Pomnikowe drzewa w Sobocie k. Lwówka Śląskiego.

Chyba najlepszym dniem do pisania artykułu o Sobocie jest sobota. Ta wieś położona jest 8 kilometrów na południowy – wschód od Lwówka Śląskiego. Swoją nazwę zawdzięcza prawdopodobnie odbywającym się tu niegdyś cotygodniowym targiem. Wieś nie posiada dużej ilości zabytków; najcenniejszym są ruiny kościoła pw. św. Piotra i Pawła.

ruiny kościoła w Sobocie

Budowla jest od kilku lat zabezpieczana jako trwała ruina, nie przeszkadza to gniazdującej tu parze bocianów. W pobliżu ruin, przy domu nr 9 rośnie okazały dąb szypułkowy.

Pomnikiem przyrody jest od niedawna, bo od 29.09. 2011 r. Dębowi nadano imię „Miś”.

Posiada pień o obwodzie 416 cm, wysokość drzewa 26 m. Brak tabliczki.

pień pomnikowego dębu przy bud.9 w Sobocie

Choć pałac w Sobocie już nie istnieje (został rozebrany przed 1980 r.) zachował się park z licznymi okazami drzew, z których najciekawszym jest leszczyna turecka „Sabina”.

GPS N 51°04′58.58″ , E 15°40′15.58″

Drzewo pokrojem nie przypomina krzewiastej leszczyny pospolitej, jest wysokie na ponad 20 metrów, o pniu w obwodzie 230 cm.

W pobliżu leszczyny tureckiej rośnie jeszcze ( nie objęty ochroną pomnikową ) okazały platan klonolistny oraz cis pospolity.

Poza zabudowaniami wsi, przy kanale Młynówki doprowadzającym wodę od jazu na Bobrze do młyna w Dębowym Gaju, rośnie kilka wiekowych dębów, zwanych Mocarzami.

Jeden z nich objęto w 1992 r. ochroną pomnikową. GPS N 51°04′26.46″ , E 15°38′58.23″

pomnikowy dąb przy kanale Młynówki w Sobocie

Dąb wysoki jest na 25 metrów, przy obwodzie pnia 450 cm. Niestety drzewo opatrzone stosowną tabliczką sprawia wrażenie uschłego, ale sprawdzę to na wiosnę.

pień dębu rosnącego przy Młynówce w Sobocie