Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Lipno” (gm. Niemodlin, opolskie).

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lipno” został powołany do życia Uchwałą nr XXXIX/243/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 lutego 1998 r. celem ochrony i udostępniania dla celów rekreacyjno – poznawczych obszarów ekosystemów leśno -stawowych dawnego parku krajobrazowego. Park w stylu angielskim został założony  pod koniec XVIII w. przez hrabiego Praschmę na miejscu dawnego zwierzyńca (reliktem po zwierzyńcu jest Brama Niemodlińska).

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lipno” obejmuje powierzchnię 189,53 ha i administrowany jest przez Nadleśnictwo Tułowice. Szczególnie cennym fragmentem parku jest ogród dendrologiczny (arboretum) z licznymi okazami drzew egzotycznych.

Przez obszar parku przebiega niebiesko znakowany szlak turystyczny, ścieżka przyrodnicza i liczne szlaki rowerowe. Dojazd do parku (w szczególności do arboretum)  jest dobrze oznakowany licznymi drogowskazami, bez problemu znajdziemy też tablice z mapami znajdujących się tu atrakcji.

To znakomite miejsce na długie spacery; jednych będzie cieszyć samo przebywanie w lesie, inni poświęcą czas na poszukiwanie pozostałości po dawnych obiektach parkowych – w obu przypadkach napotkamy licznie rosnące tu pomnikowe drzewa. Dość łatwo odnaleźć pomnikową sosnę rosnącą przy drodze do arboretum, odchodzącą od szosy Lipno – Jaczowice.

Okaz mierzy w obwodzie 287 cm, wiek ok. 200 lat.

W arboretum odnajdziemy 4 pomnikowe drzewa, wszystkie opisałem dokładnie w artykule „Arboretum w Lipnie„. Mijając zabudowania przy arboretum i kierując się w lewo (na zachód) dojdziemy do grupy dwóch pomnikowych drzew: sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego. Okazy mierzą w obwodach 273 i 267 cm, wysokość drzew 37 i 30 m.

Nieco dalej rośnie kolejna pomnikowa sosna.100 m dalej leży pomnikowy głaz narzutowy o obwodzie 815 cm. Więcej informacji w artykule „Pomnikowy eratyk w Jaczowicach„.

Skręcając za Kapliczką Pustelnika w prawo dojdziemy po 300 – 400 m do grupy pomnikowych dębów o obwodach 422 – 568 cm.

Przy pobliskim skrzyżowaniu rośnie następny pomnikowy dąb.

Kolejny dąb otoczony płotkiem i oznakowany stosowną tabliczką rośnie 100 m od skrzyżowania.

W pobliżu, w lesie kilkanaście metrów od drogi rośnie dąb o nietypowo nisko osadzonej tabliczce, obok niego potężny, ale niestety uschnięty pomnikowy świerk.

Inne warte uwagi pomniki przyrody w gminie Niemodlin to „Dąb Pücklera w Szydłowcu Śląskim” i „Pomnikowe głazy narzutowe w Niemodlinie„.

Powierzchniowy pomnik przyrody „Bór Suchy” w gminie Brody.

Sosna zwyczajna to najbardziej pospolity gatunek drzew w polskich lasach, w których zajmuje pond 60% powierzchni. Szybki przyrost, małe wymagania środowiskowe oraz duże zapotrzebowanie na jej drewno powoduje że sosna zwyczajna jest niemal „przemysłowym” gatunkiem. Sosnowe uprawy leśne mają za zadanie przede wszystkim dostarczać surowiec drzewny, przy czym optymalny wiek rębny dla sosny wynosi 80 – 120 lat. Z tego tytułu stosunkowo rzadko spotyka się stare drzewostany sosnowe, jeśli uchowały się przed piłą, to głównie w celu pozyskiwania nasion (drzewostan zachowawczy). W dzisiejszym artykule opiszę fragment wiekowego lasu sosnowego, chronionego jako powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie „Bór Suchy”.

GPS N 51°43′51″ , E 14°44′25″

„Bór Suchy” znajdujący się pod opieką Nadleśnictwa Lubsko to wydzielony fragment oddziału 292, administracyjnie leżący w gminie Brody (pow. żarski, lubuskie). Miejsce zostało stosownie oznakowane, ustawiono kolorowe tablice dydaktyczne i informacyjne.

Przedmiotem ochrony jest 200 – letni las sosnowy o powierzchni 1.7 ha, jeden z najstarszych w Polsce. Mimo niekorzystnych warunków siedliskowych (niski poziom wód gruntowych, uboga w składniki gleba) drzewa są w niezłej kondycji, choć charakteryzują się niskim obwodem w pierśnicy.

Spora część drzew nosi charakterystyczne ślady po żywicowaniu.

Nie jest łatwo trafić do tego pomnika przyrody, leży bowiem w środku dużego kompleksu leśnego (leśnictwo Marianka, oddział 292g), z dala od dostępnych dróg dojazdowych. Zanim podejmiemy się próby jego odnalezienia, należy sobie bezwzględnie wydrukować mapę z zaznaczonymi oddziałami leśnymi. W tym samym kompleksie leśnym (2 km w linii prostej, 3 km idąc liniami oddziałowymi) znajduje się drugi powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie „Kandelabry”, spacer pomiędzy obydwoma zajmuje 30 – 40 minut (do „Kandelabrów” łatwiej się dostać).

Warto tu również wspomnieć o „Ośmiornicy” – wiekowej, wielopiennej sośnie – pomniku przyrody opisanym w artykule „Sosna Ośmiornica przy drodze Brody – Proszów„.