Pomniki przyrody w Szydłowcu Śląskim (gm. Niemodlin, opolskie).

Szydłowiec Ślaski o niewielka wioska oddalona o 5 km na północ od Niemodlina – siedziby gminy. We wsi rośnie najgrubszy i najstarszy dąb szypułkowy Opolszczyzny – dąb Pücklera o obwodzie 914 cm, zaliczany jednocześnie do czołówki najgrubszych dębów w Polsce.

Szydłowiec Śląski - dąb Pücklera w listopadzie 2019 r.

Szydłowiec Śląski - dąb Pücklera po pracach pielęgnacyjnych

dąb Pücklera - listopad 2019 r.

Ten niezwykły okaz opisywałem już w artykule „Dąb Pücklera w Szydłowcu Śląskim„, dzisiejszy wpis zostanie poświęcony innym pomnikowym drzewom w tej miejscowości. Dwa z nich – dąb szypułkowy i platan – rosną w zagajniku za kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy dąb i platan

Pomnikowy dąb posiada charakterystyczną, pokrytą bluszczem sylwetkę. W 2019 r. przeprowadzono na nim prace pielęgnacyjne. Obwód okazu wynosi 609 cm, wysokość drzewa ok. 30 metrów.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy dąb porośnięty bluszczem

Szydłowiec Śląski - pień pomnikowego dębu porośniętego bluszczem

Rosnący w pobliżu pomnikowy platan klonolistny mierzy w obwodzie 596 cm, wysokość drzewa ok. 32 m. Drzewo otoczone jest płotem i stosownie oznakowane.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 596 cmSzydłowiec Śląski - pomnikowy platan o obwodzie 596 cmSzydłowiec Śląski - pień pomnikowego platana o obwodzie 596 cm

Wracając w kierunku kościoła warto zwrócić uwagę na rosnący na terenie pobliskiego gospodarstwa okazały platan. Godna polecenia jest też lipa rosnąca tuż przy murze okalającym świątynię, o charakterystycznych napływach korzeniowych.

Szydłowiec Śląski - okazały platanSzydłowiec Śląski - sędziwa lipa na terenie kościoła

Drugi pomnikowy platan klonolistny rośnie ok. 120 m na wschód od pierwszego, ale rozdziela je zabagniony teren wzdłuż przepływającej obok Ścinawy Niemodlińskiej. Do pomnikowego okazu możemy dojechać brukowaną drogą odchodzącą od szosy prowadzącej do Rzędziwojowic.

Szydłowiec Śląski - pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 521 cmSzydłowiec Śląski - pomnikowy platan o obwodzie 521 cm

Drzewo mierzy w obwodzie 521 cm, w dolnej części pnia widoczna jest spora dziupla.

Szydłowiec Śląski - pień pomnikowego platana o obwodzie 521 cm

Szydłowiec Śląski - pień pomnikowego platana klonolistnego o obwodzie 521 cm

Pomiędzy tym platanem a brukowaną drogą rośnie ogromny (677 cm w obwodzie), ale zamierający niestety egzemplarz dębu.

Szydłowiec Śląski - okazały dąb o obwodzie 677 cm

Szydłowiec Śląski - pień okazałego dębu o obwodzie 677 cmSzydłowiec Śląski - pień sędziwego dębu o obwodzie 677 cm

Pomnikowy buk powołany do ochrony ustawowej w marcu 2017 r. (łącznie z dwoma opisanymi wyżej platanami) uległ niestety wichurze. Powalone drzewo leży na łące, przy brzegu przepływającej obok Ścinawy Niemodlińskiej.

Szydłowiec Śląski - powalony pomnikowy buk

Trzeci pomnikowy dąb w Szydłowcu Śląskim znajduje się w kompleksie leśnym (oddz. 44n) pomiędzy Szydłowcem Śl. a Niemodlinem. Okaz rośnie na wschodnim krańcu lasu, przy leśnej drodze.

GPS N 50°39′25.84″, E 17°36′55.95″

Drzewo mierzy 640 cm w obwodzie, wysokość dębu 21 m.

Dąb Pücklera w Szydłowcu Śląskim (gm. Niemodlin, opolskie).

Najokazalszy i prawdopodobnie najstarszy dąb szypułkowy na Opolszczyźnie zwany Dębem Pücklera rośnie we wsi Szydłowiec Śląski, w gminie Niemodlin (pow. opolski). Równocześnie drzewo to zaliczane jest do pierwszej dziesiątki najgrubszych dębów w Polsce. Dąb Pücklera zlokalizowany jest w północnej części wsi, tuż obok przepływającej Ścinawy Niemodlińskiej. Trafienie do pomnikowego okazu ułatwia drogowskaz, ustawiony przy drodze, obok kanału młynówki.

Kierowani drogowskazem po 200 m dojeżdżamy do niewielkiej kładki przerzuconej nad młynówką, dalej piechotą ścieżką skręcającą w prawo ok. 100 m do widocznego już dębu.

GPS N 50°40′52.39″, E 17°36′51.35″

Obok ogrodzonego dębu ustawiono tablicę informacyjną.

Wg. pomiarów z 2014 r. okaz mierzy 907 cm w obwodzie i 22 metry wysokości. Obliczony przez C. Pacyniaka  wiek dębu wynosi 580 lat.

Obok dębu leży granitowy głaz z 1867 r. mający upamiętnić pojedynek Zygmunta Stochsa z Wacławem Pücklerem, który odbył się pod dębem w 1537 r.

Wichura która szalała jesienią 2017 r. poczyniła znaczne szkody w koronie sędziwego dębu. W ostatnim czasie Dąb Pücklera przeszedł zabiegi pielęgnacyjne polegające na zrównoważeniu korony. Tym samym drzewo zmieniło swoją wysokość. Poniższe zdjęcia wykonano w listopadzie 2019 r.

Szydłowiec Śląski - dąb Pucklera w listopadzie 2019 r.

dąb Pucklera w listopadzie 2019 r.

Szydłowiec Śląski - dąb Pucklera po pracach pielęgnacyjnychdąb Pucklera - listopad 2019 r.

Luźne obecnie wiązania linowe świadczą o znacznym odciążeniu korony.górna część korony dębu Pucklerawiązania liniowe na dębie Pucklera

Najnowszy pomiar obwodu pomnikowego dębu na wysokości pierśnicy dał wynik wynoszący aż 914 cm.

pomiar obwodu dębu - listopad 2019 r.