Pomniki przyrody w gminie Podgórzyn.

Tereny gminy Podgórzyn leżą w południowo – zachodniej części woj. dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim. Charakteryzują się bardzo zróżnicowanym krajobrazem – od prawie płaskiego obszaru Kotliny Jeleniogórskiej (z niewysokimi wzniesieniami Wzgórz Łomnickich), poprzez Pogórze Karkonoszy do Głównego Grzbietu Karkonoszy z najwyższą kulminacją Smogorni (1489 m).

Większość pomników przyrody na terenie gminy Podgórzyn została już opisana na tym blogu, niniejszy artykuł ma na celu przypomnienie i podsumowanie licznego zbioru pomnikowych drzew (24 szt.) i dwóch tworów przyrody nieożywionej.

W samym Podgórzynie podziwiać można rozłożysty okaz dębu, dwa pozostałe znajdują się po prawej stronie drogi do Cieplic (Pomnikowe dęby w Podgórzynie).

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. zniosła ochronę pomnikową dębu widocznego na zdjęciu poniżej.

Przy drodze do Piechowic, w pobliżu skrzyżowania z drogą do Zachełmia, rośnie pomnikowa topola czarna (Pomnikowa topola czarna Zachełmie – Podzamcze).

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. znosi ochronę pomnikową tego drzewa.

Duża ilość pomnikowych drzew (buki, lipy, klon i tulipanowiec) znajduje się na terenie administrowanym przez Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie (Pomnikowe drzewa w Miłkowie). Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. pozbawia statusu pomników przyrody 3 drzewa: 2 lipy i jeden buk.

Dwa ogromne świerki, o statusie pomników przyrody, rosną na terenie parkowym przyległym do pałacu w Staniszowie (Pomnikowe świerki przy pałacu w Staniszowie Górnym).

Przepiękny klon jawor rośnie w pobliżu kaplicy św. Anny na zboczu Grabowca (Klon jawor przy kaplicy Św. Anny w Sosnówce).

Drzewem którego jeszcze nie opisywałem jest pomnikowy dąb szypułkowy, rosnący w Sosnówce w pobliżu budynku przy ul. Liczyrzepy 45 a.Okaz mierzy w pierśnicy 472 cm, wysokość drzewa 28 cm.Pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Podgórzyn jest odsłonięcie zwietrzelin granitowych w Miłkowie. Na tym stanowisku zaobserwować można procesy erozyjne w granicie, dokonujące się jeszcze pod powierzchnią gruntu. 

Drugą osobliwością przyrody nieożywionej jest skałka o nazwie Waloński Kamień w Przesiece.

W pobliżu tej grupy skalnej, przy szosie, rosną dwie pomnikowe lipy drobnolistne (Pomnikowe lipy przy Walońskim Kamieniu w Przesiece).

Pomnikowe drzewa w Miłkowie (gm. Podgórzyn).

Miłków to duża wieś w gminie Podgórzyn położona na granicy Pogórza Karkonoskiego i Obniżenia Mysłakowic, ok. 5 km od znanego i ludnie odwiedzanego Karpacza. W miejscowości znajduje się wiele zabytkowych obiektów : gotycki kościół parafialny z pręgierzem i krzyżami pojednania (pokutnymi) w murze otaczającym świątynię, ruiny kościoła ewangelickiego, ruiny szubienicy przy drodze do Ścięgien oraz przede wszystkim wspaniały barokowy pałac.

Pałac pełniący obecnie funkcje hotelowe, otacza zabytkowy park założony w XIX w, o powierzchni 4.5 ha. Choć rośnie w nim wiele starych drzew, żadne z nich nie posiada statusu pomnika przyrody. Jednym z ciekawszych drzew jest buk w odmianie zwisającej (Pendula), o konarze sięgającym do ziemi.

Inne wspaniałe buki, chronione jako pomniki przyrody, możemy podziwiać w górnej części wsi, przy Domu Pomocy Społecznej „Junior” (nr 138). 

Rośnie tu 8 pomnikowych buków pospolitych (2 w odmianie purpurowej) o obwodach 470, 415, 410, 370, 320, 310, 280, 280, wysokość okazów 30 – 35 metrów. Drzew nie oznakowano tabliczkami.

Jeden buk w odmianie czerwonolistnej został pozbawiony statusu pomnika przyrody uchwałą Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r.

Ponadto w parku okaz sosny wejmutki, piękne cisy i choiny kanadyjskie również warte ochrony pomnikowej.

Przy drugim obiekcie w administracji DPS (nr 165) znajduje się piękne założenie parkowe z pomnikowymi okazami drzew.

Niestety, tu również drzew nie oznakowano tabliczkami i można mieć wątpliwości przy odnajdywaniu tych pomnikowych. Na pewno jest nim okazały klon jawor o obwodzie 480 cm, rosnący po lewej strony od wejścia.

Nietrudno też znaleźć pomnikowy tulipanowiec amerykański o obwodzie 275 cm.

Ponadto w parku rosną 4 pomnikowe lipy drobnolistne (które ?) o obwodach 312, 310, 290, 285 cm.

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. znosi ochronę pomnikową z dwóch pomnikowych lip (jedna przy ogrodzeniu, druga 9 m na poł. od budynku szkoły).

Jedna z lip (przy płocie) charakteryzuje się nietypowym pokrojem.