Kamieniołom marmurów na Wapniarce.

Położona w centralnej części Ziemi Kłodzkiej Wapniarka (d. Bielica) to wzgórze (532 m n.p.m.) w paśmie Krowiarek, w północno – zachodniej części Masywu Śnieżnika. Większość turystów wspina się na jej szczyt by podziwiać krajobraz z odbudowanej w 2008 r. wieży widokowej.

Mniej znaną atrakcją Wapniarki są nieczynne kamieniołomy, pozostałe po eksploatacji przeobrażonych skał wapiennych. W założonych na wschodnim zboczu góry wyrobiskach pozyskiwano marmury kalcytowe i dolomitowe, barwy głównie białej i różowej.

Wydobywany surowiec wypalany był na miejscu, a otrzymane wapno przerabiano na cenny (ze względu na zawartość magnezu) nawóz. Trzy wapienniki stoją jeszcze w pobliskim Żelaźnie, dwa (ale jeden w miarę dobrym stanie) kryją się w lesie. Prowadzi do nich, jak i do samych kamieniołomów, dobrze utwardzona droga odchodząca od głównej szosy nr 33 Kłodzko – Międzylesie.

Z tyłu za wapiennikami znajduje się duże i najmniej zarośnięte wyrobisko. Można tu obserwować wykształcenie soczewy różnych odmian wapieni krystalicznych i dolomitycznych w obrębie innych skał metamorficznych, głownie różnego rodzaju łupków.

Na końcowej ścianie dobrze widoczny zapad warstw.

W sąsiednim mocno zarośniętym już łomie, opisywana jest dostępna tylko speleologom jaskinia o dł. 11 m (wysoko na zachodniej ścianie, gdzieś po prawej stronie zdjęcia).

Otwór wlotowy innej jaskini dostępny jest przy ścieżce schodzącej po lewej stronie wyrobiska. Nie wchodziłem do niej i nie znam jej długości.

Z dna wyrobiska można obserwować bardzo strome ściany kamieniołomu.

Starsze wyrobiska, niemal całkowicie już porośnięte lasem, znajdują się pod szczytem.

Kamieniołomy na Wapniarce są drogą Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494) chronione jako pomnik przyrody nieożywionej.

Pomniki przyrody w Kłodzku.

Kłodzko to miasto o ponad 1000 – letniej historii, największe miasto Ziemi Kłodzkiej z siedzibą władz gminnych i powiatowych. Posiada bardzo liczny zespół zabytków, do obowiązkowych punktów zwiedzania należą : Twierdza Kłodzka, imponujący ratusz z otaczającymi go kamienicami, kościoły w centrum i gotycki most z XIV w.

W mieście można pospacerować po licznych terenach parkowych, jednak ochroną pomnikową w Kłodzku objęto tylko 5 drzew. Trzy z nich podziwiać można przy ul. I. Daszyńskiego. Najciekawszy jest okaz tulipanowca amerykańskiego, rosnącego na skwerze przy charakterystycznej reklamie PZU (z planszy dowiedziałem się, że to przesłonięte pomniki).

Egzemplarz mierzy w obwodzie 209 cm.

Idąc dalej wzdłuż ogrodzenia Klasztoru Ojców Franciszkanów natrafimy na pomnikową topolę białą o obwodzie 349 cm.

Po przeciwnej stronie ulicy, na skarpie obok mostku na Młynówce, rośnie pomnikowy okaz topoli czarnej o obwodzie 514 cm.

Na skraju dużego założenia parkowego otaczającego twierdzę, w pasie drogowym ul. Armii Krajowej, rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 433 cm.

Na północno – wschodnim obrzeżu miasta (Jurandów), przy ul. Rajskiej 5 rośnie sędziwy okaz cisa pospolitego o obwodzie 228 cm i wysokości 14 m. Wg danych z Wikipedii drzewo może liczyć nawet 400 lat.