Pomniki przyrody w Strzegomiu (pow. świdnicki, dolnośląskie).

Strzegom to miasto położone na Przedgórzu Sudeckim, na skraju Wzgórz Strzegomskich, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 i drogi wojewódzkiej nr 374. Miasto już pod koniec XIII w. było otoczone murami obronnymi, w poł. XV w. obwarowania zostały rozbudowane o drugi, zewnętrzny pierścień. Na pocz. XIX w. mury i bramy miejskie rozebrano, fosy i obwałowania zlikwidowano, a na ich miejscu utworzono planty, stanowiące obecnie największy obszar terenów zielonych w centrum miasta. Tutaj też zlokalizowane są niemal wszystkie strzegomskie pomniki przyrody. Najpiękniejsza jest wielogatunkowa aleja z przewagą platanów, biegnąca wzdłuż deptaka od skrzyżowania z ul. Świdnicką do parkingu marketu „Netto”.

Strzegom - początek pomnikowej aleialeja platanowa w Strzegomiu

Aleja została dokładnie opisana przed kilku w artykule „Aleja platanowa w Strzegomiu” (ze względu na liczne zmiany w otoczeniu alei wpis został niedawno edytowany).

Strzegom - pomnikowe platany i klon srebrzysty

Końcowy odcinek alei upiększa pomnikowy klon srebrzysty o obwodzie 371 cm i wysokości 20 metrów.

pomnikowy klon srebrzysty ze StrzegomiaStrzegom - pomnikowy klon srebrzystyStrzegom - pień pomnikowego klona srebrzystego

W parku po przeciwnej stronie miasta, niedaleko zabytkowej Wieży Dziobowej, rośnie pomnikowy cis pospolity o formie trzypniowej (obwód pni 20 – 80 cm).

Strzegom - pomnikowy cisStrzegom - pomnikowy cis pospolitypomnikowy cis ze StrzegomiaStrzegom - pnie pomnikowego cisa

W pobliskim parku przylegającym do Przedszkola Publicznego nr 3 (ul. Parkowa 8) rośnie 5 pomnikowych drzew. Najdostojniejszym z nich jest okaz platana klonolistnego o obwodzie 450 cm.

Strzegom - pomnikowy platanpark przy przedszkolu w Strzegomiu - pomnikowy platan klonolistnypark przy przedszkolu w Strzegomiu - pomnikowy platan

Na początku marcu 2020 r. na drzewie przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne oraz założono nowe wiązania elastyczne. Prace arborystów widać na niektórych zdjęciach.

Strzegom - pomnikowy platan klonolistnyStrzegom - pień pomnikowego platana

Obok platana rośnie pomnikowy buk pospolity w odmianie zwisającej (Pendula). 

Strzegom - pomnikowy buk w odmianie PendulaStrzegom - pomnikowy buk

Drzewo mierzy w obwodzie 260 cm, wysokość buka 14 metrów.

Strzegom - pień pomnikowego buka

Powyżej buka, przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon pospolity. Drzewo mierzy w obwodzie 315 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Strzegom - pomnikowy klon zwyczajnyStrzegom - pomnikowy klon pospolityStrzegom - pień pomnikowego klonu zwyczajnego

Pomnikowy dąb o obwodzie 358 cm jest drzewem martwym, obecnie stanowi podporę dla pnącego się po nim bluszczu.

Strzegom - pomnikowy dąbStrzegom - pień pomnikowego dębu

Poniżej, przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon jawor o obwodzie 240 cm i wysokości 20 metrów.

Strzegom - pomnikowy klonStrzegom - pień pomnikowego jawora

Ostatnie pomnikowe drzewo – topola biała – rośnie przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Brzegowa 1).  Topola posiada pień o obwodzie 410 cm, wysokość drzewa 19 metrów.

pomnikowa topola biała ze StrzegomiaStrzegom - pomnikowa topola białaStrzegom - pień pomnikowej topoli

Pomniki przyrody w Jaworze (dolnośląskie).

Jawor to miasto (siedziba władz powiatowych) położone w środkowej części województwa dolnośląskiego, na Nizinie Śląsko – Łużyckiej. To miasto o długiej historii i równie długiej liście zabytków. Próba nawet pobieżnego ich omówienia wykracza poza objętość tego artykułu, dość wspomnieć tu o unikatowym Kościele Pokoju (bliźniaczy znajduje się w Świdnicy), rynku z ratuszem, kościele św. Marcina, zamku, pozostałościami obwarowań… Ogromnej ilości zabytków towarzyszy spora ilość pomników przyrody – ponad 30 pojedynczych egzemplarzy drzew oraz jedna aleja, złożona głównie z dębów szypułkowych, opisana dokładnie w artykule „Aleja dębowa w Jaworze„. Większa część jaworskich pomników przyrody uświetnia tutejszy Park Miejski, któremu poświęciłem poprzedni artykuł. Pozostałe egzemplarze drzew pomnikowych zlokalizowane są w centralnej i zachodniej części miasta. Najbliżej rynku, przy ul. Staromiejskiej 1, rośnie okazały dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm i wysokości 20 m.

Na niezabudowanej przestrzeni pomiędzy ulicami Cicha i Łukasińskiego, rosną 2 pomnikowe drzewa: miłorząb dwuklapowy i cis pospolity.

Pień miłorzębu mierzy w obwodzie aż 550 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Rosnący obok cis to drzewo o stożkowej koronie (wys. 9 m) i pojedynczym pniu o obwodzie 157 cm.

Na tyłach budynku przy ul. Strzegomskiej 1 rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm.

W podwórzu sąsiedniego budynku (Strzegomska 2a) rośnie platan klonolistny o obwodzie 413 cm i wysokości 22 m.

Pomnikowy dąb czerwony rośnie na terenie przedszkola przy ul. Chopina 11. Obwód okazu wynosi 317 cm, wysokość drzewa 19 m.

Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm rośnie obok budynku przy ul. Szpitalnej 12a.

Na tej samej posesji, przy budynkach gospodarczych, rośnie pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 305 cm.

Pomnikowy dąb, o pniu (obwód 330 cm) niemal całkowicie pokrytym bluszczem, rośnie na tyłach posesji przy ul. Przyjaciół Żołnierza 9. Widać go dobrze z sąsiedniej posesji.

Kolejny pomnikowy dąb zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej 11. Obwód tego okazu wynosi 375 cm, wysokość 24 m.

Na ogrodzonej posesji przy ul. Armii Krajowej 7 rosną dwa pomnikowe drzewa. Bliżej płotu rośnie kasztanowiec biały o obwodzie 301 cm i wysokości 23 m, a obok budynku dąb szypułkowy o obwodzie 318 cm i wysokości 20 m.

pomnikowy kasztanowiec - ul. Armii Krajowej 7 w Jaworzepomnikowy dąb - ul. Armii Krajowej 7 w Jaworze

U zbiegu ulic Wrocławskiej i Reja znajduje się rozłożysty platan o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 340 cm, wysokość platana 20 m.

Dwa platany klonolistne rosną przy ul. Legnickiej 16, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Przez bramę widoczny jest tylko jeden okaz o obwodzie 342 cm.

Drugi o obwodzie 425 cm rośnie u podnóża skarpy, w głębi posesji.

Tabliczkami oznaczone są niektóre sędziwe lipy rosnące w Parku Pokoju, lecz nie figurują w oficjalnym rejestrze pomników przyrody.