Pomnikowy platan przy pałacu w Krotoszycach (pow. legnicki).

Na miejscu dzisiejszego pałacu w Krotoszycach ok. 1600 r prawdopodobnie stał niewielki zamek obronny otoczony fosą. W 1686 r. (data na kartuszu herbowym nad wejściem) budowlę przebudowano, nadając jej obecny wygląd barokowego pałacu.

Obecnie w pałacu urządza się hotel, a w byłych zabudowaniach folwarcznych funkcjonuje restauracja, spa, basen oraz część hotelowa.

Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 6 ha, jest w nim altana do imprez plenerowych, staw i urocze mostki przerzucone nad lustrem wody.

Perełką krotoszyckiego parku jest olbrzymi platan klonolistny – pomnik przyrody o okazałej koronie, z grubym konarem sięgającym niemal do ziemi.

Przed platanem ustawiono tablicę informującą o obwodzie drzewa (700 cm) oraz o jego wieku – 350 lat. Do podanego wieku tego okazu należy podejść z pewną ostrożnością – wiek najstarszych platanów w Polsce o obwodach ponad 10 m zbliża się dopiero do 300 lat („Platan Olbrzym – Chojna„, „Platan Konstytucyjny w Dobrzycy„).

O tym jak duże przyrosty na grubość osiąga platan może świadczyć fakt, że w chwili powołania go na pomnik przyrody w 1979 r. egzemplarz mierzył 510 cm w obwodzie.

Niedawno młoda para posadziła przed pałacem młodego platana klonolistnego.  To bardziej pożyteczny sposób na wyrażenie nadziei na długi związek, niż głupawe wieszanie kłódek na moście.

Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.2. Śródmieście.

Świebodzice to duże (ponad 23 tys. mieszkańców), uprzemysłowione miasto w powiecie świdnickim (woj. dolnośląskie), graniczące od południowej strony z Wałbrzychem. W okresie powojennym w obręb Świebodzic włączono dwie dawne wsie: Pełcznicę i Ciernie, rozciągnięte wzdłuż rzeki Pełcznicy. Ochroną pomnikową w mieście objęto 35 drzew, z czego większość została już opisana w poprzednich artykułach: „Park Miejski w Świebodzicach„, „Park przy Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach„, „Cis Bolko w Wąwozie Pełcznicy„, „Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.1. Pełcznica i Ciernie„. Dzisiejszy wpis pozwoli zapoznać się z pozostałymi pomnikami przyrody, zlokalizowanymi w śródmiejskiej części Świebodzic.

Piękny buk pospolity w odmianie czerwonolistnej (Purpurea) rośnie przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw budynku nr 21. Okaz mierzy 263 cm w obwodzie.

W pobliżu, za ogrodzeniem Gimnazjum nr 1, rośnie drugi egzemplarz o obwodzie 283 cm, dobrze widoczny od ul. Młynarskiej.

Pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 368 cm rośnie przy ul. Piłsudskiego, obok budynku nr 8.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdziemy przy ul. Świdnickiej. Latem z daleka widoczna jest korona okazałego buka w odmianie czerwonolistnej, o obwodzie 288 cm. Rośnie w pobliżu szkoły (Świdnicka 13), naprzeciw budynku poczty.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 312 cm rośnie przy boisku pobliskiej szkoły.

Kolejny pomnikowy buk (obwód 360 cm) rośnie przy zachodnim brzegu stawu „Warszawianka”. Teren wokół stawu jest ogrodzony, wejście przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Kolejowej.

Oznaczony stosowną tabliczką został dąb szypułkowy zlokalizowany przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego (ul. Wałbrzyska). Nie figuruje on jednak w oficjalnym rejestrze świebodzickich pomników przyrody.

Obok pobliskiego marketu budowlanego rosną dwie sosny czarne, jedna z nich (obwód 230 cm) posiada status pomnika przyrody.

Pomnikowa sosna pospolita rośnie na stromej skarpie za posesją przy ul. Wiejskiej 19. Drzewo o formie wielopniowej mierzy w obwodzie 332 cm.