Park Miejski w Świebodzicach.

Pod koniec XIX w. (ok. 1878 r.) rodzina bogatych fabrykantów von Kramsta wybudowała w Świebodzicach pałac. Wokół budowli powstało założenie parkowe, częściowo wykorzystujące istniejący drzewostan. W późniejszym czasie pałac przeszedł w ręce władz miejskich, pełniąc funkcję siedziby burmistrza (aż do końca II wojny światowej). Po 1945 r. przechodził różne koleje losu, m.in. ulokowano tu hotel robotniczy. Obecnie zdewastowany stoi w ruinie, szpecąc ogólny wygląd Parku Miejskiego.

Park Miejski (obecna powierzchnia ok. 2,5 ha) przeszedł w ostatnim czasie rewitalizację, znajdziemy tu fontannę, siłownię, plac zabaw, amfiteatr, ładnie utrzymane alejki z ławkami.

Na terenie Parku Miejskiego znajduje się największe skupisko pomnikowych drzew w Świebodzicach. Ochroną pomnikową objęto tu 9 okazów, głównie jesionów wyniosłych. Najbardziej okazałym drzewem w parku jest pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 427 cm.

pień pomnikowego platana - Park Miejski w Świebodzicach

W pobliżu platana rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 358 cm.

Przy alejce równoległej do ul. Park Miejski rośnie jesion o obwodzie 344 cm.

Kolejny pomnikowy jesion (obwód 331 cm) rośnie przy budynku Park Miejski 5.

Dwa pomnikowe jesiony (o obwodach 338 i 346 cm) rośną od strony ogródków działkowych, w pobliżu amfiteatru.

Przy alejce biegnącej wzdłuż muru rośnie okazały klon pospolity o obwodzie 341 cm.

Drugi pomnikowy klon pospolity (obwód 276 cm) rośnie obok bramy parkowej przy ul. Aleje Lipowe.

Z tego miejsca widać pomnikowy okaz jesionu rosnącego już poza obszarem parku, na terenie przychodni. Drzewo mierzy w obwodzie 394 cm.