Aleja modrzewiowa w Szczepankowie (gm. Dąbrowa, kujawsko – pomorskie).

Aleje przydrożne są cennym elementem krajobrazu, o dużym znaczeniu ekologicznym, estetycznym, historycznym; to także ważne ostoje bioróżnorodności. Do obsadzania zadrzewień przydrożnych najczęściej stosowane były/są gatunki liściaste: lipa, jesion, klon zwyczajny lub jawor, dąb, topole, kasztanowiec, robinia biała. Ze względu na większą wrażliwość na zanieczyszczenia i często stożkowaty kształt korony bardzo rzadko możemy podziwiać nasadzenia złożone z gatunków iglastych – dlatego tak unikalne są aleje modrzewiowe. Na tym blogu kilka razy opisywałem już aleje lub szpalery modrzewiowe, jednak ta subiektywnie najpiękniejsza znajduje się we wsi Szczepankowo, w gminie Dąbrowa (pow. mogileński, kujawsko – pomorskie).

1. Aleja Modrzewiowa w Szczepankowie

Początek alei znajduje się w północnej części wsi Szczepankowo, przy skrzyżowaniu drogi 254 z lokalną drogą do Annowa. Został on oznakowany stosowną tablicą.

GPS N 52°48’31.5” , E 17°55’58.5”

2. Szczepankowo - początek alei modrzewiowej3. Początek alei modrzewiowej w Szczepankowie4. Szczepankowo - tablice na początku alei modrzewiowej5. Szczepankowo - tablica na początku alei modrzewiowej

Obecnie aleję tworzy 27 modrzewi europejskich o obwodach pni mieszczących się w przedziale 154 – 254 cm i wysokości 9 – 30 metrów. Wiek najstarszych modrzewi może wynosić ok. 170 lat.

6. Aleja modrzewiowa w Szczepankowie7. Pomnikowa aleja modrzewiowa w Szczepankowie8. Szczepankowo - pomnikowa aleja modrzewiowa9. Szczepankowo - aleja modrzewiowa10. Pomnik przyrody - aleja modrzewiowa w Szczepankowie11. Środkowy fragment pomnikowej alei modrzewiowej w Szczepankowie

Opisywana aleja uzyskała status pomnika przyrody już w 1955 r. na mocy Komunikatu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie uznania za pomniki przyrody. Obowiązująca obecnie podstawa prawna do jej ochrony to Rozporządzenie nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego.

12. Środkowy fragment alei modrzewiowej w Szczepankowie13. Środkowy fragment pomnikowej alei w Szczepankowie14. Aleja modrzewiowa we wsi Szczepankowo15. Końcowy fragment pomnikowej alei modrzewiowej w Szczepankowie

Koniec alei znajduje się przy granicy ściany lasu, tu również ustawiono stosowną tablicę.

16. Końcowy fragment pomnikowej alei w Szczepankowie17. Koniec pomnikowej alei modrzewiowej w Szczepankowie18. Koniec pomnikowej alei w Szczepankowie

Z tego miejsca niedaleko już do kolejnego pomnika przyrody – tym razem nieożywionej. Jest nim ogromny głaz narzutowy o nazwie Kamienny Dom, więcej informacji w kolejnym artykule.

Kobiele Wielkie – W. Reymont i pomnikowe modrzewie.

Kobiele Wielkie to wieś (siedziba gminy) położona w południowej części woj łódzkiego, w powiecie radomszczańskim. W 1867 r. w Kobielach Wielkich urodził się W. Reymont – pisarz, prozaik i nowelista; laureat literackiej Nagrody Nobla (1924 r.). Na głównym skrzyżowaniu w południowej części wsi stoi pomnik poświęcony nobliście.

kobiele-wielki-tablica-na-pomniku-reymonta

Niewielki głaz z tablicą ustawiono w miejscu dawnego domu Reymontów (przy drodze, słabo widoczny bo w krzewach – naprzeciw stawu – pomiędzy kościołem a Urzędem Gminy). Ponadto na skwerze przed Urzędem Gminy znajduje się ławka z postacią pisarza.

Z tyłu za Urzędem stoi opadający w ruinę pałac otoczony parkiem wpisanym do rejestru zabytków.

kobiele-wielki-zrujnowany-dwor

Równoleżnikową oś parku stanowi aleja wysadzana głównie modrzewiami.

Najgrubsze i prawdopodobnie najstarsze okazy rosną najbliżej dworu. W rejestrze pomników przyrody woj. łódzkiego mowa jest o 11 modrzewiach polskich zlokalizowanych w tym parku. Nie podano jednak ich obwodów pierśnicowych, brak również tabliczek na pniach modrzewi; można się jedynie domyślać, że status pomników przyrody posiadają te najbardziej okazałe

Niektóre z kobielskich modrzewi mają charakterystycznie wygięte sylwetki. Widoczny na zdjęciu poniżej okaz posiada pień o obwodzie 378 cm, wysokość drzewa 25 m.

GPS N 51°02’13” , E 19°37’27”

Drugi modrzew rosnący bliżej budynku mierzy w obwodzie 346 cm.

Najgrubszy egzemplarz posiada pień o obwodzie 434 cm, wysokość drzewa 21 m, wiek ok. 250 lat.

W pobliżu parku rosną okazałe lipy.  Ochroną pomnikową objęto 76 okazów obsadzonych alejowo wzdłuż drogi do Zapolic (ul. Powstanców Wielkopolskich) i do Rzejowic (droga wzdłuż parku). 

Jedna z pomnikowych lip rośnie na skrzyżowaniu ulic Zachodniej, Reymonta i Powstańców Wielkopolskich.