Park Leśny w Lubinie.

Park Leśny w Lubinie to obszar zieleni miejskiej o powierzchni ok. 20 ha położonej w południowej części miasta (w pobliżu DK nr 3, ul. Legnicka). Wnętrze parku zajmuje dawna strzelnica miejska z 1933 r., stąd druga potoczna nazwa tego miejsca to Park Strzelnica.

Infrastruktura Parku jest dość uboga, oprócz wspomnianej już strzelnicy jest tu boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę, plac zabaw dla dzieci, kilka ławek.

Drzewostan parku zbliżony jest do naturalnego fragmentu lasu, z dużym udziałem sosny pospolitej, dębu szypułkowego, robinii białej oraz czeremchy amerykańskiej.

Ochroną pomnikową w Parku Leśnym objęto 4 okazy drzew. Dwie pomnikowe robinie białe (zwane mylnie akacją) rosną w dużym skupisku tego gatunku, zlokalizowanym przy placu zabaw.

Widoczna na zdjęciu powyżej robinia posiada pień o obwodzie 290 cm.

Drugi pomnikowy okaz o obwodzie równym 290 cm rośnie na początku toru strzelniczego.

Przy głównej alei parkowej rośnie pomnikowa sosna pospolita o obwodzie 235 cm.

Spacerując tą alejką napotkamy inna sosnę o nietypowym pniu.

Niemal na końcu tej alei rośnie schowany w gęstym podszycie pomnikowy dąb szypułkowy (obwód 305 cm).

Park Leśny w Lubinie - pomnikowy dąbPark Leśny w Lubinie - pień pomnikowego dębu

Istnieją plany rewitalizacji Parku Leśnego, mające zwiększyć atrakcyjność tego terenu. Przyszłość pokaże, jak ten projekt zostanie zrealizowany.