Park przypałacowy w Piotrkowicach (gm. Prusice, dolnośląskie).

Unikalne na Dolnym Śląsku zgrupowanie pomnikowych dębów o obwodach pierśnicowych przekraczających 6 – 7 metrów znajduje się w Piotrkowicach, niewielkiej wsi położonej w północno – zachodniej części gminy Prusice (pow. trzebnicki, dolnośląskie). Sędziwe dęby rosną w parku otaczającym wczesnobarokowy pałac wzniesiony ok. 1693 r.

pałac w Piotrkowicach od strony drogipałac w Piotrkowicach od strony parku

Pierwotny ogród barokowy został przekształcony w poł. XIX w. na modny wówczas park krajobrazowy w stylu angielskim. Obecna powierzchnia założenia parkowego zajmuje obszar około 15 ha, przeważająca część parku obejmuje teren położony na północ i na wschód od pałacu. Przed pałacem znajduje się rozległa polana, wokół której, na skraju zadrzewienia, usytuowanych jest 8 ogromnych dębów szypułkowych, uhonorowanych statusem pomników przyrody w marcu 1995 r. Lokalizację pomnikowych drzew w piotrkowickim parku przedstawia poniższa mapka.

Park w Piotrkowicach - usytuowanie pomników przyrody

Park w Piotrkowicach - polana z pomnikowymi dębamipark w Piotrkowicach - pomnikowe dęby

Najbliżej pałacu rośnie dąb oznaczony na mapie nr 4 o imponującym obwodzie 774 cm i wysokości 22 metry.

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 774 cmpark w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 774 cm wiosnąpark w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 774 cm zimąpark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego dębu (774 cm)

Tuż obok znajduje się pomnikowa lipa (a raczej to co z niej zostało) o pierwotnym obwodzie 521 cm (na mapie nr 3). W zasadzie drzewo ze względu na katastrofalny stan kwalifikuje się do zniesienia ochrony pomnikowej.

Piotrkowice - resztki pomnikowej lipy Pomnikowy okaz dębu oznaczonego na mapie numerem 5 posiada charakterystyczną, betonowo – ceglaną plombę, zapełniającą ubytek wewnątrz pnia. Obwód giganta wynosi 787 cm, wysokość dębu 22 metry.park w Piotrkowicach - dąb o obwodzie 787 cmpark w Piotrkowicach - ceglana plomba na dębie o obwodzie 787 cmpark w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 787 cmpark w Piotrkowicach - pomiar dębu o obwodzie 787 cm

Dęby o numerach 6 i 7 rosną tak blisko siebie, że można je opisywać jako parę pomnikowych okazów.

park w Piotrkowicach - para dębów o obwodzie 568 i 685 cmpark w Piotrkowicach - para pomnikowych dębów o obwodzie 568 i 685 cmpark w Piotrkowicach - dęby o obwodzie 568 i 685 cm

Chudszy dąb o obwodzie 568 cm porasta bluszcz o wyjątkowo grubej łodydze. Pień tego drzewa posiada bardzo wyraźne ślady żerowania kozioroga dębosza.

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 568 cm

Grubszy dąb charakteryzuje się pochyloną sylwetką oraz masywnymi napływami korzeniowymi. Obwód pnia na wysokości pierśnicy wynosi 685 cm, wysokość drzewa 22 metry.

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 685 cm

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 685 cm

Kolejny dąb (na mapie nr 8) posiada zdrowy i regularny pień o obwodzie pierśnicowym 636 cm.

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 636 cm

park w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 636 cmpark w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 636 cm

Bliżej stawu (ale dość blisko poprzednika) odnajdziemy następny pomnikowy dąb, niemal całkowicie porośnięty bluszczem. Drzewo to na mapie oznaczone numerem 9 mierzy w obwodzie 549 cm.

park w Piotrkowicach - para dębów o obwodzie 636 i 549 cm

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 549 cmpark w Piotrkowicach - porośnięty bluszczem pień pomnikowego dębu o obwodzie 549 cm

Najgrubszy okaz w piotrkowickim parku (na mapie nr 11) rośnie w zaroślach naprzeciw pałacu. Rekordzista posiada spory ubytek po wyłamanym ogromnym konarze, który wyrastał nisko nad ziemią. Przeciwna strona pnia wygląda zdrowo

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 794 cmpark w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 794 cm

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 794 cm na tle pałacu

Obwód drzewa mierzony na wysokości pierśnicy wynosi aż 826 cm. Jednak prawidłowy pomiar powinien zostać wykonany na wysokości 60 cm na gruntem – w tym miejscu obwód wynosi 794 cm. Otrzymany wynik pozwala ulokować okaz na drugim miejscu listy najgrubszych, jednopniowych dębów szypułkowych Dolnego Śląska.

park w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 794 cmpark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego dębupark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego dębu na wysokości pierśnicy

W centralnej części parku znajduje się mauzoleum rodziny von Danckelman z 1850 r.

park w Piotrkowicach - Mauzoleum rodziny von Danckelman z 1850 r.

Idąc od kaplicy w kierunku północnym trafimy na pomnikowy dąb nr 10, rosnący na skraju zadrzewienia. Okaz od strony pola posiada ogromny ubytek, grożący wywrotem drzewa. Obwód dębu wynosi 449 cm ,wysokość 21 metrów.

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 449 cmpark w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 449 cmpark w Piotrkowicach - ogromny ubytek w pniu pomnikowego dębu

Wracamy na polanę przed pałacem, na lewo od północno – zachodniego narożnika pałacu rośnie okazały klon polny (na mapie nr 12).

park w Piotrkowicach - pomnikowy klon polny

Drzewo mierzy w obwodzie 392 cm, wysokość okazu 23 metry. To najgrubszy na Dolnym klon polny o pojedynczym pniu!

park w Piotrkowicach - pień pomnikowego klonupark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego klonu polnego

W południowej części parku, od strony ulicy przy bramie wjazdowej rośnie pomnikowy cypryśnik błotny o obwodzie 386 cm i wysokości 19 metrów.

Piotrkowice - pomnikowy cypryśnik błotnyPiotrkowice - pomnikowy cypryśnik błotny na tle pałacuPiotrkowice - pień pomnikowego cypryśnika błotnego

Pomnikowego kasztanowca obwodzie 339 cm nie udało się odnaleźć w terenie.

Park w Piotrkowicach w trzech artykułach opisał Paweł Lenart: „Pomnikowe drzewa w Piotrkowicach cz. 1/3. Szypułkowi Nestorzy„, „Pomnikowe drzewa w Piotrkowicach cz. 2/3.
Dąb szypułkowy Georg Leonard. Piotrkowicki rekordzista„, „Pomnikowe drzewa w Piotrkowicach cz. 3/3. Pozostałe pomniki przyrody„.

Zarówno pałac i park należą do prywatnego inwestora. Jeżeli nie chcemy narazić się na nieprzyjemności, należy przed zwiedzaniem uzyskać zgodę właściciela.

Park podworski w Godzieszowej (gm. Długołęka, dolnośląskie).

Park podworski w Godzieszowej – wsi położonej w północnej części gminy Długołęka (pow. wrocławski) – to pozostałość po XIX-wiecznym założeniu parkowym, przylegającym niegdyś do spalonego w 1945 r. pałacu (resztki fundamentów widoczne są w północnej części parku). Po latach zaniedbań teren zielony o powierzchni 2,5 ha doczekał się rewitalizacji i w 2011 r. został oddany do użytku. Na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. powołano do ochrony pomnikowej dwa najcenniejsze okazy drzew.

brama do parku w Godzieszowej

Wejście do parku zostało zaakcentowane stylową, drewnianą bramą z metalowymi zdobieniami. Tuż za nią, po lewej stronie ścieżki, rosną dwa tulipanowce amerykańskie.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec przy bramie parkowejtulipanowce z parku w Godzieszowejpark w Godzieszowej - tulipanowce amerykańskie

Grubszy okaz o nazwie „Jan” posiada status pomnika przyrody; obwód drzewa wynosi 348 cm, średnica korony – 8 metrów.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec amerykańskipark w Godzieszowej - pień pomnikowego tulipanowcapark w Godzieszowej - pomiar pomnikowego tulipanowca

Drugi tulipanowiec charakteryzuje się pochyloną sylwetką i uszkodzonym pniem w jego przyziemnej części.

park w Godzieszowej - pień drugiego tulipanowca

Nieco dalej, za ogrodzeniem na prywatnej posesji, rośnie wspaniały platan klonolistny. To monumentalne drzewo również zasługuje na ochronę pomnikową. 

północna część parku w GodzieszowejGodzieszowa - okazały platanokazały platan z Godzieszowej

Istotnym elementem parku w Godzieszowej jest staw z wyspą, na którą możemy się dostać przez kładkę. Na wyspie postawiono drewnianą altanę oraz murowany grill. Bliżej bramy wejściowej znajduje się pomost do cumowania kajaków.

Godzieszowa - pomost na stawie parkowymwyspa na stawie w Godzieszowejmostek prowadzący na wyspęGodzieszowa - mostek prowadzący na wyspępark w Godzieszowej - nad brzegiem stawu

Rolę edukacyjną pełnią ustawione w kilku miejscach kolorowe tablice.

fragment parku w Godzieszowejtablica w parku w Godzieszowej

Ozdobą rodzimego drzewostanu jest okazały jesion wyniosły. Na jego pniu powieszono płaskorzeźbę z postacią Chrystusa.

park w Godzieszowej - okazały jesionpark w Godzieszowej - pień okazałego jesionu

W południowo – wschodniej części parku, na podmokłym terenie, rośnie pomnikowy cypryśnik błotny, któremu nadano imię „Henryk Wąsaty”. Na tablicy ustawionej w jego sąsiedztwie błędnie opisano zarówno nazwę rodzajową, jak i gatunkową.

Godzieszowa - fragment tablicy przy pomnikowym cypryśnikucypryśnik błotny z Godzieszowej - widok z wyspypark w Godzieszowej - pomnikowy cypryśnik błotny

Drzewo mierzy na wysokości pierśnicy 386 cm w obwodzie, jego pień został oznaczony typową tabliczką.

park w Godzieszowej - pień pomnikowego cypryśnikapark w Godzieszowej - pień pomnikowego cypryśnika błotnegopark w Godzieszowej - pomiar obwodu pomnikowego cypryśnika

Cypryśniki błotne rosnące na podmokłym terenie wykształcają korzenie oddechowe, tzw. pneumatofory.  Wokół cypryśnika z Godzieszowej pneumatofory wyrosły nad wyraz obficie.

pneumatofory przy pomnikowym cypryśniku

Zostawiamy pomnikowy okaz cypryśnika za plecami i spacerujemy dalej wzdłuż południowego brzegu stawu. Stąd doskonale widać ogromnego platana i przesłonięte urokliwą wierzbą tulipanowce.

staw parkowy w Godzieszowej

Mijamy jeszcze stuletnią lipą drobnolistną i znajdujemy się na powrót przy parkowej bramie.

park w Godzieszowej - okazała lipa

Park w Godzieszowej to jeden z nielicznych przykładów dobrze zrewitalizowanych wiejskich parków na Dolnym Śląsku. Gratulacje dla mieszkańców wsi i władz gminnych.