Pomniki przyrody w gminie Bystrzyca Kłodzka (pow. kłodzki, dolnośląskie).

Gmina miejsko – wiejska Bystrzyca Kłodzka to największa pod względem powierzchni gmina powiatu kłodzkiego (dolnośląskie). Położona jest w w Sudetach Środkowych w południowej części Ziemi Kłodzkiej, w zlewni górnego biegu rzeki Nysa Kłodzka. Charakteryzuje się wyjątkowo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu – od obszarów dolinnych położonych na wysokości 300 m n.p.m. do górskich wsi leżących na wysokości 900 m n.p.m. Na terenie gminy znajduje się 20 pomników przyrody, większość z nich została już opisana na tym blogu. Dzisiejszy artykuł ma za zadanie podsumowanie informacji oraz przedstawienie zdjęć pomnikowych okazów drzew, których nie miałem jeszcze przyjemności zaprezentować.

Miejskie pomniki przyrody: tulipanowiec amerykański, sosna czarna, buk pospolity w odm. purpurowej i miłorząb dwuklapowy zlokalizowane są w centrum Bystrzycy Kłodzkiej, ale poza obszarem starego miasta. Więcej zdjęć w artykule „Pomniki przyrody w Bystrzycy Kłodzkiej„.

pomnikowy buk i miłorząb z Bystrzycy KłodzkiejBystrzyca Kłodzka - pomnikowy miłorząb

Niedawno ustanowionym pomnikiem przyrody jest buk pospolity o dumnej nazwie „Buk z Królewskiego Miasta – Bystrzyca Kłodzka”, rosnący w Starej Bystrzycy – Kolonia, w pobliżu ul. Leśnej. Dojście do drzewa ułatwia drogowskaz, na tym samym słupie umieszczono tablicę z kompletem informacji na temat pomnikowego okazu.

GPS N 50°17′19.2″ , E 16°37′01.7″

drogowskaz do pomnikowego buka w Starej Bystrzycy

 

Buk z Królewskiego Miasta - Bystrzycy Kłodzkiej

Obwód pomnikowego drzewa na wysokości pierśnicy wynosi 570 cm, wysokość buka 26 metrów. Powołany do ochrony pomnikowej Uchwałą Nr XLVIII/398/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.11.2017 r. 

Buk ze Starej Bystrzycy

pomnikowy Buk z Królewskiego Miasta - Bystrzyca Kłodzka

pień pomnikowego buka ze Starej Bystrzycy

Cztery pomnikowe drzewa: 3 dęby szypułkowe i klon jawor rosną na terenie parku przylegającego do pałacu w Gorzanowie. Zostały dokładnie opisane w poprzednim artykule „Park przy pałacu w Gorzanowie„.

Trzy pomnikowe egzemplarze: sosna wejmutka, lipa drobnolistna i cis pospolity upiększają założenie parkowe przy pałacu w Nowym Waliszowie. Zapraszam do lektury artykułu „Pomnikowe drzewa w Nowym Waliszowie„.

Pomnikowy okaz cisa pospolitego o obwodzie 315 cm i wysokości 10 m rośnie w Paszkowie, na tyłach posesji nr 15.

GPS N 50°21′35″ , E 16°31′25″

Paszków - pomnikowy cis

Paszków - pomnikowy cis pospolity

cis pospolity z Paszkowa

Paszków - pień pomnikowego cisa

Cis pospolity o nieco mniejszym obwodzie – 268 cm i wysokości 15 m rośnie w miejscowości Poręba, przy posesji nr 53 w zachodniej części wsi,  ok. 130 m na północny – zachód od kościoła.

GPS N 50°13′53.7″ , E 16°35′01.8″

Poręba - posesja 53 z pomnikowym cisem

pomnikowy cis z Poręby

pomnikowy cis pospolity z Poręby

Poręba - pomnikowy cis pospolity

Poręba - pień pomnikowego cisa

Pięć pomnikowych drzew: buk pospolity, daglezja zielona, klon pospolity, żywotnik olbrzymi i jodła pospolita rośnie w Międzygórzu – znanej miejscowości turystyczno –  wypoczynkowej u podnóża Śnieżnika. Więcej informacji w artykule „Pomniki przyrody w Międzygórzu„.

Pomnik przyrody nieożywionej w gminie Bystrzyca Kłodzka reprezentują malownicze „Pasterskie Skały”, położone w pobliżu Idzikowa. Ostańce skalne o wysokości nie przekraczającej 10 m zbudowane są z gruboziarnistych, górnokredowych zlepieńców i piaskowców. Dokładny opis i więcej zdjęć w artykule „Pasterskie Skały k. Idzikowa„.

Pasterskie Skały jako miejsce do uprawiania wspinaczki

Pasterskie Skały - dobrze widoczne prawie pionowe nachylenie warstw zlepieńca

Pomniki przyrody w Mikolinie (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Mikolin to wieś położona na lewym brzegu Odry (niedaleko ujścia Nysy Kłodzkiej), w gminie Lewin Brzeski, w województwie opolskim. Nieopodal wioski znajduje się most na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 do Popielowa, wybudowany w 1999 r. Poprzedni został wysadzony przez Niemców w styczniu 1945 r. w związku z nadciągającym frontem. Przeprawiający się przez rzekę żołnierze radzieccy ponieśli spore straty, poległym podczas forsowania Odry poświęcono wybudowany w 1945 r. pomnik, budzący obecnie spore kontrowersje.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich w MikolinieMikolin - Pomnik Żołnierzy Radzieckich

Na północno – zachodnim krańcu wsi znajduje się rokokowy dwór wybudowany w 1771 r. dla barona Jana Fryderyka von Sauer, obecnie należący do prywatnego właściciela.

Mikolin - pałac z pomnikowymi cisami

Po obu stronach kamiennego tarasu ze schodami znajdują się skupiska cisów pospolitych, od sierpnia 2002 r. chronionych w formie pomnika przyrody .

Mikolin - grupa pomnikowych cisów przed pałacem

pomnikowe cisy przed pałacem w MikolinieMikolin - pomnikowe cisy przed pałacemgrupa pomnikowych cisów przed pałacem w Mikolinie

Przed cisami, na lewo od schodów, ustawiono tablicę. Z jej treści wynika, że pomnikowe krzewy mierzą w obwodzie średnio 100 cm (co raczej nie jest prawdą), wysokość okazów to 5,5 metra, wiek ok. 100 lat.

Mikolin - tablica przed pomnikowymi cisamiMikolin - treść tablicy przed pomnikowymi cisamiMikolin - pień pomnikowego cisaMikolin - pnie pomnikowych cisówMikolin - poskręcane pnie pomnikowych cisów

Warty uwagi (i być może ochrony pomnikowej) jest krótki szpaler kasztanowców, rosnących prostopadle do fasady dworu.

szpaler kasztanowców przed pałacem w Mikolinie

 Za pałacem znajduje się zdziczałe założenie parkowe. Najokazalszym drzewem jest sędziwy dąb szypułkowy, rosnący 10 metrów od gruntowej drogi, będącej przedłużeniem ulicy Zamkowej. 

GPS N 50°47′34.9″, E 17°41′32.8″

Mikolin - pomnikowy dąb na krańcu wsipomnikowy dąb w Mikoliniepomnikowy dąb z MikolinaMikolin - pomnikowy dąb szypułkowy

Według tablicy znajdującej się na pniu drzewa od strony parku dąb mierzy w obwodzie 410 cm, wysokość okazu to 31 metrów, szacowany wiek – 158 lat. Jednak pomiar wykonany w lutym 2020 r. dał wynik 471 cm, czyli przez 18 lat drzewo zyskało w pierśnicy 61 cm.

Mikolin - tablice na pomnikowym dębieMikolin - pień pomnikowego dębu