Pomnikowe drzewa w Kunowie (gm. Zgorzelec).

Kunów jest niewielką wsią położoną 6 km na południe od Zgorzelca, przy lokalnej drodze do Sulikowa. W centrum sioła znajduje się mały rynek (!), z placem zabaw, tablicą opisującą historię miejscowości oraz dwoma pomnikowymi dębami szypułkowymi.

GPS N 51°06′08.19″ , E 15°02′36.02″

Drzewa rosną między budynkami 6 i 18, obwód pni wynosi 379 i 434, wysokość okazów ok. 25 m.

Najcenniejszym zabytkiem Kunowa jest pałac wybudowany w II poł. XVI w., (przebudowany w późniejszych latach) z charakterystyczną wieżą.

Kilkanaście metrów od pałacu, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 475 cm i wysokości 26 m.

GPS N 51°06′13.89″ , E 15°02′38.64″

Na tyłach pałacu znajdują się pozostałości parku o pow. 2.7 ha, przechodzącego po drugiej stronie Czerwonej Wody w teren leśny. Obok starych lip i grabów, największe wrażenie robią sędziwe dęby, niektóre chronione jako pomniki przyrody.

Najokazalszy dąb o obwodzie 522 cm i wys. 30 m, rośnie w rozwidleniu Czerwonej Wody i Młynówki.

GPS N 51°06′17.42″ , E 15°02′41.64″

Nad brzegiem, po drugiej stronie rzeki równie okazały egzemplarz.

Na terenie leśnym, przyległym do założenia parkowego rośnie kilka sędziwych dębów, z braku tabliczki trudno stwierdzić który objęto ochroną pomnikową.

Pomnikowe platany w zabytkowym parku w Chełmcu.

Chełmiec to duża wieś w gminie Męcinka, położona przy drodze 365 Stara Kraśnica – Jawor (6 km od centrum Jawora). Leży na linii Sudeckiego Uskoku Brzeżnego oraz na środku Szlaku Cysterskiego między Lubiążem a Krzeszowem (o czym dowiedziałem się na miejscu).

Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabytkowy park ze stawem i placem zabaw dla dzieci, przylegający do nieistniejącego obecnie pałacu.

GPS N 51°02′31.48″ , E 16°06′40.38″

W starodrzewiu parkowym największą uwagę zwracają pomnikowe okazy platana klonolistnego.

Platan klonolistny jest prawdopodobnie mieszańcem platana wschodniego i platana zachodniego, jest bardziej odporny na mróz niż gatunki rodzicielskie. Liście ma dłoniaste, 5 – klapowe, podobne do liści klonu, o długości 20 cm.Kuliste owocostany dojrzewają na przełomie września i października; zwykle wiszą do końca zimy, rozpadając się, uwalniają owłosione orzeszki.

 Platan tworzy masywny, zwykle nisko rozgałęziony pień, z charakterystycznie łuszczącą się dużymi płatami korą. Najgrubszy platan w Polsce mierzy w obwodzie 10.7 metra          (Platan ” Olbrzym ” – Chojna). W parku w Chełmcu rośnie 6 okazów, najgrubszy ma w pierśnicy 615 cm.

Ładny okaz o obwodzie ponad 500 cm rośnie przy parkowym stawie.

W sumie w parku rośnie 6 objętych ochroną pomnikową platanów. Pozostałe już nie posiadają tak imponujących rozmiarów, ich obwody mieszczą się w przedziale 400 – 270 cm.

W pobliżu Chełmca, na wzniesieniu Górzec, znajduje się pocysterska kalwaria, o której napiszę w jednym z kolejnych artykułów.