Park Źródliska II w Łodzi.

W końcu lat 50. XIX w. Park Źródliska został podzielony, a jego zachodnią część (obecnie Park Źródliska II) wydzierżawiono belgijskiemu fabrykantowi Karolowi Wilhelmowi Scheiblerowi. Przemysłowiec wybudował wkrótce na skraju parku fabrykę, doprowadził linię kolejową oraz wzniósł okazałą rezydencję (obecnie Muzeum Kinematografii). W tym samym czasie berlińska firma ogrodnicza L. Spätha zajmowała się przebudową ogrodu – zastany naturalny starodrzew wzbogacono o gatunki egzotyczne, postawiono budowle parkowe. Dzisiaj Park Źródliska II to 6,65 ha ogrodu krajobrazowego w stylu angielskim, oaza ciszy i spokoju w sąsiedztwie ruchliwych arterii przebiegających przez centrum Łodzi. Teren jest ogrodzony, zamykany w porze nocnej i podobnie jak Park Źródliska I w całości chroniony jako pomnik przyrody.

Wspólne zwiedzanie parku rozpoczniemy przy bramie znajdującej się obok Muzeum Kinematografii. Tuż za wejściem możemy podziwiać ogromne, liczące sobie ponad 300 lat dęby szypułkowe. Ponadto pojedyncze, jeszcze niezbyt wyrośnięte okazy platana klonolistnego.

Przy skrzyżowaniu alejek rośnie najgrubszy okaz o obwodzie 514 cm.

Spacerując dalej alejką parkową dotrzemy do zrujnowanej groty zbudowanej z tufu wulkanicznego.

Obok znajduje się niewielki staw. Nad nim mocno pochylone drzewo.

Skręcając w lewo ujrzymy stylową altanę.

Po drodze będziemy mijać wspaniały okaz cisa. Obwód okazu wynosi 164 cm, wysokość 13 m, wiek wg C. Pacyniaka ok. 170 lat.

Kilkadziesiąt metrów od cisa, przy alejce prowadzącej ku wyjściu z parku, rośnie okazały miłorząb dwuklapowy. Obwód drzewa 314 cm, wysokość 18 m.

W pobliżu, przy ogrodzeniu, drzewo o wyjątkowo dziwacznym pokroju.

Wracamy w okolice stawu. Tym razem warto zwrócić uwagę na grupę skrzydłorzechów kaukaskich. Konary tych rzadkich drzew zabezpieczono podporami oraz odciągami linowymi.

Skrzydłorzech posiada charakterystyczne owocostany o długości do 40 cm.

Za niewielkim pagórkiem rośnie dorodna topola, obok pokaźne graby.

Na skraju tej samej polany znajduje się para strzelistych okazów drzew iglastych.

Idziemy dalej wzdłuż drugiego stawu i po chwili skręcamy w prawo (prosto dojdziemy do bramy wyjściowej). Po kilkudziesięciu metrach ujrzymy drugi okaz miłorzębu o obwodzie 244 cm, z charakterystyczną tabliczką na pniu.

Obok, ukryty w zaroślach teren źródliskowy, od którego przejęto nazwę parku.

Podmokły teren do dobre miejsce dla egzotycznego cypryśnika błotnego. Starsze egzemplarze wytwarzają charakterystyczne, wystające ponad powierzchnię gruntu korzenie oddechowe.

Stąd jeszcze krótki spacer i wracamy w okolice groty. 

W wielu miejscach Parku Źródliska II leżą rozrzucone głazy narzutowe, stanowiące razem z sędziwymi dębami i okazami drzew egzotycznych kwintesencję ochrony tego miejsca w formie pomnika przyrody. Więcej o głazach narzutowych w artykule „Pomnikowe głazy w Łodzi„.

Park Źródliska I w Łodzi.

Najcenniejsze i najpiękniejsze założenie parkowe w Łodzi – Park Źródliska – znajduje się w centrum miasta, pomiędzy ulicami Przędzalnianą, Fabryczną, Targową (duży, darmowy parking) i Piłsudskiego. To najstarszy łódzki park powstały w 1840 r. z wykorzystaniem istniejącego tu drzewostanu; zwany był wtedy Ogrodem Spacerowym lub Ogrodem Angielskim. W końcu lat 50. XIX wieku ogród został podzielony, a jego zachodnią część sprzedano fabrykantowi Karolowi Scheiblerowi. W latach późniejszych fabrykant wydzierżawił również drugą część parku, całością opiekował się do 1906 r. Gruntowna przebudowa parku nastąpiła na początku lat 20. XX w., później w latach 30. Obecna powierzchnia całkowita parku wynosi 17,2 ha, całość jest ogrodzona i podzielona na osobne dwa ogrody (Park Źródliska I i Park Źródliska II). Oba parki wpisane są do rejestru zabytków i chronione są w całości jako powierzchniowe pomniki przyrody.

W dzisiejszym artykule opiszę wschodnią część założenia parkowego, czyli Park Źródliska I. Istnieją 3 bramy do parku, wspólne zwiedzanie zaczniemy od wejścia zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej. Tuż za wejściem natrafiamy na główną aleję (poprowadzoną koliście wokół parku) i skręcamy w prawo. Chwilę później, w kępie drzew iglastych, ujrzymy stawy z urokliwymi mostkami, ich brzegi porastają kwiaty i różnorodne krzewy.

W drzewostanie parku najcenniejsze są sędziwe dęby oznaczone tabliczką „Pomnik Przyrody”. W rejestrze łódzkich pomników przyrody jest mowa o 43 pomnikowych dębach rosnących w obydwu parkach. Wiek niektórych egzemplarzy szacuje się na ok. 300 lat. Spacerując dalej alejką co chwilę mijamy okazałe dęby.

Wnętrze parku zajmuje duży staw z wyspą. Nad jego brzegiem rośnie urzekająca wierzba biała.

Naprzeciw wierzby, po drugiej stronie stawu, kolejny pomnikowy dąb.

W pobliżu para chyba najgrubszych dębów w tym parku.

Za dębami w kierunku południowym kawałek otwartej przestrzeni.

Idąc w kierunku północnym dotrzemy do stylowej altany.

Obok piękny parter kwiatowy, nieco dalej stoły do gry w szachy.

Idąc dalej w lewo dotrzemy do północno – wschodniego wyjścia z parku. Maszerując 240 m wzdłuż Placu Zwycięstwa dojdziemy do bramy Parku Źródliska II – szerzej o nim w następnym artykule. Można też przespacerować się wzdłuż parteru kwiatowego i odwiedzić Palmiarnię Ogrodu Botanicznego w Łodzi.