta sosna.

Nad brzegiem Bobru, przy kładce oraz obok ogrodów działkowych graniczących z parkiem rośnie 7 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach w przedziale 370 – 485 cm.

Piękne okazy dębów oraz pomnikowy buk rosną również po drugiej stronie Bobru, w lesie komunalnym pomiędzy ulicami 1 Maja i Sobieskiego.

Zaciekawionych innymi pomnikami przyrody w Szprotawie odsyłam do artykułów „Park Miejski w Szprotawie” oraz „Skrzydłorzech kaukaski w Szprotawie„.