Pomnikowy kasztanowiec w Lubiechowie (m. Wałbrzych).

Lubiechów to była wieś którą w ramach reform administracyjnych przyłączono do Wałbrzycha. Główną ulicą Lubiechowa jest ul. Wilcza, o długości ok. 3 km, rozciągająca się równoleżnikowo od skrzyżowania (ronda) z szosą nr 35 aż do granicy lasu. Turyści odwiedzający Wałbrzych często łączą zwiedzanie pobliskiego Zamku Książ ze spacerem po lubiechowskiej Palmiarni.   brama do wałbrzyskiej Palmiarnibudynek główny wałbrzyskiej Palmiarni

Lista ciekawostek Lubiechowa nie kończy się na Palmiarni, zabytkami wartymi odnalezienia są dwa krzyże pojednania (pokutne) oraz budynki gospodarcze w zespołach folwarcznych. Miłośnikom przyrody polecam zapoznanie się z pomnikowym okazem kasztanowca białego, rosnącego przy budynku dawnej szkoły (ul. Wilcza 38).

GPS N 50°49′53.7″, E 16°19′56.2″

Lubiechów - pomnikowy kasztanowiec w okresie kwitnieniaLubiechów - pomnikowy kasztanowiec zimą

Lubiechowski kasztanowiec prezentuje się wspaniale o każdej porze roku, niemniej w porze kwitnienia – gdy obsypuje się tysiącami kwiatostanów – jest szczególnie urokliwy.

Wałbrzych Lubiechów - pomnikowy kasztanowiec w okresie kwitnieniakwiatostan kasztanowca pospolitegoLubiechów - pomnikowy kasztanowiec latemWałbrzych-Lubiechów - pomnikowy kasztanowiec zimą

Drzewo rośnie tuż nad brzegiem Lubiechowskiej Wody, z którego czerpie życiodajną wodę. Dojście do kasztanowca umożliwia pobliski mostek i kładka.

Wałbrzych Lubiechów - kwitnący pomnikowy kasztanowiec

Wałbrzych-Lubiechów - pomnikowy kasztanowiec latem

Obwód pomnikowego kasztanowca wynosi 393 cm, wysokość drzewa 20 m. Pień kasztanowca oznakowano dwiema tabliczkami: jedna z nich to typowa z napisem „Pomnik Przyrody” i godłem, druga zawiera nazwę gatunkową.

Lubiechów - pień pomnikowego kasztanowca

Paweł Lenart przy pomnikowym kasztanowcu

Lubiechów - pień kasztanowca widziany od strony potoku

tabliczki na kasztanowcu w Lubiechowie

Niestety, opisywany pomnikowy okaz porażony jest szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, co objawia się charakterystycznymi plamami na liściach. Larwy tego motyla żerując na liściach kasztanowca uszkadzają jego aparat asymilacyjny, osłabiając zaatakowane drzewa.

liście kasztanowca porażone szrotówkiem

Park na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie (śląskie).

Wyróżniająca się w krajobrazie Cieszyna – miasta granicznego w południowej części woj. śląskiego – Góra Zamkowa (zwana też Wzgórzem Zamkowym, 298 m n.p.m.) zasiedlana była już od starożytności. Zlokalizowana w widłach rzek Olzy i Bobrówki, stanowiła dogodne miejsce do budowy osady obronnej. W IX w. założono tu ufortyfikowany gród, o obwałowaniach drewniano – ziemnych, podniesiony do godności kasztelanii przed 1155 r.

Prawdopodobnie ok. 1180 r. zbudowano tu pierwszy obiekt sakralny – romańską rotundę św. Mikołaja – zachowana w dobrym stanie do czasów współczesnych, jest jednym z najstarszych zabytków architektury polskiej. Wizerunek rotundy umieszczony jest na banknocie polskim o nominale 20 zł.

W XIV w. drewniany zamek zastąpiono murowanym w stylu gotyckim, złożony z budynków mieszkalnych otoczonych murem z basztami oraz czterema wieżami. Warownię zniszczono podczas wojny trzydziestoletniej, w 1659 r. rozpoczęto rozbiórkę ruin stawiając na ich miejscu nowe obiekty gospodarcze i browar. Ostateczna likwidacja pozostałości zamku nastąpiła w połowie XIX wieku. Zachowała się jedna z wież zwana Piastowską, rotunda, fragmenty wieży ostatecznej obrony.

Wstęp na Wieżę Piastowską jest płatny, rozpościera się z niej rozległy widok na polski i czeski Cieszyn oraz na nieodległe Beskidy.

W 1840 r. Górę Zamkową gruntownie przebudowano w stylu klasycystycznym wg projektu Józefa Kornhäusla: na fundamentach zamku dolnego wzniesiono letnią rezydencję Habsburgów – Pałac Myśliwski, resztę terenu zamieniono na założenie parkowe o charakterze romantycznym. Drzewostanie parku jest niezwykle ciekawy, z dużą ilością gatunków egzotycznych. Ochroną pomnikową objęto tu 8 drzew, figurujących w rejestrze RDOŚ jako pojedyncze lub grupowe pomniki przyrody. Najokazalsze są dwa jesiony wyniosłe, pierwszy z nich rośnie przy tarasie widokowym w pobliżu rotundy.

Obwód tego jesionu wynosi 463 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Drugi jesion rośnie w dolnej części parku, przy budynku 3C. Okaz mierzy w obwodzie 415 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Przy głównej alei rosną obok siebie dwa pomnikowe kasztanowce zwyczajne. Drzewa mierzą w obwodzie 402 i 390 cm, wysokość obydwu to 23 metry.

Przepiękne barwy przybierają jesienią dwa pomnikowe okazy kasztanowców żółtych. Ten rzadko spotykany w Polsce gatunek pochodzi z Ameryki Północnej. Pierwszy wielopniowy okaz rośnie obok rotundy, przy alejce prowadzącej do Wieży Piastowskiej.

Obwód pni wynosi 258+168 cm, wysokość drzewa 20 m; sylwetkę kasztanowca ustabilizowano podporą i wiązaniami elastycznymi.

Drugi kasztanowiec żółty rośnie poniżej rotundy, obok odsłoniętych fundamentów Wieży Przybramnej. Drzewo posiada pień o obwodzie 228 cm, wysokość kasztanowca 18 m.

Kilka metrów obok znajdziemy kolejny egzotyk, pochodzący również z Ameryki Północnej – tulipanowiec amerykański o obwodzie 197 cm i wysokości 22 m.

i

To nie koniec ciekawostek dendrologicznych na Wzgórzu Zamkowym – w dolnej części parku, obok armaty, odnajdziemy okaz surmii (katalpy) o charakterystycznych, długich i cienkich strąkach.

Bliżej pomnikowych kasztanowców rośnie magnolia japońska – wiosną zachwyca kwiatami, jesienią można ją rozpoznać po charakterystycznych owocach.

Magnolia pośrednia (magnolia Soulange’a) rośnie poniżej, przy fontannie.

Przy pomniku upamiętniającym Jana Kubisza rośnie wierzba babilońska.

Obok pomnikowego jesionu rosną obok siebie korkowiec japoński i szupin (perełkowiec japoński).

Na wewnętrznym dziedzińcu pałacu rośnie jeszcze jedno pomnikowe drzewo – miłorząb dwuklapowy. Egzemplarz jest dobrze widoczny ze skweru św. Melchiora Grodzieckiego (na którym znajduje się Pomnik Legionistów).

Drzewo mierzy w obwodzie 225 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Wzgórze Zamkowe w Cieszynie - pomnikowy miłorząb