Pomniki przyrody przy ul. Parkowej i Bartla we Wrocławiu.

Parkowa i Bartla to dwie równoległe ulice Wrocławia położone na prawym brzegu Starej Odry, w sąsiedztwie Hali Stulecia i ogrodu zoologicznego. W zabudowie tej części miasta dominują zabytkowe wille z ogrodami obsadzonymi często egzotycznymi gatunkami drzew. Część tutejszych posesji zajmują jednostki oświatowe i to właśnie przy nich zlokalizowane są pomnikowe okazy.

Na placu zabaw Przedszkola nr 48 (ul. Bartla 3) rośnie pomnikowy cyprysik Lawsona. Obwód tego drzewa wynosi 127 cm, wysokość 21 m, objęty ochroną pomnikową od 12.06.2003 r.

Przed budynkiem Uniwersytetu Medycznego (ul. Bartla 5) rosną dwa pomnikowe drzewa. Żywotnik zachodni mierzy w obwodzie 207 cm, wysokość okazu 17,5 m.

Obok rośnie wielopienny okaz cisa pospolitego mierzącego 114+78+62+110 cm w obwodzie, wysokość 10 m.

Ok. 100 m od miejsca gdzie asfaltowa nawierzchnia zmienia się w trakt spacerowy rośnie ogromny dąb szypułkowy. Drzewo nosi imię Jana Dzierżona (na głazie napisano błędnie Jana Dzierżonia), jego obwód wynosi 652 cm, wysokość 22 m, wiek ok. 400 lat.

W pobliżu, przy ścieżce prowadzącej w kierunku ulicy Parkowej, obok ogrodzenia boiska liceum, rośnie drugi pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 479 cm  i wysokości 33 m.

Pomnikowy dąb rosnący na terenie liceum (Parkowa 18) o obwodzie 436 cm został całkowicie pozbawiony korony i w zasadzie zatracił walory pomnikowe.

W ogrodzie posesji przy ul. Parkowej 1/3 (do niedawna budynek biblioteki Akademii Medycznej) zlokalizowany jest pomnikowy cyprysik groszkowy. Obwód tego drzewa wynosi 124 cm, wysokość 15 metrów.

W następnym artykule opiszę pomniki przyrody rosnące w Parku Szczytnickim.

Pomniki przyrody w Gubinie cz. II.

Drugą część wycieczki po pomnikach przyrody Gubina rozpoczniemy od ulicy Piastowskiej. Piastowską (do 1945 r. Grüne Wiese) w dużej części ominęły zniszczenia wojenne i dzisiaj można przy niej podziwiać wiele pięknych willi i gmachów. Dumą ulicy Piastowskiej jest również kilka pomnikowych drzew, o szerokim wachlarzu gatunkowym.

Przy gmachu Sądu Grodzkiego (Piastowska 16) rośnie pomnikowy miłorząb dwuklapowy o obwodzie 110 cm.

Nieco dalej, po przeciwnej stronie ulicy, znajduje się niewielkie egzotarium z wieloma rzadkimi okazami drzew, jednak o miernej wartości dydaktycznej (brak tabliczek z nazwami gatunkowymi). Z ulicy dobrze widoczny jest tylko pomnikowy okaz cypryśnika błotnego o obwodzie 106 cm.

Ponadto w egzotarium pomnikowy okaz jodły balsamicznej i surmii (brak oznakowania stosowną tabliczką) oraz klony oznakowane tabliczką, które nie figurują w rejestrach pomników przyrody.

Kolejne pomnikowe drzewo – daglezja zielona o obwodzie 225 cm – rośnie na obrzeżu boiska szkolnego.

Sędziwy dąb szypułkowy o obwodzie 445 cm rośnie (w towarzystwie młodszego) przed blokiem mieszkalnym przy Piastowskiej 32.

Ogromny miłorząb dwuklapowy rośnie przy ulicy Oświęcimskiej 3, krzyżującej się z Piastowską. Okaz mierzy 275 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 22 metry.

W pobliżu, na skarpie przy ulicy Zwycięstwa, rośnie pomnikowy okaz dębu bezszypułkowego o obwodzie 465 cm.

Naprzeciw, na tyłach garaży, drugi pomnikowy okaz dębu ale szypułkowego o obwodzie 470 cm.

Z ulicy Zwycięstwa schodami można się dostać na ul. Wysockiego. Tam w rogu ulicy można podziwiać okaz bożodrzewu gruczołkowatego (ajlantu) o obwodzie 120 cm.

Przed budynkiem nr 33 na pobliskiej ulicy Kosynierów rośnie pomnikowy okaz cyprysika Lawsona o obwodzie 98 cm.

Duże zgrupowanie pomnikowych platanów znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Żymierskiego, Różanej i Rycerskiej. Na północ od wspomnianego przecięcia ulic mozna podziwiać aleję 7 platanów o obwodach 210 – 360 cm.

7 platanów klonolistnych rośnie w szpalerze wzdłuż ul. Rycerskiej. Obwód drzew wynosi 170 – 310 cm, wysokość 12 – 20 metrów.

Samotny, mocno doświadczony platan o obwodzie 355 cm, rośnie na placu przy ulicy Różanej.

W Komorowie, dużej wsi graniczącej z Gubinem, rośnie najstarszy i najgrubszy w Polsce wiąz szypułkowy, opisany w artykule „Wiąz szypułkowy „Wiedźmin” w Komorowie k. Gubina„.