Skamieniałe pnie w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu.

Zwykle powalone drzewo ulega powolnemu procesowi rozkładu pod wpływem warunków atmosferycznych, żerowania owadów oraz różnych mikroorganizmów, głównie grzybów i bakterii. Czasem jednak zdarza się, że zostanie ono szybko przykryte warstwą osadów (np. po powodzi) i odcięte od dopływu tlenu. W sprzyjających warunkach dochodzi wtedy do przemian chemicznych i mineralogicznych powodujących skamienienie. Proces ten zwany fosylizacją, polega na zastępowaniu materii organicznej substancją mineralną np. krzemionką (skrzemienienie, sylifikacja), węglanem wapnia (kalcytyzacja), siarczkiem żelaza (pirytazacja) lub przemianami prowadzącymi do wzrostu zawartości węgla (karbonizacja). Skamieniałe pnie drzew gatunków rosnących przed milionami lat można podziwiać tylko w kilku miejscach na Dolnym Śląsku, wspaniałe nagromadzenie tego typu szczątków znajduje się w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu.

Zbiór skamieniałych pni znajdziemy w dziale Alpinarium, przed profilem geologicznym wałbrzyskich złóż węgla kamiennego. Kolekcja liczy 22 sztuki, wszystkie posiadają status pomników przyrody nieożywionej. 

Na niektórych egzemplarzach bardzo dobrze widoczna jest struktura tkankowa drewna.

Warto również przyjrzeć się samemu profilowi, w który wkomponowano odciski i odlewy fragmentów pni. Uwagę zwraca dość mocne nachylenie warstw, utrudniające eksploatację wałbrzyskich pokładów węgla.

Jeszcze jeden skamieniały pień drzewa z wymarłego rodzaju Walchia (dawniej Dadoxylon) ustawiono w dziale Arboretum, obok pomnikowego platana klonolistnego.

Okaz mierzy 3 metry wysokości przy obwodzie 210 cm.

Tu również znakomicie jest widoczna struktura tkankowa.

Ciekawostką wrocławskiego Ogrodu Botanicznego są leżące w kilku miejscach kłody czarnego dębu. Odnajdowane w pokładach żwiru liczą sobie kilka tysięcy lat i są już częściowo skamieniałe. To cenny materiał do produkcji bardzo drogich mebli.

Zainteresowanych skamieniałymi drzewami odsyłam do artykułów Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Śródmieście oraz Pomnikowe drzewa w Szklarskiej Porębie cz. I.

Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Śródmieście.

Wałbrzych jest największym miastem w Sudetach, niesłusznie jeszcze kojarzonym z brudem przemysłu węglowego i koksowniami. W rozległym mieście (85 km²) otoczonym stromymi wzniesieniami Gór Wałbrzyskich, znajdują się 4 parki miejskie oraz liczne tereny leśne. Najcenniejsze walory przyrodnicze chronione są w rezerwacie  „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha” oraz na obszarach  Książańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kopuły Chełmca”.

Ochroną pomnikową w Wałbrzychu objęto ponad 50 pojedynczych lub grup drzew, 3 pomnikowe aleje (Pomnikowe aleje przy Zamku Książ) oraz 3 pomniki przyrody nieożywionej ( Kamieniołom ryolitu na Barbarce w Wałbrzychu, Głaz narzutowy w parku w Wałbrzychu – RusinowejZamkowa Góra w Wałbrzychu ). W dzisiejszym artykule (pierwszym z cyklu opisującym poszczególne dzielnice Wałbrzycha) opiszę drzewa rosnące w śródmiejskiej części miasta.

Na tyłach budynku przy ul. Matejki 5, tereni jednostki Państwowej Straży Pożarnej rośnie okaz miłorzębu dwuklapowego.

Drzewo wysokie na 17 m, obwód pnia 190 cm.

Obok resztki pomnikowego platana o obwodzie 303 cm. W zasadzie drzewo kwalifikuje się do zniesienia ochrony.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. drzewo utraciło status pomnika przyrody i zostanie/zostało wycięte.

Na tej samej ulicy ( Matejki 2 ) rośnie pomnikowy grab pospolity.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. drzewo utraciło status pomnika przyrody i zostanie/zostało wycięte.

Drzewo posiada pień o obwodzie 245 cm, przy wysokości 20 m.

Warto zwrócić uwagę na leżące przed Muzeum Regionalnym (ul. 1-go Maja 9) skamieniałe pnie drzew.

W bardzo złym stanie jest pomnikowa robinia akacjowa, znajdująca się na skwerze przy ul. Limanowskiego 7.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. drzewo utraciło status pomnika przyrody i zostanie/zostało wycięte.

Drzewo zostało mocno ogłowione, z pierwotnych 20 m wysokości zostało może 5. Obwód pnia 347 cm.

Poza ścisłym centrum miasta, na skraju Lasu Komunalnego, w pobliżu bloku mieszkalnego ul. Okrzei 1, znajduje się grupa 3 pomnikowych buków pospolitych.        GPS N 50°45′47.01″ , E 16°17′25.75″ . Trzeba zejść schodkami przy działkach ogrodowych (płot z paroma setkami kołpaków samochodowych), dalej ścieżką do wąwozu.

Buki są wysokie na  ponad 30 m, o obwodach 428, 465, 507 cm. Pnie dwóch buków mocno uszkodzone, środkowy porośnięty ogromnymi hubami.