Pomniki przyrody w Popielowie (opolskie).

Popielów to duża wieś (siedziba władz gminnych) w powiecie opolskim, leżąca na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 457 i 458. Miejscowość składa się z kilku osiedli i przysiółków, zajmując łącznie ponad 3300 ha. Nad zabudową góruje neogotycki kościół NMP Królowej Aniołów (ul. Kościuszki).

W pobliżu, przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Poprzecznej, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w Popielowie jest głaz narzutowy, leżący przy skrzyżowaniu ulic Powstańców i 1 Maja (naprzeciwko budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie).

Na eratyku znajduje się tablica o treści ” W 50 – tą rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech Działaczom i Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego społeczeństwo gminy Popielowa 22 lipca 1973 r.”

Materiałem budującym głaz jest skandynawski granit.

Okazały dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody rośnie na terenie leśnym, przy drodze prowadzącej z Popielowa do Karłowic.

Drzewo mierzy w obwodzie 470 cm, wysokość okazu 32 m.

Sędziwe dęby rosną na obu brzegach płynącej w pobliżu rzeczki Budkowiczanki. Najgrubszy okaz o obwodzie 562 cm znajdziemy na południowym brzegu, ok. 650 m na wschód od drogi Popielów – Karłowice (oddz. 19).

Rosnący obok dąb mierzy w obwodzie 497 cm, wiek obu okazów szacuje się na 370 lat.

Po północnej stronie rzeczki również znajdziemy pomnikowe okazy dębów, jednak ze względu na chaszcze do sfotografowania kwalifikuje się tylko jeden egzemplarz.

Pomnikowe drzewa w Karłowicach (gm. Popielów, opolskie).

Jedną z ciekawszych miejscowości leżących niedaleko Opola (ok. 30 km) jest wieś Karłowice (gm. Popielów). Otoczona lasami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego skrywa interesujące zabytki, historię niezwykłych ludzi oraz bogatą kolekcję pomnikowych drzew.

Najstarszą budowlą w Karłowicach jest zamek z poł. XIV w., przebudowany w XVI, XVIII i XIX w. Zabytek otoczony jest parkiem ze stosunkowo młodym drzewostanem.

W 1715 roku w zamku wybudowano kaplicę dla miejscowych katolików, gdzie msze w latach 1835 – 1868 odprawiał ks. dr Jan Dzierżon. Ta wybitna postać – światowej sławy badacz życia pszczół (odkrywca zjawiska dzieworództwa) i jeden z twórców nowoczesnego pszczelarstwa – mieszkał w domu przy ulicy Kościelnej 5.

Z tego tytułu we wsi znajdziemy wiele odniesień do pszczół i miodu. Na cześć uczonego miasto Przedgórzu Sudeckim uzyskało po II wojnie światowej nazwę Dzierżoniów, jego imię nosi również ogromny dąb, rosnący nad brzegiem Odry we Wrocławiu.

drogowskaz w centrum Karłowic

4 pomnikowe dęby rosną po lewej stronie ul. Pokojowej (droga do Kuźnicy Katowskiej i Pokoju), pomiędzy terenem dawnego cmentarza ewangelickiego, a ostrym zakrętem drogi (Oaza pod Dębami).

Obwody pomnikowych dębów wynoszą 415, 440, 446, 517 cm; wysokość drzew 24 -27 m, wiek ok. 320 lat.

Potężny, ale niestety mocno uszkodzony dąb rośnie przy przejeździe kolejowym (ul. Brzeska).

Tuż za przejazdem (po prawej stronie) rośnie pomnikowy dąb, pierwszy z grupy liczącej 4 okazy.

Pomnikowe egzemplarze mierzą w obwodzie 344, 344, 597, 328 cm; wysokość drzew 20 – 32 m, szacunkowy wiek 320 lat.

Jadąc dalej w kierunku Stobrawy mamy możliwość podziwiać dwustronną aleję, złożoną z 12 okazałych dębów szypułkowych.

Obwody pomnikowych dębów mieszczą się w przedziale 336 – 487 cm, szacowany wiek 220 lat.

W ciągu alei, oprócz okazałych dębów, rosną jeszcze dwie pomnikowe lipy drobnolistne o obwodach 328 i 368 cm.

Piękny dąb o statusie pomnika przyrody rośnie na terenie leśnym, tuż przy szosie Karłowice – Popielów. W pobliżu, nad rzeką Budkowiczanka, znajdują się kolejne sędziwe dęby, jednak wszystkie zlokalizowane są już na terenach administracyjnych wsi Popielów. Więcej o nich oraz o innych pomnikach przyrody Popielowa w następnym artykule.