Głazy narzutowe w gminie Prusice.

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Prusice leżą w środkowej części powiatu trzebnickiego, w województwie dolnośląskim. Praktycznie cały obszar gminy leży w Kotlinie Żmigrodzkiej, będącej częścią pradoliny żmigrodzko – głogowskiej związanej ze strefą zaniku lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. Wycofujący się lodowiec pozostawił wiele pamiątek w postaci głazów narzutowych, ale tylko jeden z nich w gminie Prusice posiada status pomnika przyrody nieożywionej. Leży na terenie prywatnym we wsi Wilkowa Wielka, w pobliżu skrzyżowania szosy do Obornik Śląskich z lokalną drogą do Wilkowej Małej.

GPS  N 51°20′45.05″, E 16°54′38.09″

Eratyk jest nieco schowany pod koroną młodego modrzewia, jednak nie utrudnia to specjalnie jego odnalezienia. Jest jednym z większych narzutniaków na opisywanym terenie, jego przybliżone wymiary to szerokość i długość ok. 3 m, wysokość ok. 1 m.

Eratyk z Wilkowej Wielkiej zbudowany jest ze skandynawskiego granitognejsu, warte uwagi są różne tekstury gnejsu.

Kilka sporej wielkości głazów narzutowych leży w Łęgowie (część Jagoszyc), są dobrze widoczne z drogi prowadzącej przez wieś.

GPS  N 51°22′35.85″, E 16°53′50.81″

Znacznej wielkości głaz narzutowy (granitognejs, wymiary ok. 7x4x1.5 m) o ciekawej petrografii, leży na polu uprawnym, ok. 400 na północ od rogu parku w Jagoszycach. Niestety, dobrze widoczny i dostępny jest tylko po okresie wegetacyjnym.

GPS  N 51°22′49.85″, E 16°54′40.41″

Raczej niewielkich rozmiarów jest Kamień św. Jadwigi, leżący przy drodze gruntowej ze Świerzowa do Piekar. Wgłębienie w górnej części głazu uznawane jest za odcisk stopy św. Jadwigi.

GPS  N 51°20′09.92″, E 16°57′10.91″

Większy eratyk leży obok tablicy z historią Świerzowa, przy głównej drodze prowadzącej przez wieś.

Pomniki przyrody w Jagoszycach (gm. Prusice).

Jagoszyce to niewielka wieś położona ok. 3 km na wschód od miasta Prusice, w powiecie trzebnickim. W centrum wsi znajduje się założenie parkowe z poł. XIX w., przylegające do zniszczonego 1945 r. dworu. W zadbanym parku o pow. 2 ha noszącym miano Parku Bażanta ustawiono tablice ścieżki edukacyjnej oraz przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

GPS N 51°22′34″, E 16°54′48″ (centrum parku)

W drzewostanie parkowym 5 egzemplarzy drzew wyróżniono do ochrony pomnikowej. Najbardziej okazałym pomnikiem przyrody jest olbrzymi platan klonolistny, rosnący na skraju założenia parkowego.

Okaz mierzy ponad 500 cm w obwodzie, wysokość drzewa 30 metrów.

W głębi parku odnajdziemy jeszcze 3 pomnikowe dęby szypułkowe o obwodach 460 – 600 cm oraz pomnikowy grab pospolity obwodzie przekraczającym 300 cm.

Na uwagę zasługują również nieliczne drzewa iglaste, wśród nich okazałe sosny czarne.

sosny czarne - park w Jagoszycach

W sąsiadującym z Jagoszycami Budziczu rośnie najgrubszy na Dolnym Śląsku pomnikowy platan klonolistny. Więcej o tym okazie oraz pozostałych pomnikowych drzewach we wsi w następnym artykule.