Pomniki przyrody w gminie Podgórzyn.

Tereny gminy Podgórzyn leżą w południowo – zachodniej części woj. dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim. Charakteryzują się bardzo zróżnicowanym krajobrazem – od prawie płaskiego obszaru Kotliny Jeleniogórskiej (z niewysokimi wzniesieniami Wzgórz Łomnickich), poprzez Pogórze Karkonoszy do Głównego Grzbietu Karkonoszy z najwyższą kulminacją Smogorni (1489 m).

Większość pomników przyrody na terenie gminy Podgórzyn została już opisana na tym blogu, niniejszy artykuł ma na celu przypomnienie i podsumowanie licznego zbioru pomnikowych drzew (24 szt.) i dwóch tworów przyrody nieożywionej.

W samym Podgórzynie podziwiać można rozłożysty okaz dębu, dwa pozostałe znajdują się po prawej stronie drogi do Cieplic (Pomnikowe dęby w Podgórzynie).

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. zniosła ochronę pomnikową dębu widocznego na zdjęciu poniżej.

Przy drodze do Piechowic, w pobliżu skrzyżowania z drogą do Zachełmia, rośnie pomnikowa topola czarna (Pomnikowa topola czarna Zachełmie – Podzamcze).

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. znosi ochronę pomnikową tego drzewa.

Duża ilość pomnikowych drzew (buki, lipy, klon i tulipanowiec) znajduje się na terenie administrowanym przez Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie (Pomnikowe drzewa w Miłkowie). Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. pozbawia statusu pomników przyrody 3 drzewa: 2 lipy i jeden buk.

Dwa ogromne świerki, o statusie pomników przyrody, rosną na terenie parkowym przyległym do pałacu w Staniszowie (Pomnikowe świerki przy pałacu w Staniszowie Górnym).

Przepiękny klon jawor rośnie w pobliżu kaplicy św. Anny na zboczu Grabowca (Klon jawor przy kaplicy Św. Anny w Sosnówce).

Drzewem którego jeszcze nie opisywałem jest pomnikowy dąb szypułkowy, rosnący w Sosnówce w pobliżu budynku przy ul. Liczyrzepy 45 a.Okaz mierzy w pierśnicy 472 cm, wysokość drzewa 28 cm.Pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Podgórzyn jest odsłonięcie zwietrzelin granitowych w Miłkowie. Na tym stanowisku zaobserwować można procesy erozyjne w granicie, dokonujące się jeszcze pod powierzchnią gruntu. 

Drugą osobliwością przyrody nieożywionej jest skałka o nazwie Waloński Kamień w Przesiece.

W pobliżu tej grupy skalnej, przy szosie, rosną dwie pomnikowe lipy drobnolistne (Pomnikowe lipy przy Walońskim Kamieniu w Przesiece).

Pomnikowe dęby w Podgórzynie.

Podgórzyn – wieś gminna w woj. dolnośląskim granicząca z Jelenią Górą. Na terenie Podgórzyna rosną trzy pomnikowe dęby szypułkowe. Pierwszy z nich znajduje się u zbiegu ulic Żołnierskiej i Nowej w pobliżu przystanku autobusowego.

dąb rosnący w Podgórzynie obok przystanku MZK

Obwód pnia  tego dębu wynosi 380 cm, wysokość ok. 30 metrów. Drzewo jest zabezpieczone i wyeksponowane poprzez otoczenie go dużymi kamieniami oraz opatrzone stosowną tabliczką.

pomnikowy dąb przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie

Kolejne pomnikowe dęby rosną po prawej stronie lokalnej drogi , łączącej Podgórzyn z Cieplicami. Pierwszy z nich znajduje się 200 metrów za skrzyżowaniem wspomnianej drogi z szosą 366 do Piechowic.

Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Podgórzyn z 26.11. 2015 r. znosi ochronę pomnikową tego drzewa. Zostanie prawdopodobnie wycięte.

Pień dębu o obwodzie 485 cm, został zabezpieczony betonową plombą i metalową siatką.

200 metrów dalej, przy stawie, rośnie drugi, okazały dąb.

Jego wymiary to 435 cm obwodu, 35 metrów wysokości.