Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Rusinowej.

Rusinowa to południowo – wschodnia dzielnica Wałbrzycha, położona przy skrzyżowaniu dróg 381 do Kłodzka i 379 do Świdnicy. Ważnym akcentem w tej części miasta jest duży park o pow. 27 ha. W stosunkowo młodym drzewostanie parkowym nie znajdziemy sędziwych okazów drzew, pomnikiem przyrody jest  kwarcytowy głaz narzutowy, opisany już dokładnie w artykule „Głaz narzutowy w parku w Wałbrzychu – Rusinowej„.

GPS N 50°45′43.73″ , E 16°19′46.13″

Dwa pomnikowe dęby rosną na brzegu stawu położonego przy ul. Bystrzyckiej.

GPS N 50°45′40.86″ , E 16°20′00.02″

Obwód okazów wynosi 369 i 320 cm, wysokość 24 metry.

Na skwerze, pomiędzy pętlą autobusową a budynkiem Bystrzycka 45 odnajdziemy pomnikowy okaz klonu srebrzystego.

GPS N 50°45′38.71″ , E 16°20′10.42″

Klon mierzy w obwodzie 310 cm, wysokość drzewa 27 m. Drzewo zaopatrzono niedawno w nową tabliczkę (w listopadzie 2013 r. jeszcze jej nie było).

 

W pobliżu znajduje się grupa 3 pomnikowych dębów, również oznakowanych nową tabliczką urzędową.

Okazy mierzą w pierśnicy 385, 370 i 354 cm, wysokość dębów 26 – 27 m.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdują się na ul. Osiedle Górnicze, w wąskim pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia OSiR -u (basenu).

Pierwszy dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody mierzy w obwodzie 420 cm.

GPS N 50°45′48.52″ , E 16°20′07.89″

Idąc dalej wzdłuż płotu dotrzemy do pomnikowego jawora (325 cm) rosnącego przy pomnikowym dębie (467 cm).

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. klony jawory utraciły status pomników przyrody i zostaną/zostały wycięte.

Przy skrzyżowaniu, obok wejścia do parku, rośnie drugi pomnikowy klon jawor.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. klony jawory utraciły status pomników przyrody i zostaną/zostały wycięte.

Okaz mierzy w pierśnicy 312 cm, wysokość drzewa 30 m.