Brama Twardowskiego (gm. Janów, śląskie).

Cechą charakterystyczną Jury Krakowsko – Częstochowskiej jest ogromna ilość malowniczych ostańców skalnych, o niepowtarzalnych, fantazyjnych kształtach. Białe, wapienne formacje skalne wyróżniają się w wyżynnym krajobrazie – często wznoszą się ponad lasem, innym razem wyrastają w szczerym polu – za każdym razem to fotogeniczne, pozostawiające niezapomniane wrażenia obiekty geoturystyczne. Ujęta z tytule dzisiejszego artykułu Brama Twardowskiego to jedna z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych jurajskich skałek. Zlokalizowana jest w lesie, po prawej stronie lokalnej drogi,  prowadzącej ze Złotego Potoku do Siedlca (gmina Janów, powiat częstochowski, śląskie).

GPS N 50°41′23.1″ , E 19°24′14″

mapa okolic Bramy Twardowskiego

100 m przed Bramą Twardowskiego znajduje się niewielki parking na kilka aut, przy nim tablica z opisem formacji skalnej.

tablica opisująca Bramę Twardowskiego

Powyżej tablicy znajdują się skały z ciekawymi formami krasowymi oraz figurką Maryi we wnęce.

wapienne skały powyżej parkingu

skała z figurką Matki Boskiejfragment skały powyżej parkingu

Do Bramy Twardowskiego dojdziemy jedną z wielu ścieżek, biegnących lasem wzdłuż asfaltowej drogi. Skałka o charakterystycznym, ostrołukowym kształcie podobnym do gotyckiego portalu ukryta jest w lesie, ok. 40 m od szosy.

Brama Twardowskiego od strony drogi

Nazwa skały związana jest z legendą o czarnoksiężniku Twardowskim, który to uciekając przed diabłem, dosiadł koguta, odbił się od skały i poszybował na Księżyc

Brama Twardowskiego

zbliżenie Bramy Twardowskiego - widok od strony drogi

Niemniej atrakcyjnie Brama wygląda od strony lasu. Zbudowana jest z wapieni, które osadzały się w ciepłym morzu przed 150 mln lat. W kolejnych erach geologicznych skały ulegały procesom krasowienia, czyli rozpuszczaniu w wodzie nasyconej dwutlenkiem węgla. W wyniku tych zjawisk powstają m.in. jaskinie krasowe. Ruchy tektoniczne doprowadziły do wydźwignięcia i odsłonięcia skał, które podlegając dalszej erozji uzyskały obecny, bardzo atrakcyjny kształt.

Brama Twardowskiego w gminie JanówBrama Twardowskiego od strony lasu

skała o nazwie Brama Twardowskiego

Brama Twardowskiego została objęta ochroną pomnikową na mocy Rozporządzenia nr 15/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze pomnika przyrody nieożywionej – skały wapiennej pod nazwą „Brama Twardowskiego”.

Brama Twardowskiego widoczna od strony lasuzbliżenie Bramy Twardowskiego - widok od strony lasu

Pomnikowa skała leży na obszarze rezerwatu przyrody „Parkowe”. Na jego terenie (oraz w jego sąsiedztwie) znajduje się kilka innych, ciekawych formacji skalnych godnych odwiedzenia.tablica na granicy rezerwatu przyrody Parkowe