Pomnikowy dąb w Kwietnikach (gm. Paszowice, dolnośląskie).

Kwietniki to niewielka miejscowość położona nad Nysą Małą, w granicach Parku Krajobrazowego „Chełmy” (pow. jaworski, gm. Paszowice). Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż lokalnej drogi do Pogwizdowa. W centrum Kwietnik stoi gotycko – barokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca. W latach 1953-1957 proboszczem był tu znany jasnowidz i uzdrowiciel ks. Czesław Klimuszko.

Na murze świątyni (na lewo od wejścia) znajdują się 3 piaskowcowe płyty nagrobne dawnych właścicieli wsi z lat 1602 – 12.

Naprzeciw kościoła znajduje się częściowo zdewastowany park o pow. 9,6 ha. Dawniej przylegał do rozebranego po 1945 r. pałacu (z zespołu pałacowego zachowały się tylko popadające w ruinę zabudowania folwarczne). Przebudową tego parku zajmował się w  1877 r.  Eduard Petzold, twórca znanych założeń krajobrazowych m.in. w Kliczkowie, Henrykowie, Bad Muskau – Łęknica (słynny, pisany na listę UNESCO Park Mużakowski), Legnicy (część Parku Miejskiego).

W skład zespołu parkowego wchodzi również staw z wyspą. Miejsce to zostało obecnie zagospodarowane jako łowisko i teren rekreacyjny (są ławki, stoły i miejsce na grilla).

staw-w-kwietnikach

W drzewostanie otaczającym staw zachowało się niekompletne założenie alejowe.

W jego skład wchodzi okaz dębu szypułkowego posiadającego status pomnika przyrody.

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 485 cm, wysokość 24 m, wiek ok. 200 – 250 lat.

pien-pomnikowego-debu-w-kwietnikach

Pomniki przyrody w Wiadrowie i Bolkowicach.

Wiadrów i Bolkowice to sąsiadujące ze sobą wsie, położone kilka kilometrów na południe od Jawora, w gminie Paszowice. Większą ilością zabytkowych budowli może się pochwalić Wiadrów. Najcenniejszy jest kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. z XIII w., przebudowany w późniejszych wiekach. Przed kościołem kamienny krzyż pojednania (pokutny), widoczny w lewym dolnym rogu poniższej fotografii.

Wysokim artyzmem charakteryzuje się zespół płyt nagrobnych wmurowanych w ścianę prezbiterium.

W pobliżu kościoła stoją ruiny świątyni ewangelickiej.

Ciekawym zabytkiem jest dwór otoczony fosą, wybudowany w XVI w. na miejscu średniowiecznej warowni. Wielokrotne przebudowy zatarły niestety cechy stylowe, niemniej zostało do podziwiania trochę detali.

Do pałacu przylegają pozostałości założenia parkowego, z nielicznym już egzemplarzami starych drzew. Pałac i park należą obecnie do prywatnego właściciela.

Ochroną pomnikową objęto egzemplarz dębu szypułkowego, rosnącego przed fasadą pałacu.

GPS N 50°58′46.68″ , E 16°10′55.94″

Drzewo z mocno przyciętą koroną posiada pień o obwodzie 435 cm, wiek okazu to ok. 200 lat.

W pobliżu rośnie kilka platanów klonolistnych, najgrubszy z nich jest pomnikiem przyrody.

Obwód okazu 390 cm, wiek 150 lat.

W pobliskich Bolkowicach brakuje znaczniejszych zabytków. Ciekawostką jest ścieżka dydaktyczna prowadząca do wczesnośredniowiecznego grodziska Gniewków.

Okazały dąb szypułkowy rośnie w zarośniętym wiejskim parku, położonym na północ od zrujnowanych zabudowań folwarcznych.

GPS N 50°59′45.68″ , E 16°11′54.12″

Obwód dębu 450 cm, wiek 250 lat, na pniu brak tabliczki.

Równie okazałe dęby rosną nad brzegiem Nysy Małej oraz w pobliżu Kanału Ulgi przebiegającego przy granicy powiatów.

Sędziwy dąb (ale już w gminie Dobromierz) rośnie po lewej stronie drogi Bolkowice – Gniewków. Choć mocno uszkodzony nadal robi duże wrażenie.

GPS N 50°59′42.29″ , E 16°12′45.16″

Ogromny dąb rośnie na oddalonym o kilkadziesiąt metrów wale.

GPS N 50°59′43.94″ , E 16°12′44.22″

Szkoda że te dwa okazy nie zostały objęte ochroną pomnikową.