Pomnikowe drzewa w Zgorzelcu cz. I.

W położonym na prawym brzegu Nysy Łużyckiej Zgorzelcu znajduje się 15 pomników przyrody : 9 pojedynczych drzew, 4 grupy drzew, 1 aleja lipowa (opisana w poprzednim artykule) oraz 1 pomnik przyrody nieożywionej – wychodnia szarogłazów przy ul. Struga.

Poznawanie zgorzeleckich pomnikowych drzew rozpoczniemy od okazu dębu rosnącego w pobliżu ul. Henrykowskiej, przy gruntowej drodze prowadzącej do nieczynnego kamieniołomu. ok. 50 m od szosy i 150 m od autostrady A – 4.

GPS  N 51°10′40.03″ , E 15°00′38.15″

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość 28 m, na pniu brak tabliczki.

Przy tej samej ulicy, przy ogrodzeniu posesji nr 5, rośnie gruba lipa drobnolistna o obwodzie 615 cm.

GPS N 51°10′14.98″ , E 15°00′28.12″

Dwie pomnikowe lipy znajdują się 150 m dalej, pomiędzy ulicą a ogrodzeniem ogródków działkowych.

GPS N 51°10′08.11″ , E 15°00′23.88″

Obwód okazów wynosi 418 i 409 cm, wysokość 29 i 16 m. Na pniach stosowne tabliczki.

Ogromny dąb szypułkowy o pniu porośniętym bluszczem, rośnie przy wjeździe do posesji Bolesławiecka 8.

GPS N 51°09′58.28″ , E 15°00′28.60″

Drzewo mierzy w pierśnicy 605 cm, wysokość okazu 32 m.

Drugi pomnikowy dąb szypułkowy rośnie w głębi założenia parkowego, na skraju niewielkiej polanki, w pobliżu niewielkiego cieku wodnego (50 m od ul. Bolesławieckiej).

GPS N 51°09′54.98″ , E 15°00′26.81″

Obwód dębu wynosi 424 cm, wysokość 28 m. Na pniu stosowna tabliczka.

Piękny dąb szypułkowy o rozłożystej koronie rośnie w centrum, przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i S. Staszica. Obwód drzewa 395 cm, wysokość 29 m, na pniu tabliczka.

01.12.2017 r. Uchwałą nr 312/2017 r. Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 r. drzewo pozbawiono statusu pomnika przyrody. 

W pobliskim parku, przy alejce prowadzącej od Domu Kultury w kierunku stawu, znajduje się grupa 3 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach 373, 382, 341 cm. W następnym artykule poznamy pomnikowe drzewa rosnące w południowej części Zgorzelca.

Pomnikowa aleja lipowa w Zgorzelcu.

Zgorzelec jest przygranicznym miastem w województwie dolnośląskim, siedzibą władz gminnych i powiatowych. Na zgorzelecką zieleń miejską składają się rozległe tereny parkowe z kilkoma pomnikowymi drzewami, jednak poznawanie pomników przyrody ożywionej tego miasta rozpoczniemy od malowniczej alei lipowej. Jej początek znajduje się u zbiegu ulic L. Idzikowskiego, Dzikiej i Aleje Lipowe.

GPS  N 51°09′30.03″ , E 15°01′24.05″

O ochronie ustawowej tej alei informują nas stosowne tablice. 

Niegdyś błotnista po większych opadach gruntowa droga wzdłuż alei, zyskuje obecnie brukowaną nawierzchnię.

Aleja biegnie wzdłuż ogrodzenia hipermarketu Real i doprowadza nas do jednego z najpiękniejszych w regionie przykładów budowli łużyckich.Zagroda Kołodzieja została przeniesiona ze zlikwidowanej wsi Wigancice Żytawskie, obecnie pełni funkcję stylowej restauracji i pensjonatu. W dalszym biegu aleja przecina ruchliwą szosę nr 30 (ul. Słowiańska), prowadzącą do zjazdów z autostrady A – 4.

Aleja liczy 135 drzew, nasadzono w niej lipy drobnolistne, szerokolistne i krymskie. Obwód okazów mieści się w przedziale 63 – 365 cm, wysokość 7 – 22 m.

Ochrona pomnikowa tej grupy drzew została ustanowiona niedawno, bo w marcu 2009 r. decyzją Rady Miasta Zgorzelec. Długa na 1200 metrów aleja kończy się przy zabudowaniach Łagowa. O pozostałych pomnikach przyrody Zgorzelca można poczytać w artykule „Pomnikowe drzewa w Zgorzelcu cz. I.„.