Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Rusinowej.

Rusinowa to południowo – wschodnia dzielnica Wałbrzycha, położona przy skrzyżowaniu dróg 381 do Kłodzka i 379 do Świdnicy. Ważnym akcentem w tej części miasta jest duży park o pow. 27 ha. W stosunkowo młodym drzewostanie parkowym nie znajdziemy sędziwych okazów drzew, pomnikiem przyrody jest  kwarcytowy głaz narzutowy, opisany już dokładnie w artykule „Głaz narzutowy w parku w Wałbrzychu – Rusinowej„.

GPS N 50°45′43.73″ , E 16°19′46.13″

Dwa pomnikowe dęby rosną na brzegu stawu położonego przy ul. Bystrzyckiej.

GPS N 50°45′40.86″ , E 16°20′00.02″

Obwód okazów wynosi 369 i 320 cm, wysokość 24 metry.

Na skwerze, pomiędzy pętlą autobusową a budynkiem Bystrzycka 45 odnajdziemy pomnikowy okaz klonu srebrzystego.

GPS N 50°45′38.71″ , E 16°20′10.42″

Klon mierzy w obwodzie 310 cm, wysokość drzewa 27 m. Drzewo zaopatrzono niedawno w nową tabliczkę (w listopadzie 2013 r. jeszcze jej nie było).

 

W pobliżu znajduje się grupa 3 pomnikowych dębów, również oznakowanych nową tabliczką urzędową.

Okazy mierzą w pierśnicy 385, 370 i 354 cm, wysokość dębów 26 – 27 m.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdują się na ul. Osiedle Górnicze, w wąskim pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia OSiR -u (basenu).

Pierwszy dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody mierzy w obwodzie 420 cm.

GPS N 50°45′48.52″ , E 16°20′07.89″

Idąc dalej wzdłuż płotu dotrzemy do pomnikowego jawora (325 cm) rosnącego przy pomnikowym dębie (467 cm).

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. klony jawory utraciły status pomników przyrody i zostaną/zostały wycięte.

Przy skrzyżowaniu, obok wejścia do parku, rośnie drugi pomnikowy klon jawor.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. klony jawory utraciły status pomników przyrody i zostaną/zostały wycięte.

Okaz mierzy w pierśnicy 312 cm, wysokość drzewa 30 m.

Park w Łażanach (gm. Żarów).

Łażany to wieś położona na lewym brzegu Strzegomki, sąsiadująca od północy z Żarowem. W centrum tej miejscowości znajduje się gotycko – renesansowy kościół oraz otoczony fosą zrujnowany pałac z XVIII w.

Do pałacu przylega założony w XIX w. park krajobrazowy o powierzchni 7.5 ha. Dawniej założenie parkowe uświetniała oranżeria oraz pergola, której ruiny można jeszcze dzisiaj zobaczyć.

Część parku od strony drogi jest zagospodarowana, znajduje się tu plac zabaw, wiata oraz drewniana kładka.

GPS N 50°57′26.75″ , E 16°29′24.90″

Decyzją Rady Miejskiej w Żarowie z grudnia 2003 r. za pomniki przyrody w tym parku uznano 9 drzew: 1 platan klonolistny, 2 klony pospolite, 2 buki odm. purpurowej, 3 dęby bezszypułkowe i 1 lipa drobnolistna. Ich identyfikacja ze względu na brak tabliczek jest mocno utrudniona. Nie ma wątpliwości co do jedynego platana rosnącego na prawo od wejścia na teren parku (obw. 460 cm).

Uwagę zwiedzającego park na pewno przyciągną dwa okazałe buki czerwonolistne, rosnące na skraju parkowej polany.

Obwód okazów wynosi 403 i 333 cm.

Dalsza część parku jest już niestety zaniedbana, nieliczne alejki i wysoki podszyt utrudniają odnalezienie i sfotografowanie pomnikowych okazów.Poniżej fotki drzew które zwróciły moją uwagę, podejrzewane o bycie tymi pomnikowymi.