Pomnikowy dąb „Bartek” z Kotwasic (gm. Malanów, wielkopolskie).

Województwo wielkopolskie na tle innych regionów Polski wyróżnia się ogromną ilością pomnikowych dębów. Niekwestionowaną sławą cieszą się słynne dęby rogalińskie – największe w Europie skupisko pomnikowych dębów. Dąb „Rus” rosnący w rogalińskim parku może się pochwalić imponującym obwodem 938 cm i jest najgrubszym dębem Wielkopolski. Drugi pod względem rozmiaru pnia dąb szypułkowy w województwie wielkopolskim zlokalizowany jest w zachodniej części wsi Kotwasice (pow. turecki, gm. Malanów), obok posesji 135. Drzewo nosi imię „Bartek” i mimo wyjątkowo majestatycznej sylwetki należy do mało znanych dębów o rekordowych obwodach pierśnicowych. 

GPS N 51°58′35.1″, E 18°20′28.7″

dąb Bartek na skraju wsi Kotwasicedąb Bartek przy budynku Kotwasice 135dąb Bartek z Kotwasic - widok od strony północnejKotwasice - dąb Bartek od strony posesji

Nazwa kotwasickiego okazu „Bartek” nawiązuje do najsłynniejszego polskiego dębu z Zagnańska, wbrew pozorom drzewa te łączy wiele podobieństw. „Bartek” z Kotwasic charakteryzuje się krótkim, masywnym pniem, z którego na wysokości kilku metrów wyrastają mocarne konary.

dąb Bartek z Kotwasic od strony południowejpień dębu Bartek z Kotwasic od strony południowejpomnikowy dąb Bartek z Kotwasicdąb Bartek z Kotwasic

Kotwasice - pień dębu Bartek

Paweł Lenart obok dębu Bartek z Kotwasic

Status pomnika przyrody opisywany dąb uzyskał już w 1957 r. na mocy Orzeczenia nr 417 Prezydium WRN z 30.05.1957 r. Co ciekawe w dokumencie tym określono jego gatunek jako dąb bezszypułkowy! Błąd ten powielono w Uchwale nr III/18/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 r. powołując do ochrony pomnikowej również dąb bezszypułkowy! Jednak już nawet pobieżna analiza wyglądu liści i owoców pozwala bezsprzecznie stwierdzić, iż mamy do czynienia z dębem szypułkowym.

liście i szypułki dębu Bartek z Kotwasic

Pomiar obwodu dokonany przez Pawła Lenarta  i udokumentowany fotograficznie przez autora tego artykułu wyniósł aż 888 cm (wrzesień 2021 r.). Wysokość drzewa to 25 metrów, szacunkowy wiek – 450 lat. „Bartek” charakteryzuje się bardzo szybkim przyrostem: w 1957 r. jego obwód wynosił 535 cm, w 2006 r. już 825 cm, w 2013 r. – 844 cm, w 2016 r. – 856 cm.wyznaczenie pierśnicy przed pomiarem obwodu BartkaKotwasice - pomiar obwodu dębu Bartek

Stan zdrowotny drzewa wydaje się być zadowalający. Taki wniosek można wyciągnąć podziwiając piękną koronę z niewielką ilością posuszu. Jednak masywny konar skierowany w stronę budynku niebezpiecznie odszczepia się od pnia i grozi jego wyłamaniem. Mają temu zapobiec zastosowane podpory oraz wiązania linowe w koronie.

Kotwasice - podpora pomnikowego dębupodpora dębu Bartek z Kotwasicdąb Bartek z Kotwasic - podpora masywnego konarawiązania linowe na dębie Bartek w Kotwasicach

Od strony wschodniej na pniu drzewa widoczna jest szeroka listwa piorunowa. Ta uschnięta część drzewa zaczyna być atakowana przez grzyby, m.in. żółciaka siarkowego.

dąb Bartek z Kotwasic - pień od strony wschodniejżółciak siarkowy na uschniętym konarze dębu Bartek z Kotwasic

W 2018 r. dąb „Bartek” z Kotwasic zdobył 4. miejsce w konkursie na Drzewo Roku organizowanym przez Klub Gaja. Jego sylwetka w uproszczonej formie widnieje w centralnej części herbu gminy Malanów. Więcej informacji na temat kotwasickiego „Bartka” w artykule Pawła Lenarta: „Pomnikowy dąb szypułkowy “Bartek” w Kotwasicach„.

Pomnikowe drzewa na terenie klasztoru Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie).

Historia Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie) sięga 1468 r., kiedy to wybudowano drewniany kościół i sprowadzono zakonników do miasta. Jeszcze w tym samym wieku postawiono murowana świątynię, którą gruntownie przebudowano w latach 1696 -1708 na styl barokowy i w tej formie przetrwała do naszych czasów.

kościół i klasztor Bernardynów w Warciewnętrze kościoła klasztornego w Warcie

Obszar wokół klasztoru otaczają tereny zielone – od strony zachodniej (ul. Klasztorna) dość skąpe, z nasadzeniami rabatowymi i nielicznymi drzewami wzdłuż ogrodzenia, od wschodu przyjmujące postać niewielkiego parku. Niektóre okazy drzew osiągnęły już odpowiedni wiek i obwód pierśnicowy, by wpisać je do szacownego grona pomników przyrody. Na mocy Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. ochroną pomnikową objęto tu 4 egzemplarze drzew – dwa dęby szypułkowe i dwie lipy drobnolistne. Pierwszy z pomnikowych dębów widoczny jest dobrze z ul. Klasztornej, jego korona wychyla się poza ogrodzenie.

pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru w Warcie

pomnikowy dąb na terenie klasztoru w Warcie

Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 537 cm, wysokość okazu 24 metry.

Warta - pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoruWarta - pień pomnikowego dębu przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru

Na lewo od wejścia do kościoła, przy północnym ogrodzeniu klasztoru, rośnie pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm i wysokości 26 metrów.

Warta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru BernardynówWarta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru

Warta - pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm

Warta - pień pomnikowej lipy o obwodzie 424 cm

Stojąc w pobliżu opisanej wyżej lipy widać już koronę i górną część pnia drugiego pomnikowego dębu.

Warta - pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm

Okaz mierzy w obwodzie 565 cm, wysokość drzewa 25 metrów. 

pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w Warciepień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w WarcieWarta - pień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm

Rosnąca kilkanaście metrów na północ pomnikowa lipa jest wysoka na 23 metry i mierzy w obwodzie 352 cm. Dolna część pnia w sezonie wegetacyjnym jest niemal całkowicie przesłonięta przez odrośla i rosnące obok krzaki.

Warta - pomnikowa lipa przy północnym ogrodzeniu klasztorupień pomnikowej lipy rosnącej przy północnym ogrodzeniu klasztoru w Warcie

Pomnikowe drzewa w Warcie opisał również na swoim blogu Paweł Lenart, zapraszam do lektury tego artykułu.