Pomniki przyrody w Sulechowie (pow. zielonogórski, lubuskie).

Sulechów to miasto położone w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, ok. 20 km od Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S-3. Jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej wyjątkowo bogatej w rekordowe okazy drzew pomnikowych. W granicach administracyjnych Sulechowa znajduje się najgrubsza w Polsce morwa biała – pomnikowy egzemplarz o obwodzie 440 cm liczący sobie ponad 270 lat. Drzewo to zostało dokładnie opisane w artykule „Morwa biała z Sulechowa„.

GPS N 52°05′24.1″ , E 15°37′34.1″

najstarsza morwa biała w Polsce latempomnikowa morwa biała z Sulechowa

Niemniej interesujący jest opisany w poprzednim artykule pomnikowy cypryśnik błotny – to  egzemplarz o największym obwodzie w województwie lubuskim i jeden z najgrubszych okazów tego gatunku w Polsce (obwód 418 cm).

GPS N 52°05′10.2″ , E 15°37′22.4″

Sulechów - pomnikowy cypryśnik błotny jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik zimą

Listę pomnikowych drzew egzotycznych gatunków zamyka miłorząb dwuklapowy rosnący przy budynku filii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od strony ul. Piaskowej.

GPS N 52°04′48.2″ , E 15°37′09.4″

pomnikowy miłorząb na tle filii UZ w Sulechowiepomnikowy miłorząb z Sulechowapomnikowy miłorząb rosnący przy filii UZ w Sulechowie

Daleko mu jednak do rekordowych okazów – to dość wątły okaz o obwodzie wynoszącym 147,5 cm i wysokości równej 12 metrów, niemniej urzeka malowniczym ubarwieniem jesiennych liści.

pień pomnikowego miłorzębu z Sulechowa

Pozostałe pomnikowe drzewa w Sulechowie to dęby szypułkowe w ilości 4 sztuk, pierwszy z nich rośnie na skwerze przy ul. Krańcowej.

GPS N 52°04′41.5″ , E 15°37′05.7″

pomnikowy dąb z ul. Krańcowej w SulechowieSulechów - pomnikowy dąb z ul. Krańcowej

To zdrowy okaz o wysoko osadzonej koronie, jego pień mierzy w obwodzie 398 cm, wysokość drzewa to 23 metry.

Sulechów - pień pomnikowego dębu z ul. Krańcowej

ul. Krańcowa w Sulechowie - pień pomnikowego dębu

Drugi dąb rośnie na ogrodzonym terenie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, u zbiegu ulic Żeromskiego i Licealnej. Drzewo posiada krótki pień o obwodzie 371 cm, wysokość dębu 25 metrów.

GPS N 52°05′06.6″ , E 15°37′47.1″

pomnikowy dąb rosnący na terenie PSP w Sulechowie

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Żeromskiego w Sulechowie

pień pomnikowego dębu rosnącego na terenie PSP w Sulechowie

Pomiędzy kościołem pw. Podwyższenia Krzyża a Bramą Krośnieńską znajduje się kolejny pomnikowy egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie 426 cm i wysokości 21 metrów.

GPS N 52°05′07.8″ , E 15°37′26.6″

pomnikowy dąb rosnący przy Bramie Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle Bramy Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu rosnącego przy kościele w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle kościoła w Sulechowie

Ostatni pomnikowy dąb rośnie obok marketu „Biedronka” przy ul. Styczniowej.

GPS N 52°05′35.1″ , E 15°37′24.6″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Styczniowej w Sulechowiepomnikowy dąb rosnący przy Biedronce w Sulechowiepomnikowy dąb z ul. Styczniowej w Sulechowie

To najgrubszy z sulechowskich dębów o obwodzie pnia wynoszącym 456 cm, wysokość drzewa 21 metrów.

pień pomnikowego dębu rosnącego przy Biedronce w Sulechowiepień pomnikowego dębu z ul. Styczniowej w Sulechowie

Pomniki przyrody nieożywionej w Sulechowie reprezentuje głaz narzutowy o obwodzie 1120 cm i 165 cm wysokości. Leży na skwerze u zbiegu ulic Zielonej i Wojska Polskiego, więcej o nim w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Sulechów„.

GPS N 52°05′40.1″ , E 15°37′31.8″

głaz w Sulechowie 1120 cm obwodu

Dąb Jagiełło we wsi Górzykowo (gm. Sulechów, lubuskie).

Obszar gminy Sulechów to teren wyjątkowo bogaty pod względem przyrodniczym. Do ochrony pomnikowej powołano tu ponad 60 pojedynczych egzemplarzy i grup drzew oraz 2 głazy narzutowe (łącznie ponad 100 obiektów). Wiele z nich to rekordowe okazy, w znakomitej publikacji „Drzewa Polski” Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 r. autorzy książki opisali aż 6 drzew z gminy Sulechów, w tym dwie najgrubsze sosny pospolite (Rzepicha, Waligóra, topola z Brodów, morwa biała z Sulechowa, dąb i robinia biała z Łęgowa). Jednak pod względem gatunkowym najliczniejsza grupę pomnikowych drzew w gminie stanowią dęby szypułkowe. W dzisiejszym artykule opiszę może nie najgrubszy ani też nie najstarszy dąb okolic Sulechowa, niemniej warty odwiedzenia ze względu na nietypowy pokrój. „Jagiełło” rośnie na krańcu wsi Górzykowo, zlokalizowanej na prawym (północnym) brzegu Odry i kończącej bieg Obrzycy (Kanał Gniła Obra), na wschód od drogi ekspresowej S-3. Do wsi najwygodniej dojechać od strony Cigacic; na przedłużeniu ulicy Akacjowej znajduje się wiadukt przerzucony nad S-3, dalej za drogowskazami ustawionymi na większych skrzyżowaniach.

Zanim dojedziemy do „Jagiełły” warto zwrócić uwagę na rosnącą tuż przy drodze (przy posesji nr 8) pomnikową lipę drobnolistną.

Drzewo mierzy w obwodzie 420 cm, wysokość lipy 23 m.

Jedziemy dalej, przy skrzyżowaniu kolejny drogowskaz.

Dąb szypułkowy „Jagiełło” rośnie na skraju lasu (oddz. 190t), u zbiegu dróg przy posesji nr 25.

Sędziwy dąb mierzy w pierśnicy 595 cm, wysokość okazu ok. 23 m, powołany do ochrony pomnikowej w 1982 r.

W pniu „Jagiełły” znajduje się potężna dziupla powstała prawdopodobnie po obcięciu potężnego konara, można podejrzewać że wnętrze dolnej części dębu jest puste.

Przed pomnikowym okazem ustawiono tablicę, mniejszą przybito do pnia.

Warto jeszcze odwiedzić pobliską winnicę „Winny Dworek”, przy której znajduje się hotel i restauracja.

Oczywiście daleki jestem od reklamowania picia alkoholu 🙂 , piszę o winnicy tylko dlatego, że kilka metrów od bramy wjazdowej rośnie pomnikowa lipa szerokolistna o obwodzie 470 cm.

tabliczka na pomnikowej lipie szerokolistnej

W Górzykowie, na prywatnych posesjach rośnie jeszcze jedna pomnikowa lipa szerokolistna oraz cis pospolity. Grupa pomnikowych dębów szypułkowych zlokalizowana jest na północ od wsi.