Pomniki przyrody w Szydłowcu Śląskim (gm. Niemodlin, opolskie).

Szydłowiec Ślaski o niewielka wioska oddalona o 5 km na północ od Niemodlina – siedziby gminy. We wsi rośnie najgrubszy i najstarszy dąb szypułkowy Opolszczyzny – dąb Pücklera o obwodzie 914 cm, zaliczany jednocześnie do czołówki najgrubszych dębów w Polsce.

Szydłowiec Śląski - dąb Pücklera w listopadzie 2019 r.

Szydłowiec Śląski - dąb Pücklera po pracach pielęgnacyjnych

dąb Pücklera - listopad 2019 r.

Ten niezwykły okaz opisywałem już w artykule „Dąb Pücklera w Szydłowcu Śląskim„, dzisiejszy wpis zostanie poświęcony innym pomnikowym drzewom w tej miejscowości. Dwa z nich – dąb szypułkowy i platan – rosną w zagajniku za kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy dąb i platan

Pomnikowy dąb posiada charakterystyczną, pokrytą bluszczem sylwetkę. W 2019 r. przeprowadzono na nim prace pielęgnacyjne. Obwód okazu wynosi 609 cm, wysokość drzewa ok. 30 metrów.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy dąb porośnięty bluszczem

Szydłowiec Śląski - pień pomnikowego dębu porośniętego bluszczem

Rosnący w pobliżu pomnikowy platan klonolistny mierzy w obwodzie 596 cm, wysokość drzewa ok. 32 m. Drzewo otoczone jest płotem i stosownie oznakowane.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 596 cmSzydłowiec Śląski - pomnikowy platan o obwodzie 596 cmSzydłowiec Śląski - pień pomnikowego platana o obwodzie 596 cm

Wracając w kierunku kościoła warto zwrócić uwagę na rosnący na terenie pobliskiego gospodarstwa okazały platan. Godna polecenia jest też lipa rosnąca tuż przy murze okalającym świątynię, o charakterystycznych napływach korzeniowych.

Szydłowiec Śląski - okazały platanSzydłowiec Śląski - sędziwa lipa na terenie kościoła

Drugi pomnikowy platan klonolistny rośnie ok. 120 m na wschód od pierwszego, ale rozdziela je zabagniony teren wzdłuż przepływającej obok Ścinawy Niemodlińskiej. Do pomnikowego okazu możemy dojechać brukowaną drogą odchodzącą od szosy prowadzącej do Rzędziwojowic.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 521 cmSzydłowiec Śląski - pomnikowy platan o obwodzie 521 cm

Drzewo mierzy w obwodzie 521 cm, w dolnej części pnia widoczna jest spora dziupla.

Szydłowiec Śląski - pień pomnikowego platana o obwodzie 521 cm

Szydłowiec Śląski - pień pomnikowego platana klonolistnego o obwodzie 521 cm

Pomiędzy tym platanem a brukowaną drogą rośnie ogromny (677 cm w obwodzie), ale zamierający niestety egzemplarz dębu.

Szydłowiec Śląski - okazały dąb o obwodzie 677 cm

Szydłowiec Śląski - pień okazałego dębu o obwodzie 677 cmSzydłowiec Śląski - pień sędziwego dębu o obwodzie 677 cm

Pomnikowy buk powołany do ochrony ustawowej w marcu 2017 r. (łącznie z dwoma opisanymi wyżej platanami) uległ niestety wichurze. Powalone drzewo leży na łące, przy brzegu przepływającej obok Ścinawy Niemodlińskiej.

Szydłowiec Śląski - powalony pomnikowy buk

Trzeci pomnikowy dąb w Szydłowcu Śląskim znajduje się w kompleksie leśnym (oddz. 44n) pomiędzy Szydłowcem Śl. a Niemodlinem. Okaz rośnie na wschodnim krańcu lasu, przy leśnej drodze.

GPS N 50°39′25.84″, E 17°36′55.95″

Drzewo mierzy 640 cm w obwodzie, wysokość dębu 21 m.

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Lipno” (gm. Niemodlin, opolskie).

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lipno” został powołany do życia Uchwałą nr XXXIX/243/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 lutego 1998 r. celem ochrony i udostępniania dla celów rekreacyjno – poznawczych obszarów ekosystemów leśno -stawowych dawnego parku krajobrazowego. Park w stylu angielskim został założony  pod koniec XVIII w. przez hrabiego Praschmę na miejscu dawnego zwierzyńca (reliktem po zwierzyńcu jest Brama Niemodlińska).

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lipno” obejmuje powierzchnię 189,53 ha i administrowany jest przez Nadleśnictwo Tułowice. Szczególnie cennym fragmentem parku jest ogród dendrologiczny (arboretum) z licznymi okazami drzew egzotycznych.

Przez obszar parku przebiega niebiesko znakowany szlak turystyczny, ścieżka przyrodnicza i liczne szlaki rowerowe. Dojazd do parku (w szczególności do arboretum)  jest dobrze oznakowany licznymi drogowskazami, bez problemu znajdziemy też tablice z mapami znajdujących się tu atrakcji.

To znakomite miejsce na długie spacery; jednych będzie cieszyć samo przebywanie w lesie, inni poświęcą czas na poszukiwanie pozostałości po dawnych obiektach parkowych – w obu przypadkach napotkamy licznie rosnące tu pomnikowe drzewa. Dość łatwo odnaleźć pomnikową sosnę rosnącą przy drodze do arboretum, odchodzącą od szosy Lipno – Jaczowice.

Okaz mierzy w obwodzie 287 cm, wiek ok. 200 lat.

W arboretum odnajdziemy 4 pomnikowe drzewa, wszystkie opisałem dokładnie w artykule „Arboretum w Lipnie„. Mijając zabudowania przy arboretum i kierując się w lewo (na zachód) dojdziemy do grupy dwóch pomnikowych drzew: sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego. Okazy mierzą w obwodach 273 i 267 cm, wysokość drzew 37 i 30 m.

Nieco dalej rośnie kolejna pomnikowa sosna.100 m dalej leży pomnikowy głaz narzutowy o obwodzie 815 cm. Więcej informacji w artykule „Pomnikowy eratyk w Jaczowicach„.

Skręcając za Kapliczką Pustelnika w prawo dojdziemy po 300 – 400 m do grupy pomnikowych dębów o obwodach 422 – 568 cm.

Przy pobliskim skrzyżowaniu rośnie następny pomnikowy dąb.

Kolejny dąb otoczony płotkiem i oznakowany stosowną tabliczką rośnie 100 m od skrzyżowania.

W pobliżu, w lesie kilkanaście metrów od drogi rośnie dąb o nietypowo nisko osadzonej tabliczce, obok niego potężny, ale niestety uschnięty pomnikowy świerk.

Inne warte uwagi pomniki przyrody w gminie Niemodlin to „Dąb Pücklera w Szydłowcu Śląskim” i „Pomnikowe głazy narzutowe w Niemodlinie„.