Park Źródliska II w Łodzi.

W końcu lat 50. XIX w. Park Źródliska został podzielony, a jego zachodnią część (obecnie Park Źródliska II) wydzierżawiono belgijskiemu fabrykantowi Karolowi Wilhelmowi Scheiblerowi. Przemysłowiec wybudował wkrótce na skraju parku fabrykę, doprowadził linię kolejową oraz wzniósł okazałą rezydencję (obecnie Muzeum Kinematografii). W tym samym czasie berlińska firma ogrodnicza L. Spätha zajmowała się przebudową ogrodu – zastany naturalny starodrzew wzbogacono o gatunki egzotyczne, postawiono budowle parkowe. Dzisiaj Park Źródliska II to 6,65 ha ogrodu krajobrazowego w stylu angielskim, oaza ciszy i spokoju w sąsiedztwie ruchliwych arterii przebiegających przez centrum Łodzi. Teren jest ogrodzony, zamykany w porze nocnej i podobnie jak Park Źródliska I w całości chroniony jako pomnik przyrody.

Wspólne zwiedzanie parku rozpoczniemy przy bramie znajdującej się obok Muzeum Kinematografii. Tuż za wejściem możemy podziwiać ogromne, liczące sobie ponad 300 lat dęby szypułkowe. Ponadto pojedyncze, jeszcze niezbyt wyrośnięte okazy platana klonolistnego.

Przy skrzyżowaniu alejek rośnie najgrubszy okaz o obwodzie 514 cm.

Spacerując dalej alejką parkową dotrzemy do zrujnowanej groty zbudowanej z tufu wulkanicznego.

Obok znajduje się niewielki staw. Nad nim mocno pochylone drzewo.

Skręcając w lewo ujrzymy stylową altanę.

Po drodze będziemy mijać wspaniały okaz cisa. Obwód okazu wynosi 164 cm, wysokość 13 m, wiek wg C. Pacyniaka ok. 170 lat.

Kilkadziesiąt metrów od cisa, przy alejce prowadzącej ku wyjściu z parku, rośnie okazały miłorząb dwuklapowy. Obwód drzewa 314 cm, wysokość 18 m.

W pobliżu, przy ogrodzeniu, drzewo o wyjątkowo dziwacznym pokroju.

Wracamy w okolice stawu. Tym razem warto zwrócić uwagę na grupę skrzydłorzechów kaukaskich. Konary tych rzadkich drzew zabezpieczono podporami oraz odciągami linowymi.

Skrzydłorzech posiada charakterystyczne owocostany o długości do 40 cm.

Za niewielkim pagórkiem rośnie dorodna topola, obok pokaźne graby.

Na skraju tej samej polany znajduje się para strzelistych okazów drzew iglastych.

Idziemy dalej wzdłuż drugiego stawu i po chwili skręcamy w prawo (prosto dojdziemy do bramy wyjściowej). Po kilkudziesięciu metrach ujrzymy drugi okaz miłorzębu o obwodzie 244 cm, z charakterystyczną tabliczką na pniu.

Obok, ukryty w zaroślach teren źródliskowy, od którego przejęto nazwę parku.

Podmokły teren do dobre miejsce dla egzotycznego cypryśnika błotnego. Starsze egzemplarze wytwarzają charakterystyczne, wystające ponad powierzchnię gruntu korzenie oddechowe.

Stąd jeszcze krótki spacer i wracamy w okolice groty. 

W wielu miejscach Parku Źródliska II leżą rozrzucone głazy narzutowe, stanowiące razem z sędziwymi dębami i okazami drzew egzotycznych kwintesencję ochrony tego miejsca w formie pomnika przyrody. Więcej o głazach narzutowych w artykule „Pomnikowe głazy w Łodzi„.

Ogród Botaniczny we Wrocławiu.

Pomniki przyrody w ogrodzie botanicznym? Tak! Wrocławski Ogród Botaniczny został założony  1811 r. (dział arboretum ok. 1830 r.), więc niektóre z posadzonych w tamtym czasie drzew mogły obecnie osiągnąć wiek 200 lat. Status pomników przyrody ożywionej posiada tu 26 drzew, głównie gatunków rodzimych (dęby, buki, cisy i sosny) oraz kilka egzotów. Mając trochę wolnego czasu po załatwieniu ważnej sprawy w stolicy Dolnego Śląska, wybrałem się z synkiem do tego wspaniałego miejsca. Byłem zachwycony gamą jesiennych kolorów.

Miałem wprawdzie przygotowaną listę pomnikowych okazów w ogrodzie, ale i bez niej bym sobie poradził – każde pomnikowe drzewo oznaczone jest stosowną tabliczką. W ich odnalezieniu pomagają również ustawione duże tablice z planem ogrodu.

Przy głównej alei pomiędzy kasami biletowymi, nad brzegiem stawu, rośnie miłorząb dwuklapowy. Pień porośnięty bluszczem mierzy w pierśnicy 255 cm, wysokość drzewa 23 metry.

W pobliżu rosną pomnikowe okazy cisa pospolitego o drzewiastej formie. Kilka w rzędzie na brzegu stawu, pozostałe po drugiej stronie alei, w sumie 8 szt. o obwodach 103, 117, 128, 132, 164, 171, 204, 164+104+ 36, 71+47+28 cm, przy wysokości 4 – 12 metrów.

Dalej dwa okazy sosny czarnej mierzące w pierśnicy 171 i 197 cm (wysokość 20 i 18 m).

Przy kasie biletowej od strony Ostrowa Tumskiego rośnie olbrzymi platan o obwodzie 519 cm i wysokości 35 m.

Idąc od niego alejką wzdłuż ogrodzenia natrafimy na pięknie ubarwionego jesienią tulipanowca amerykańskiego (obw. 282 cm, wys. 32 m). 

Spacerując dalej wzdłuż ogrodzenia możemy podziwiać okazałe dęby szypułkowe o obwodach 271, 306, 337, 386, 387, 456 cm. 

W dziale arboretum rosną 4 pomnikowe buki pospolite mierzące w obwodzie 244, 264, 274, 349 cm.

Tutaj też znajdziemy drugi pomnikowy okaz platana o pierśnicy 434 cm i wysokości 32 metry.

Warty uwagi jest również trójpienny okaz skrzydłorzecha kaukaskiego (obwód 207+274+303 cm).

Drugi pomnikowy miłorząb japoński rośnie przy bufecie. Obwód okazu 272 cm, wysokość 27 metrów.pomnikowy miłorzab dwuklapowy przy bufecie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu

Ogród Botaniczny we Wrocławiu posiada również sporą kolekcję skamieniałych pni o statusie pomników przyrody nieożywionej, ale to temat na następny artykuł.