Pomniki przyrody w gminie Chocianów.

Miasto i gmina Chocianów położone są w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego. W strukturze użytkowania gruntów na terenie miasta i gminy ponad 42% to użytki rolne, lasy i grunty leśne pokrywają 52,7% powierzchni. Wysoki wskaźnik lesistości gminy powiązany z istnieniem kilku zabytkowych parków podworskich nie wpłynął istotnie na stan liczbowy powołanych pomników przyrody. Ochroną pomnikową objęto w latach 1965 – 1988 siedem obiektów (9 drzew). Połowa z nich (3 dęby i topola biała) rośnie w zabytkowym parku przylegającym do pałacu w Chocianowie, szczegóły w artykule „Park miejski w Chocianowie. Ponadto w mieście znajduje się jeszcze jeden pomnikowy dąb szypułkowy – najgrubsze i najstarsze drzewo w gminie.

Dąb zlokalizowany jest w pobliżu posesji przy ul. Kościuszki 21, na ogrodzonym placu prywatnego właściciela.

GPS N 51°24’56” , E 15°53’26”

Drzewo mierzy w obwodzie 710 cm. Niestety dąb jest w złej kondycji zdrowotnej, w dolnej części pnia istnieje ogromny ubytek.

Dwa pomnikowe platany rosną przy pałacu w Parchowie. Barokowy zabytek mimo znacznej dewastacji zachował ciekawe detale kamieniarskie.

Do pałacu przylega park przedzielony rzeką Szprotawą. Jeden z pomnikowych platanów rośnie tuż przy ruinach rezydencji.

GPS N 51°28’32” , E 15°56’54”

Pomnikowe okazy mierzą w obwodzie 525, 545 cm.

Pomnikowy platan jest również ozdobą parku podworskiego w Żabicach. Drzewo mierzyło w obwodzie (w chwili powołania) 355 cm, obecnie jest pewnie o metr grubsze.

GPS N 51°21’57” , E 16°01’18”

Park miejski w Chocianowie (pow. polkowicki, dolnośląskie).

Chocianów to miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, siedziba gminy miejsko – wiejskiej. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest zespół pałacowo – parkowy z lat 1728-32, XIX/XX w. Barokowy pałac znajdujący się obecnie w rękach prywatnego inwestora znajduje się w stanie zabezpieczonej ruiny.

Ogród przypałacowy o geometrycznym (barokowym) kształcie powstał po 1728 r. W pierwszej połowie XIX w. wokół ozdobnego ogrodu powstał park, któremu w II poł. XIX w. nadano krajobrazowy charakter. Zachowanymi elementami barokowego założenia są m.in.: basen, fontanny, aleja grabowa.

Współczesnym elementem parku jest rzeźba z 1973 r. „Milczą a jednak wołają 1939 – 1945” oraz kamienny krąg ułożony z kolorowych głazów.

Obecnie założenie parkowe o powierzchni 13,42 ha pełni rolę parku miejskiego. Przez park przeprowadzono ścieżkę dydaktyczną z wieloma tablicami edukacyjnymi.

Jak można było przeczytać na tablicy ochroną pomnikową w parku objęto 5 okazów drzew. W rzeczywistości pomnikowy klon jesionolistny (na tablicy błędnie jednolistny) prawdopodobnie już nie istnieje. Gatunek ten nie został wymieniony w inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej przez p. Annę Grabkowską w ramach pracy dyplomowej „Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Chocianowie”. Dwa pomnikowe dęby o obwodach 395 i 420 cm rosną przy alejce prowadzącej od kamiennego kręgu w kierunku wschodnim.

Przy pojedynczym egzemplarzu pomnikowego dębu o obwodzie 400 cm również ustawiono tablicę.

Pomnikowa topola biała flankuje zachodnia elewację pałacu. Okaz mierzy w obwodzie 615 cm.

Zwiedzając park można odnaleźć również kilka egzemplarzy ciekawych drzew gatunków egzotycznych. Należą do nich dwa platany rosnące naprzeciw pomnikowej topoli (bliżej ul. Kościuszki), sosna wejmutka, choina kanadyjska i inne.