Pomniki przyrody w gminie Niechlów (pow. górowski, dolnośląskie).

Tereny gminy wiejskiej Niechlów położone są w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości ok. 20 km od siedziby powiatu – miasta Góra. Południową i zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, północna granica gminy pokrywa się z granicą województwa lubuskiego. Południową cześć gminy przecina leniwie płynąca Barycz, która w pobliskim Wyszanowie (woj. lubuskie) uchodzi do Odry.

O walorach przyrodniczych oraz atrakcjach turystycznych okolic Niechlowa możemy poczytać z tablic ustawionych w kilku wsiach gminy.

Niechlów to typowa gmina rolnicza, użytki rolne zajmują tu ok. 64.6% a lasy 24.3% powierzchni gminy. Ochronę pomnikową ustanowiono dla dwóch obiektów przyrody ożywionej: dębu szypułkowego i sosny pospolitej, obydwa zlokalizowane są w pobliżu wsi Miechów. Łatwiejszy do znalezienia (choć nie zawsze dobrze widoczny) jest pomnikowy dąb, rosnący na środku pola uprawnego, po lewej stronie drogi gruntowej prowadzącej z Miechowa do Goli Górowskiej, ok. 600 m na wschód od pałacu z Miechowie. Pole zwykle obsiane jest kukurydzą, która w lecie i jesienią skutecznie zasłania drzewo.

GPS  N 51°39′27.1″ , E 16°25′39.5″

Bliższe podejście do dębu możliwe jest wczesną wiosną, wtedy też można podziwiać ogromny pień o obwodzie 562 cm.

W narożniku pół w pobliżu pomnikowego dębu, tuż przy wspomnianej wyżej drodze, leży sporej wielkości głaz narzutowy. Jego wymiary oraz pochodzenie (granit skandynawski) kwalifikują go do objęcia ochroną pomnikową.

Dokładnie 1.11 km na południe od pomnikowego dębu, przy leśnym dukcie na skraju lasu, rośnie pomnikowa sosna pospolita.

GPS  N 51°38′51.4″ , E 16°25′40.1″

Drzewo charakteryzuje się dość nietypowym jak na sosnę pokrojem, obecny wygląd jest wynikiem obcięcia jednego z dwóch przewodników  w odziomkowej części. W dostępnych materiałach podawany obwód 410 cm mierzony był raczej wspólnie z nieistniejącą częścią.

Byłym pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm, rosnący przy drodze Lipowiec – Żabin, przy skrzyżowaniu do Głobic.

Pomnikowa sosna k. wsi Jasionna (gm. Jasień, lubuskie).

Zachęcony widokiem niezwykłej Sosny Dwunożnej (patrz poprzedni artykuł) postanowiłem odnaleźć drugą, której nazwa „Sosna w kształcie odwróconej litery Y” sugerowałaby podobieństwo do tej z Przewozu. Sosna ta rośnie  w kompleksie leśnym (oddz. 79 g) położonym na północ od wsi Jasionna (gmina Jasień, pow. żarski). Drzewo jest dość trudne do odnalezienia, zlokalizowane ok. 400 m w linii prostej od skrzyżowania drogi Lubsko – Jasionna – Świbinki.                                                                                                                                                                                                                                        GPS N 51°44’24.35” , E 14°57’02.73”

Aby trafić do sosny należy wcześniej odnaleźć rozległą, podłużną polanę, znajdującą się po lewej stronie drogi z Jasionnej, ok. 350 m od wspomnianego wyżej skrzyżowania (ok. 80 m od tablicy oznaczającej obręb ochronny ujęcia wody). Idąc lewą stroną wzdłuż ściany lasu, należy po 250 m wyszukać słabo zaznaczoną ścieżkę, która po kilkudziesięciu metrach doprowadzi nas do skrzyżowania leśnych dróg, przy której rośnie pomnikowa sosna.

Okaz nieznacznie przypomina Sosnę Dwunożną. Wprawdzie wyrasta z dwóch pni, jednak odstęp miedzy nimi jest niewielki. Obwód pomnikowej sosny wynosi 230 cm, wysokość 22 m.

Stan zdrowotny opisywanej sosny nie należy do najlepszych. Na pniu widoczne są ślady do dawnym żywicowaniu, część przyziemna jest zmurszała, w górnej części widocznych jest wiele dziupli.

Będąc w Jasionnej, warto również odnaleźć grupę 3 pomnikowych dębów szypułkowych zlokalizowanych przy drodze gruntowej Jasionna – Zieleniec (przy skraju lasu).

GPS N 51°43’35” , E 14°58’05”

Drzewa mierzą w obwodzie 480, 360 i 400 cm, wysokość okazów 28 m.