Park Miejski w Legnicy.

Położony w centrum Legnicy Park Miejski jest najstarszym i największym terenem urządzonej zieleni tym mieście. Jego powierzchnia wynosi 58 ha, rośnie w nim ok. 130 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz egzotycznych. Park jest zróżnicowany stylistycznie: posiada cechy typowe dla założeń krajobrazowych oraz część urządzoną w charakterze ogrodu francuskiego.

Historia Parku Miejskiego sięga początków XIX w., w późniejszych latach był stopniowo poszerzany i wzbogacany o budowle ogrodowe. Nawet pobieżne opisanie wszystkich obiektów wykracza poza ramy objętościowe tego artykułu, niniejszy wpis dotyczył będzie tematu przewodniego tego bloga, czyli znajdujących się w parku pomników przyrody. Ich poznawanie rozpoczniemy w północno – wschodniej części parku, ograniczonej ulicami Powstańców Ślaskich i Jordana. Rosną tu dwa pomnikowe drzewa iglaste: sosna wejmutka i modrzew europejski.

Sosna posiada pień o obwodzie 272 cm, wysokość drzewa 25 m.

Obwód pomnikowego modrzewia wynosi 285 cm, wysokość okazu 27 metrów.

Po drugiej stronie Alei Orła Białego rośnie pomnikowy platan klonollistny o obwodzie 376 cm i wysokości 34 metry.

Idąc w kierunku teatru napotkamy okaz miłorzębu dwuklapowego o obwodzie 256 cm (wysokość 21 m).

W pobliżu rośnie pomnikowa lipa drobnolistna (obwód 340, wysokość 22 m).

Za teatrem, po prawej stronie głównej alei, rozpościera się rozległa polana z kilkoma pomnikowymi dębami, o obwodach 350 – 467 cm. Nieskrępowane obecnością innych drzew, rozwinęły wyjątkowo szerokie korony, charakterystyczne dla soliterów.

Oprócz dębów na polanie odnajdziemy pomnikowy klon zwyczajny o obwodzie 228 cm i wysokości 22 metry.

Klon jawor, w rzadkiej odmianie purpurowej, rośnie przy alei poprowadzonej korona wału nad Kaczawą. Niestety, drzewo to (obwód 277 cm, wysokość 22 m) obumiera.

Przy krańcu Alei Orła Białego rośnie pomnikowy dąb burgundzki o obwodzie 310 cm i wysokości 31 m.

W pobliżu, przy skarpie znajduje się pomnikowy wiąz szypułkowy. Drzewo posiada pień o obwodzie 263 cm, wysokość okazu 29 m.

Powyżej, przy alei, rośnie potężna topola czarna. Ten pomnik przyrody mierzy w obwodzie 470 cm (wysokość 25 m).

Jedyna w parku pomnikowa wierzba biała (obwód 470 cm) została całkowicie pozbawiona korony i w zasadzie utraciła walory pomnikowe.

W południowej części Parku Miejskiego najciekawszym drzewem jest surmia (katalpa) o obwodzie 196 cm i wysokości 13 m. W lecie zachwyca dużymi liśćmi, zimą długimi owocami w kształcie strąków.

Niedaleko amfiteatru rośnie pomnikowy klon polny o obwodzie 265 cm.

Ostatni w tym zestawieniu jest pomnikowy dąb szypułkowy, rosnący przy kanale Młynówki.

Fragment północnego założenia z pomnikowymi drzewami należący niegdyś do Parku Miejskiego, stanowi obecnie ogrodzone otoczenie budynku liceum, zainteresowanych odsyłam do artykułu „Pomnikowe drzewa przy II LO w Legnicy„.

Pomnikowe drzewa w Bolesławcu cz. I.

Bolesławiec to duże miasto powiatowe na Dolnym Śląsku, położone na skraju rozległego kompleksu leśnego Borów Dolnośląskich. Od czasów średniowiecznych słynie z wyrobu naczyń ceramicznych – miejscowe wyroby znane są niemal na całym świecie. Miasto posiada bogaty zespół wspaniale odrestaurowanych zabytków. Niemniej imponująco prezentują się elementy zieleni miejskiej, zabytkowe planty i parki miejskie posiadają drzewostan o wysokich walorach dendrologicznych i ozdobnych.

Ochroną pomnikową w Bolesławcu objęto 15 pojedynczych okazów drzew oraz „Aleję Przyleśną”. Pomniki przyrody nieożywionej reprezentuje liczny zespół głazów narzutowych , opisanych w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w Bolesławcu„.

Poznawanie bolesławieckich pomników przyrody rozpoczniemy od pięknych okazów dębów szypułkowych, rosnących głównie na peryferyjnych dzielnicach miasta. Najgrubszy „Mostowy” rośnie na tyłach zabudowań gospodarczych przy ul. Mostowej 14 (restauracja „Inna Bajka”).

GPS N 51°16′23.43″ , E 15°33′19.77″

Dąb mierzy w obwodzie 500 cm, wysokość drzewa 25 m. Wiek (z tabliczki) 350 lat.

Na tyłach posesji Lipowa 6, u podnóża wału ziemnego, rośnie dąb szypułkowy „Kasztelan”.

GPS N 51°16′17.39″ , E 15°33′48.47″

Okaz mierzy 460 cm w obwodzie, wysokość drzewa 30 metrów.

Dąb „Bobrzanin” rośnie w pobliżu budynku przy ul. Zabobrze 112 a.

GPS N 51°15′26.85″ , E 15°31′39.06″

Okaz mierzy w pierśnicy 460 cm, wysokość dębu 22 metry.

 Przy suchym kanale, pomiędzy ulicami Rajską i Gdańską, w zwartych zadrzewieniach rośnie dąb szypułkowy „Drągal”.

GPS N 51°15′37.05″ , E 15°32′59.96″

Obwód drzewa wynosi 420 cm, wysokość 20 metrów.

Na skwerze przed salą gimnastyczną –  ul. H. W. Tyrankiewiczów 11 (widoczny od ul. Bielskiej), rośnie kolejny pomnikowy dąb szypułkowy „Bakałarz”.

GPS N 51°15′31.75″ , E 15°34′15.96″

Obwód okazu 344 cm, wysokość 15 metrów.

3 pomnikowe drzewa rosną przy ul. Zgorzeleckiej. Na tyłach stacji paliw Lotos Optima, przy ogrodzeniu Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych (Zgorzelecka 18), rośnie pomnikowa topola czarna „Jagna”.

 GPS N 51°15′50.54″ , E 15°33′22.26″

Topola mierzy 600 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 22 metry.

Wspaniały, rozłożysty platan klonolistny „Pankracy” rośnie na terenie Rezydencji Gemax (Zgorzelecka 19).

Okaz mierzy w obwodzie 600 cm, wysokość platana 25 metrów.

Po drugiej stronie ulicy, w centralnej części Parku im. K. Świerczewskiego, rośnie pomnikowy grab pospolity „Krępy”.

 GPS N 51°15′55.87″ , E 15°33′15.98″

Drzewo jest wysokie na 22 m, mierzy 312 cm w pierśnicy.

Para pomnikowych drzew – miłorząb „Mandaryn” i cis „Chochoł” rośnie obok budynku bolesławieckiego MDK (Grunwaldzka 5).

 GPS N 51°15′53.74″ , E 15°33′45.04″

Miłorząb posiada pień o obwodzie 351 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

Rosnący obok cis mierzy 215 cm w obwodzie, wysokość okazu 17 metrów.

W kolejnym artykule opiszę pomnikowe drzewa iglaste w Bolesławcu oraz pomnikowe okazy rzadkich gatunków dębów.