Najstarsza wierzba biała w Polsce.

Najstarsza wierzba biała w Polsce ( wg C. Pacyniaka „Najstarsze drzewa w Polsce”) rośnie w Jeleniej Górze – Sobieszowie, na posesji przy ulicy Żabia 7.

Jej wiek w 1984 r  C. Pacyniak ocenił na 164 lata, więc w 2012 roku wiek omawianej wierzby wynosi 192 lata.

Obwód tego pomnikowego drzewa wynosi 605 cm, na wysokości ok. 2 metrów pień rozdziela się na trzy przewodniki.

Powyższe zdjęcia ilustrują stan okazu z listopada 2011 r. Wiosną 2012 r. drzewo, prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa zostało bardzo mocno przycięte, pozbawione całkowicie korony.

Odrastające młode gałązki, całkowicie przysłaniają teraz okazały pień.

Najstarsza wierzba biała w Polsce  jest od 1991 r. chroniona jako pomnik przyrody ożywionej.

Poniżej aktualne zdjęcie wierzby wykonane 18.10.2019 r. Drzewo mimo sędziwego wieku znakomicie odbudowało aparat asymilacyjny.

zdjęcie wierzby wykonane 18.10.2019 r.