Pomnikowe drzewa w Miłkowie (gm. Podgórzyn).

Miłków to duża wieś w gminie Podgórzyn położona na granicy Pogórza Karkonoskiego i Obniżenia Mysłakowic, ok. 5 km od znanego i ludnie odwiedzanego Karpacza. W miejscowości znajduje się wiele zabytkowych obiektów : gotycki kościół parafialny z pręgierzem i krzyżami pojednania (pokutnymi) w murze otaczającym świątynię, ruiny kościoła ewangelickiego, ruiny szubienicy przy drodze do Ścięgien oraz przede wszystkim wspaniały barokowy pałac.

Pałac pełniący obecnie funkcje hotelowe, otacza zabytkowy park założony w XIX w, o powierzchni 4.5 ha. Choć rośnie w nim wiele starych drzew, żadne z nich nie posiada statusu pomnika przyrody. Jednym z ciekawszych drzew jest buk w odmianie zwisającej (Pendula), o konarze sięgającym do ziemi.

Inne wspaniałe buki, chronione jako pomniki przyrody, możemy podziwiać w górnej części wsi, przy Domu Pomocy Społecznej „Junior” (nr 138). 

Rośnie tu 8 pomnikowych buków pospolitych (2 w odmianie purpurowej) o obwodach 470, 415, 410, 370, 320, 310, 280, 280, wysokość okazów 30 – 35 metrów. Drzew nie oznakowano tabliczkami.

Jeden buk w odmianie czerwonolistnej został pozbawiony statusu pomnika przyrody uchwałą Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r.

Ponadto w parku okaz sosny wejmutki, piękne cisy i choiny kanadyjskie również warte ochrony pomnikowej.

Przy drugim obiekcie w administracji DPS (nr 165) znajduje się piękne założenie parkowe z pomnikowymi okazami drzew.

Niestety, tu również drzew nie oznakowano tabliczkami i można mieć wątpliwości przy odnajdywaniu tych pomnikowych. Na pewno jest nim okazały klon jawor o obwodzie 480 cm, rosnący po lewej strony od wejścia.

Nietrudno też znaleźć pomnikowy tulipanowiec amerykański o obwodzie 275 cm.

Ponadto w parku rosną 4 pomnikowe lipy drobnolistne (które ?) o obwodach 312, 310, 290, 285 cm.

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. znosi ochronę pomnikową z dwóch pomnikowych lip (jedna przy ogrodzeniu, druga 9 m na poł. od budynku szkoły).

Jedna z lip (przy płocie) charakteryzuje się nietypowym pokrojem.