Pomnikowe drzewa w Nowym Waliszowie (gm. Bystrzyca Kłodzka).

Wbrew nazwie Nowy Waliszów to bardzo stara wieś. Powstała w pocz. XIV w., wymieniana w dokumencie z 1344 r. W centrum wsi stoi zabytkowy kościół św. Mikołaja z zachowanym portalem gotyckim w kruchcie.

Po lewej stronie bramy wejściowej na teren kościelny stoi częściowo schowany w krzewach krzyż pojednania (pokutny).

W pobliżu kościoła znajduje się dwór o renesansowym rodowodzie, gruntownie przebudowany w późniejszych wiekach.

Po drugiej stronie drogi znajdują się pozostałości dawnego założenia parkowego ze stawem, rzeźbami świętych i ruinami budowli ogrodowych. Większa część powierzchni parku została zamieniona na boisko. Po obwodzie boiska można spacerować wzdłuż zachowanych alei.

W drzewostanie parku 3 drzewa wyodrębniono do ochrony pomnikowej. Wszystkie zgrupowane są jednym miejscu i nie ma problemu z ich odnalezieniem. Najbardziej wyróżnia się okazała sosna wejmutka.

GPS N 50°18′40.48″ , E 16°44′13.16″

Sosna mierzy 353 cm w obwodzie, wysokość okazu 21 metrów.

Rosnąca obok pomnikowa lipa drobnolistna mierzy w pierśnicy 400 cm przy, wysokość drzewa 29 metrów.

Trzecim pomnikowym drzewem jest dwupienny cis pospolity o obwodzie 72+118 cm i wysokości 10 metrów.