Pomniki przyrody w Przerzeczynie – Zdroju (gm. Niemcza, dolnośląskie).

Przerzeczyn – Zdrój to dolnośląska wieś w gminie Niemcza (pow. dzierżoniowski) położona przy drodze krajowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka. Warto zjechać z trasy do centrum miejscowości, gdzie znajduje się gotycki kościół p.w. NMP Królowej Polski z jedną z najbogatszych na Śląsku kolekcji płyt nagrobnych.kościół w Przerzeczynie-Zdrojupłyty nagrobne na murach kościoła w Przerzeczynie-Zdrojuepitafia na murach kościoła w Przerzeczynie-Zdroju

W sąsiedztwie świątyni usytuowany jest pałac z 1906 r. otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni ok. 3,4 ha. Drzewostan parku obfituje w egzotyczne gatunki (m.in. platany, tulipanowce, żywotniki) oraz sędziwe egzemplarze rodzimych taksonów.  Ochroną pomnikową w parku objęto 7 okazów drzew: 3 cisy pospolite, 2 dęby szypułkowe, buk pospolity i platan klonolistny. Wszystkie zostały dokładnie opisane w poprzednim artykule „Park przypałacowy w Przerzeczynie – Zdroju„.

pałac w Przerzeczynie-ZdrojuPrzerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb nr 1

Część uzdrowiskowa zlokalizowana jest we wschodniej części wsi, tu znajduje się Park Zdrojowy (bez drzew pomnikowych), odwierty źródeł mineralnych, fontanna i budynki sanatoryjne.

Ślęza i park w Przerzeczynie-Zdroju

Atrakcją turystyczną jest kaskada (wodospad) Ślęzy w przełomowym odcinku rzeki, który można podziwiać z platformy widokowej.

przełom Ślęzy w Przerzeczynie-Zdroju

kaskady Ślęzy w Przerzeczynie-Zdroju

Rosnący na skarpie, na prawym brzegu rzeki dąb szypułkowy posiada status pomnika przyrody. Do drzewa można dojść alejką prowadzącą na tyły sanatorium „Forsycja” (ul. Zdrojowa 36).

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb widziany od strony Ślęzy

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb na tyłach sanatoriumPrzerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb w części uzdrowiskowej

Okaz mierzy w obwodzie 430 cm, wysokość dębu 17 metrów. Drzewo to – podobnie jak wszystkie inne pomniki przyrody w Przerzeczynie-Zdroju – nie zostało oznakowane stosowną tabliczką.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb na tle sanatoriumpień pomnikowego dębu z Przerzeczyna-Zdroju

Drugi pomnikowy dąb rośnie na skraju zadrzewienia i pól, ok. 60 m na zachód od Ślęzy, na tyłach posesji przy ul. Batalionów Chłopskich 23.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb o obwodzie 500 cm Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm

Na wysokości pierśnicy pień tego dębu posiada zgrubienia zawyżające prawidłowy wynik pomiaru. Obwód zmierzony zgodnie z zasadami dendrometrii (na wysokości 50 cm) wynosi 500 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W pobliskim zadrzewieniu ponad lewym brzegiem Ślęzy rośnie pomnikowa lipa drobnolistna. Okaz mierzy w obwodzie 377 cm, wysokość lipy 21 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowa lipaPrzerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowej lipyPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowej lipy

Niedaleko pomnikowej lipy rośnie perełka dendrologiczna – dąb błotny o obwodzie aż 441 cm.

Przerzeczyn-Zdrój - pień okazałego dębu błotnegoPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu okazałego dębu błotnego

Park przypałacowy w Przerzeczynie – Zdroju (gm. Niemcza, dolnośląskie).

Położony u podnóża Wzgórz Szklarskich Przerzeczyn – Zdrój to duża wieś w gminie Niemcza (pow. dzierżoniowski, dolnośląskie) założona w 1246 r. Odkryte w 1802 r. źródła wód mineralnych przyczyniły się do powstania niewielkiego uzdrowiska, lecz nie jest to jedyny powód by odwiedzić miejscowość. Cennym zabytkiem Przerzeczyna – Zdroju jest gotycki kościół z XV w. z bardzo bogatą kolekcją renesansowych i barokowych płyt nagrobnych wmurowanych w zewnętrzną elewację świątyni i ogrodzenie.

płyty nagrobne na elewacji zewnętrznej kościoła w Przerzeczynie-Zdrojuepitafia na ogrodzeniu kościoła w Przerzeczynie-Zdroju

W pobliżu kościoła znajduje się pałac z 1906 r. (ul. Zdrojowa 15) wybudowany na miejscu wcześniejszej budowli. Po 1945 r. budynek przejął PGR, przekształcony później w Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej (POHZ); obecnie nieużytkowany.

pałac w Przerzeczynie-Zdroju

Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni ok. 3,4 ha z drzewostanem bogatym w egzotyczne gatunki. Ochroną pomnikową objęto 7 okazów drzew: 3 cisy pospolite, 2 dęby szypułkowe, buk pospolity i platan klonolistny. Wydawać by się mogło, że siedem pomników przyrody w niewielkim parku to dużo, jednak na status pomnika przyrody zasługuje przynamniej drugie tyle okazów drzew. Wchodząc do parku przez bramę od ul. Zdrojowej (a raczej przez dziurę w ogrodzeniu w jej pobliżu) mamy przyjemność przespacerować się urokliwą alejką obsadzoną obustronnie grabami.

aleja grabowa w Przerzeczynie-Zdroju latem

aleja grabowa w Przerzeczynie-Zdroju zimą

Po prawej stronie rośnie dorodny klon jawor (404 cm w obwodzie), na wprost pierwsze pomnikowe drzewo – platan klonolistny.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy platan klonolistny

Drzewo mierzy w obwodzie 400 cm, wysokość platana 24 metry, pień częściowo pokryty bluszczem.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy platanPrzerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowego platana

Na prawo od platana rośnie pierwszy z trzech pomnikowych cisów pospolitych. Okaz mierzy w obwodzie 245 cm, wysokość cisa 15 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy cis nr 1 zimą

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy cis nr 1Przerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowego cisa nr 1

Spacerując ocienioną alejką wzdłuż zabudowań gospodarczych mijamy pięknego platana klonolistnego, nieco dalej potężny (pod względem obwodu i wysokości) okaz grabu pospolitego.

Przerzeczyn-Zdrój - pień okazałego platanaPrzerzeczyn-Zdrój - okazały grabPrzerzeczyn-Zdrój - pień okazałego grabu

W pobliżu, schowany pomiędzy krzewami i samosiejkami, znajduje się drugi pomnikowy okaz cisa pospolitego o obwodzie 205 cm i wysokości 18 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy cis nr 2Przerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowego cisa nr 2

W sąsiedztwie cisa rosną dwa okazałe tulipanowce amerykańskie, grubszy z nich mierzy w obwodzie aż 397 cm.

Przerzeczyn-Zdrój - okazały tulipanowiec amerykańskiPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu tulipanowca

Przecinamy niewielką polankę i kierujemy się do ogromnego buka pospolitego posiadającego status pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 567 cm, wysokość okazu 28 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy buk pospolityPrzerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowego buka latemPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowego buka

Kilkanaście metrów od pomnikowego buka znajduje się skupisko cisów o formie krzewiastej chronione jako pomnik przyrody.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy cis nr 3Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy cis w odmianie krzewiastejPrzerzeczyn-Zdrój - pnie pomnikowego cisa w odm. krzewiastej

Na północ od pałacu rosną dwa pomnikowe dęby o obwodach 380 i 408 cm.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb nr 1Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb szypułkowy nr 1Przerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowego dębu nr 1Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb nr 2Przerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowego dębu nr 2

Obchodzimy pałac od strony zachodniej, po drodze mijając nietypowo uformowane platany klonolistne.

Przerzeczyn-Zdrój - nietypowo uformowane platany

W zadrzewieniu, na wysokości południowo – zachodniego narożnika pałacu rośnie perełka dendrologiczna – buk pospolity w odmianie strzępolistnej o obwodzie aż 421 cm.

Przerzeczyn-Zdrój - buk w odm. strzępolistnej zimąPrzerzeczyn-Zdrój - pień buka w odmianie strzępolistnejliście buka w odmianie strzępolistnej

Wracamy w kierunku platana i alei grabowej. W tej części parku wyróżnia się strzelisty okaz żywotnika.

Przerzeczyn-Zdrój - okazały żywotnik

Pozostałe pomniki przyrody w Przerzeczynie-Zdroju zostaną opisane w następnym artykule.