Pomnikowa aleja lipowa przy Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

W powszechnym przekonaniu Łódź (i każde duże, uprzemysłowione miasto) kojarzone jest jako ostatnie miejsce dla miłośnika przyrody. Wyobraźnia podsuwa nam obrazy betonowej pustyni, kominów wielkich fabryk i smród spalin niezliczonej ilości przejeżdżających samochodów. Owszem, to nieunikniony wizerunek wielkiej aglomeracji, jednak Łódź ma jeszcze drugie, mniej znane oblicze. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ogromny kompleks leśny „Las Łagiewnicki” (zajmujący powierzchnię ponad 1205 ha), ponadto dwa rezerwaty przyrody, 15 użytków ekologicznych,  39 parków miejskich (z czego 12 zabytkowych), ogród botaniczny oraz ogród zoologiczny. Bogata jest również lista pomników przyrody, licząca ok. 300 pozycji. W tej liczbie przeważającą większość mają pojedyncze egzemplarze drzew, status pomnika przyrody posiada kilka głazów narzutowych, Park Źródliska to powierzchniowy pomnik przyrody, oprócz tego ochroną pomnikową objęto dwie aleje drzew. Jedna z nich znajduje się w zachodniej części miasta (dzielnica Polesie), na końcu ul. Krzemienieckiej.

Początek alei znajduje się tuż przy skrzyżowaniu ul. Krzemienieckiej z ul. Konstantynowską; aleja biegnie równolegle do drogi prowadzącej do bramy Ogrodu Botanicznego.

Długość pomnikowej alei wynosi ok. 750 m, tworzy ją 107 egzemplarzy drzew: 65 lip drobnolistnych, 41 lip srebrzystych, 1 lipa krymska. Obwód lip w alei mieści się w granicach 75 – 280 cm, wysokość 13 – 18 m. Wiek najstarszych okazów ocenia się na ok. 120 lat.

Koniec alei lipowej znajduje się już na terenie Ogrodu Botanicznego.

Ogród Botaniczny w Łodzi to znakomite miejsce do powolnych spacerów połączonych ze zdobywaniem wiedzy. Na 65 ha powierzchni znajdziemy zarówno cieniste zakątki do odpoczynku (arboretum) jak i miejsca o otwartej przestrzeni.

Chyba najpiękniejszymi częściami Ogrodu są Alpinarium i Ogród Japoński. Powierzchnie oczek wodnych urzekają pięknem nenufarów.

W łódzkim Ogrodzie Botanicznym można czerpać wiedzę nie tylko na temat przyrody ożywionej. Utworzono tu ścieżkę dydaktyczną „Skały Ogrodu Botanicznego” ukazującą różnorodność skał i minerałów.

Pomnikowa aleja w Nieborowie (pow. łowicki, łódzkie).

Położona w połowie drogi między Warszawą a Łodzią wieś Nieborów (pow. łowicki) to obowiązkowy punkt zwiedzania północno – wschodniej części woj. łódzkiego. Głównym celem przyciągającym do Nieborowa rzesze turystów jest jedna z zaledwie kilku kompletnie zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. W skład kompleksu, obok barokowego pałacu, wchodzą liczne budynki gospodarcze, a całość otoczona jest rozległym parkiem.

Założenie parkowe stanowi jeden z nielicznych w Polsce przykładów ogrodu w stylu francuskim. Zaprojektowany został pod koniec XVII w. prawdopodobnie przez Tylmana z Gameren i rozbudowany w 70. latach XVIII wieku przez Szymona Bogumiła Zuga. Zgodnie z regułami francuskiej szkoły ogród nieborowski posiada piękne partery kwiatowe i labirynty bukszpanowe, szeroką aleję lipową z trawnikiem dywanowym wytyczoną na osi założenia pałacowego, gabinety i boskiety uformowane ze strzyżonych szpalerów grabowo – lipowych.

Można by długo rozpisywać się na temat piękna nieborowskiego ogrodu, gdyby choć jedno drzewo w parku było pomnikiem przyrody. Tego statusu nie posiada nawet ogromny platan, flankujący jedno ze skrzydeł pałacu.

Drzewo mierzy w obwodzie 660 cm, wysokość platana ok. 30 m, wiek ok. 247 lat.

Wbrew temu co napisano na tablicy, ten platan nie jest najstarszym okazem w Polsce. 300 lat liczy sobie platan „Olbrzym” (Chojna, zachodniopomorskie), a 280 lat „Konstytucyjny” z Dobrzycy (pow. pleszewski, wielkopolskie).

Warty uwagi (i ochrony pomnikowej) jest drugi platan rosnący naprzeciw, przy wschodnim boku pałacu.

Pomnikiem przyrody w Nieborowie jest wielogatunkowa aleja z przewagą lip drobnolistnych o długości 5500 m. Aleję tworzy ponad 800 lip, ponadto pojedyncze egzemplarze dębów, wierzb, sosen, wiązów i topoli. Chociaż sędziwe drzewa rosną niemal na całym 5 km dystansie, nie wszystkie okazy objęto ochroną pomnikową. W rejestrze pomników przyrody jest mowa o trzech nierównych odcinkach. Początek jednego z nich znajduje się we wschodniej części Nieborowa, przy skrzyżowaniu dróg do Bolimowa i wsi Piaski.

W tej części alei, po obu stronach drogi, rośnie ok. 500 lip. Koniec odcinka na granicy z gminą Bolimów.

Zabytkowa aleja przebiega między Nieborowem a wsią Piaski. Na jej początku i końcu umieszczone zostały dziś już słabo czytelne tablice.

Środkowy fragment alei zaczyna się przy stacji paliw w Nieborowie i biegnie 400 m wzdłuż drogi do Łowicza. Obsadzony ok. 140 lipami nie prezentuje się zbyt okazale. Po północnej stronie drogi drzewa są mocno przerzedzone, a po drugiej stronie rosną na granicy lasu – w lecie prawie niewidoczne.

Najciekawszy fragment alei zaczyna się przy skrzyżowaniu z drogą nr 70 i biegnie wzdłuż niej w kierunku Łowicza.

Lipy w ilości ok. 190 szt rosną po obydwu stronach drogi. Obwód poszczególnych egzemplarzy mieści się w przedziale 200 – 400 cm.

Aleja kończy się ok. 600 m przed parkiem w Arkadii. To wspaniały przykład ogrodu romantycznego w stylu angielskim, założony przez Helenę z Przeździeckich, żonę Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela pobliskiego Nieborowa. Drzewostan parku (bez drzew pomnikowych) stanowi znakomite otoczenie dla wielu zabytkowych budowli. Park jest ogrodzony a wejście biletowane.