Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Sobięcinie.

Nawet najbardziej uprzemysłowiona dzielnica Wałbrzycha, może się pochwalić wieloma ciekawymi i różnorodnymi pod względem gatunkowym pomnikami przyrody. Część z nich rośnie w Parku im. T. Kościuszki, którego opis można znaleźć w poprzednim artykule. Najstarszym drzewem w Wałbrzychu – Sobięcinie jest sędziwy cis rosnący na stromej skarpie przy ul. W. Pstrowskiego 36 (pod konarami olbrzymiego buka).

GPS N 50°45′37.46″ , E 16°14′08.15″

Wiek drzewa szacuje się na 650 – 700 lat, obwód w pierśnicy 330 cm, wysokość 12 m. Rośnie w silnie zakrzaczonym terenie, więc zrobienie dobrej fotki pnia jest dość trudne. Niestety część korony tego wiekowego okazu jest uschnięta.

W pobliżu, przy cieku wodnym, niedaleko zabudowań i ogródków działkowych rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Wygodne dojście ścieżką na przedłużeniu ul. Plac Darowskiej.

GPS N 50°45′38.08″ , E 16°14′04.22″

 Obwód okazu 405 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

 Na ogrodzonym terenie parkowym okalającym budynek przy ul. 1 Maja 158 (siedziba Polskiego Związku Łowieckiego), zlokalizowane są dwa pomnikowe drzewa. Przy parkingu, naprzeciw bramy wjazdowej rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

 Obwód lipy 360 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

 50 metrów na prawo, odnajdziemy pomnikowy okaz kasztanowca białego o obwodzie 367 cm i wysokości 27 m.

 W pobliżu, między garażami, na tyłach budynku 1 Maja 154 rośnie pomnikowy klon jawor o obwodzie 337 cm i wysokości 23 m.

(08.06.2016 r.) Uchwała  NR XXIII/320/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 maja 2016 r. znosi ochronę pomnikową z tego drzewa.

 Pomnikowy jesion wyniosły znajdziemy na tyłach budynku przy ul. 1 Maja 137 a.

 Pień oznaczony tabliczką mierzy w pierśnicy 347 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

W pobliżu budynku przy ul. Kosteckiego 1 rośnie piękny okaz dębu szypułkowego mierzący w pierśnicy 386 cm (23 m wysokości).

Park im. T. Kościuszki w Wałbrzychu.

Jednym z najciekawszych pod względem dendrologicznym elementów zieleni urządzonej w Wałbrzychu jest Park im. T. Kościuszki. Położony jest na wys. 470 – 475 m w uprzemysłowionej dzielnicy Sobięcin. Powstał w 1837 r. jako park ludowy w wyniku wydzielenia fragmentu lasu, obecnie wpisany jest do rejestru zabytków i zajmuje powierzchnię 5.42 ha. Środkiem parku biegnie ul. H. Jordana, przy której znajduje się pomnik … M. Kopernika.

Widoczny za pomnikiem Kopernika dąb szypułkowy posiada status pomnika przyrody. Drzewo mierzy w pierśnicy 340 cm, wysokość okazu 37 metrów.

Ciekawostką parku jest buk pospolity odm. strzępolistnej. Dwupienny okaz mierzy w obwodzie 445 cm, wysokość drzewa 23 metry.

W pobliżu pomnikowego buka rośnie jeden z trzech pomnikowych kasztanów jadalnych. To ciekawe drzewo o jadalnych i smacznych owocach można rozpoznać po charakterystycznych liściach. Opisywany egzemplarz jest dość mocno pochylony, na pniu stosowna tabliczka. Próbowałem nazbierać choć trochę owoców, jednak pod drzewem leżało tylko mnóstwo kolczastej okrywy.

Między bukiem a pomnikiem Kopernika rosną dwa cisy pospolite. Pomnikowy okaz jest trójpienny o obwodzie 65 + 75 + 85.

Warty uwagi jest cis rosnący po przeciwnej stronie pomnika, charakteryzujący się znaczną jak na ten gatunek wysokością.

Przy schodkach w pobliżu placu zabaw kolejny kasztan jadalny.

Drzewo obficie owocuje, jednak kasztany są bardzo drobne i w większości puste w środku.

W rogu parku, między ulicami Kosteckiego, Jordana i Grodgera rośnie malowniczy buk odmiany Pendula (zwisająca, płacząca)

Na obrzeżu parku, przy zabudowaniach, rośnie oznaczony tabliczką dąb, który nie figuruje w rejestrze pomników przyrody.

Po przeciwnej stronie parku, w pobliżu boiska, rośnie wiele okazałych egzemplarzy skrzydłorzecha kaukaskiego wartych objęcia ochroną pomnikową. Pod nimi gąszcz samosiejek tego gatunku.

Trzeci pomnikowy kasztan jadalny znajdziemy w pobliżu bramy wjazdowej do parku i III LO. Niestety okaz wydaje się martwy.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. drzewo utraciło status pomnika przyrody i zostanie/zostało wycięte.

Aż się wierzyć nie chce, że ten interesujący park leży w bezpośrednim sąsiedztwie olbrzymiej koksowni „Victoria”.