Pomnikowe drzewa w Kunowie (gm. Zgorzelec).

Kunów jest niewielką wsią położoną 6 km na południe od Zgorzelca, przy lokalnej drodze do Sulikowa. W centrum sioła znajduje się mały rynek (!), z placem zabaw, tablicą opisującą historię miejscowości oraz dwoma pomnikowymi dębami szypułkowymi.

GPS N 51°06′08.19″ , E 15°02′36.02″

Drzewa rosną między budynkami 6 i 18, obwód pni wynosi 379 i 434, wysokość okazów ok. 25 m.

Najcenniejszym zabytkiem Kunowa jest pałac wybudowany w II poł. XVI w., (przebudowany w późniejszych latach) z charakterystyczną wieżą.

Kilkanaście metrów od pałacu, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 475 cm i wysokości 26 m.

GPS N 51°06′13.89″ , E 15°02′38.64″

Na tyłach pałacu znajdują się pozostałości parku o pow. 2.7 ha, przechodzącego po drugiej stronie Czerwonej Wody w teren leśny. Obok starych lip i grabów, największe wrażenie robią sędziwe dęby, niektóre chronione jako pomniki przyrody.

Najokazalszy dąb o obwodzie 522 cm i wys. 30 m, rośnie w rozwidleniu Czerwonej Wody i Młynówki.

GPS N 51°06′17.42″ , E 15°02′41.64″

Nad brzegiem, po drugiej stronie rzeki równie okazały egzemplarz.

Na terenie leśnym, przyległym do założenia parkowego rośnie kilka sędziwych dębów, z braku tabliczki trudno stwierdzić który objęto ochroną pomnikową.

Pomniki przyrody w Łagowie k. Zgorzelca.

Łagów jest dużą wsią położoną ok. 3 km od centrum Zgorzelca. Znajduje się tu warty zwiedzenia późnoromański kościół  św. Antoniego oraz zespół dworski z renesansowym pałacem z 1581 r. W Łagowie rośnie kilka pomnikowych drzew, których usytuowanie zaznaczyłem na mapie.

Jadąc szosą nr 30 z Jeleniej Góry, Lubania do Zgorzelca warto zwrócić uwagę, na mijane po lewej stronie (50 m za stacją Orlenu) dwa okazałe dęby szypułkowe.

Wysokość drzew 24 i 22 m, obwód w pierśnicy 475 i 348 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Po drugiej stronie szosy, na terenie zabytkowego kościoła, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Wysokość lipy 23 metry, obwód w pierśnicy 368 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Wiele sędziwych drzew rośnie na terenie parku, przyległego do zespołu pałacowego w północnej części wsi.

Przy jednej z alejek parkowych znajduje się grupa 4 grabów zwyczajnych.

GPS N 51°10′03.07″ , E 15°02′30.17″

Wysokość drzew ok. 18 m, obwód 146, 162, 289, 468 cm. Niestety jeden grab i jeden z przewodników drugiego, wielopiennego okazu leży powalony.

Na obrzeżu parku (naprzeciw posesji przy ul. Strumykowa 23), przy Jędrzychowickim Potoku, rośnie okazały kasztanowiec biały. Z braku mostku lub choćby kładki w pobliżu (strumień raczej trudno przeskoczyć), do wspomnianego kasztanowca (jak i do samego parku) można się dostać tylko od strony pałacu lub od ulicy Pięknej.

GPS N 51°09′51.04″ , E 15°02′28.81″

Wysokość drzewa 24 metry, obwód 457 cm, jeden z głównych konarów obłamany.

W pobliżu (50 metrów od strumienia), stoi pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS N 51°09′51.40″ , E 15°02′31.94″

Obwód dębu 376 cm, przy wysokości 26 metrów, rozpiętość korony 18 m.

Ostatnie pomnikowe drzewo w Łagowie rośnie przy leśnej drodze, ok. 100 m od ulicy Spacerowej. Jadąc od strony Zgorzelca, należy przy ostatnich zabudowaniach skręcić w prawo, dojechać do szlabanu i dalej piechotą, do widocznego już okazałego dębu szypułkowego.

GPS N 51°09′25.34″ , E 15°03′23.40″

Drzewo wysokie na 28 metrów otoczone jest kilkoma głazami; obwód 408 cm, brak tabliczki.