Kłęk kanadyjski przy ul. Pocztowej w Legnicy.

Na terenie zieleni urządzonej przyległej do Zamku Piastowskiego w Legnicy można odnaleźć wiele pomnikowych egzemplarzy drzew („Pomnikowe drzewa przy Zamku Piastowskim w Legnicy). Oprócz gatunków rodzimych, takich jak: klon jawor, klon pospolity, rosną tu również mniej znane, egzotyczne gatunki drzew: sofora japońska, skrzydłorzech kaukaski, platan klonolistny (przy hotelu „Qubus”). Do tej grupy zalicza się bardzo rzadko spotykany w Polsce kłęk kanadyjski – pomnik przyrody rosnący przy skrzyżowaniu ulic: Pocztowej i Nowej.

Okaz mierzy 338 cm w obwodzie, wysokość drzewa 23 metry.

Kłęk kanadyjski Gymnocladus dioica (zwany też amerykańskim) jest sporadycznie spotykanym w Polsce drzewem. Myślę, że warto bliżej zapoznać się z tym gatunkiem. Pochodzi ze środkowej i wschodniej części Ameryki Północnej. Posiada duże, podwójnie pierzaste liście, o długości do 1 m. Rozwijają się późno, bo w drugiej połowie maja, jesienią przebarwiają się na żółty kolor.

Kwiaty niewielkie, białawe, promieniste; nie należą raczej do ozdobnych.

Owocem są grube, twarde, ciemnobrązowe strąki o długości do 25 cm. Zwykle wiszą na drzewie przez zimę, stopniowo opadając aż do wiosny.

Podczas suchego lata 2015 r. nie nabrały imponującej wielkości. Udało mi się na szczęście wygrzebać fragment owocu z poprzedniego sezonu.

Na Dolnym Śląsku tylko dwa egzemplarze kłęka kanadyjskiego objęto ochroną pomnikową, oba rosną w Legnicy. Drugi okaz opisałem w artykule „Pomnikowe drzewa przy II LO w Legnicy„.