Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.1. Pełcznica i Ciernie.

Pełcznica i Ciernie to dwie stare wsie włączone w granice administracyjne miasta Świebodzice. Położone po obu stronach rzeki Pełcznicy, tworzą długi na ponad 6 km ciąg osadniczy. Z wyżej położonej Pełcznicy można w kilku miejscach podziwiać sylwetkę Zamku Książ, z drugiej, rzadko fotografowanej strony.

Poniżej zamku, u wylotu Wąwozu Pełcznicy, rośnie najstarsze w Świebodzicach drzewo – cis pospolity „Bolko”, opisany dokładnie w poprzednim artykule.

W pobliżu, przy budynku leśniczówki (ul. Moniuszki 8), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm.

W pięknie utrzymanym ogrodzie posesji przy ul. Mikulicza 36 rosną dwa pomnikowe drzewa: buk pospolity w odmianie purpurowej oraz cis pospolity.

Obwód pomnikowego buka wynosi 350 cm.

Rosnący pod koroną buka cis posiada pień o obwodzie 170 cm.

Jadąc dalej w kierunku centrum miasta, mijamy po lewej stronie ruiny gotyckiego kościoła św. Anny.

Przy bramie wjazdowej na posesję przy ul. Mikulicza 18 rośnie najgrubsze, pomnikowe drzewo w Świebodzicach. Jest nim okazały dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 505 cm.

Za ogrodzeniem posesji przy ul. Sikorskiego 16 rośnie kolejny pomnikowy cis o obwodzie 150 cm.

Przy ul. Łącznej 49 znajduje się zadrzewiony teren o charakterze niewielkiego parku. Znajdziemy tu dwa drzewa o statusie pomnika przyrody. Pierwsze to cis pospolity o obwodzie 187 cm.

Drugie drzewo – klon pospolity o obwodzie 301 cm oddalone jest o 25 m od cisa.

Mijamy kościół św. Franciszka z Asyżu (stojący już w Cierniach) i przedostajemy się mostem na drugą stronę rzeki. Za ogrodzeniem pensjonatu „Gallery 2000” (Ciernie 161c) rośnie pomnikowa lipa drobnolistna – dwupienna o obwodzie 388+98 cm.

Dwie pomnikowe sosny czarne o obwodach 256 i 170 cm oraz cis pospolity o obwodzie 132 cm rosną w pięknym ogrodzie przed ruinami pałacu (Ciernie 132a).

W następnym artykule, kończącym cykl o świebodzickich pomnikach przyrody, opiszę drzewa rosnące w centrum miasta.

Park Miejski w Świebodzicach.

Pod koniec XIX w. (ok. 1878 r.) rodzina bogatych fabrykantów von Kramsta wybudowała w Świebodzicach pałac. Wokół budowli powstało założenie parkowe, częściowo wykorzystujące istniejący drzewostan. W późniejszym czasie pałac przeszedł w ręce władz miejskich, pełniąc funkcję siedziby burmistrza (aż do końca II wojny światowej). Po 1945 r. przechodził różne koleje losu, m.in. ulokowano tu hotel robotniczy. Obecnie zdewastowany stoi w ruinie, szpecąc ogólny wygląd Parku Miejskiego.

Park Miejski (obecna powierzchnia ok. 2,5 ha) przeszedł w ostatnim czasie rewitalizację, znajdziemy tu fontannę, siłownię, plac zabaw, amfiteatr, ładnie utrzymane alejki z ławkami.

Na terenie Parku Miejskiego znajduje się największe skupisko pomnikowych drzew w Świebodzicach. Ochroną pomnikową objęto tu 9 okazów, głównie jesionów wyniosłych. Najbardziej okazałym drzewem w parku jest pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 427 cm.

pień pomnikowego platana - Park Miejski w Świebodzicach

W pobliżu platana rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 358 cm.

Przy alejce równoległej do ul. Park Miejski rośnie jesion o obwodzie 344 cm.

Kolejny pomnikowy jesion (obwód 331 cm) rośnie przy budynku Park Miejski 5.

Dwa pomnikowe jesiony (o obwodach 338 i 346 cm) rośną od strony ogródków działkowych, w pobliżu amfiteatru.

Przy alejce biegnącej wzdłuż muru rośnie okazały klon pospolity o obwodzie 341 cm.

Drugi pomnikowy klon pospolity (obwód 276 cm) rośnie obok bramy parkowej przy ul. Aleje Lipowe.

Z tego miejsca widać pomnikowy okaz jesionu rosnącego już poza obszarem parku, na terenie przychodni. Drzewo mierzy w obwodzie 394 cm.