Pomniki przyrody w Osiecznicy.

Osiecznica to duża wieś (siedziba gminy) w powiecie bolesławieckim położona w Borach Dolnośląskich, nad rzeką Kwisą. Na terenie wsi utworzono dwie ścieżki przyrodnicze : pierwsza przygotowana przez Nadleśnictwo Węgliniec (6 tablic o tematyce leśnej i ornitologicznej) oraz geologiczna ścieżka dydaktyczna, prowadząca przez odsłonięcia gleb kopalnych, węgli brunatnych i niezwykle malowniczych skał o nazwie Dzban i Słonica ze Słoniątkiem (proponowane do ochrony pomnikowej).

W Osiecznicy rośnie bardzo dużo drzew o walorach pomnikowych, jednak oficjalnie ochroną pomnikową objęto tylko 4 drzewa. Zlokalizowane są w północnej części części miejscowości, w pobliżu leśniczówki przy ul. Rzecznej 3. Trafimy do niej, gdy jadąc od Kliczkowa skręcimy w prawo 150 m za mostem na Kwisie. Mijamy oczyszczalnię ścieków i podążamy dalej wspaniałą aleją obsadzoną głównie kasztanowcami.

W alei spotkamy również inne gatunki, przykładem jest klon jawor „Krasnal”.

Dojeżdżamy do skrzyżowania: droga w lewo prowadzi do leżącej 50 m wyżej leśniczówki, droga na wprost biegnie do Przejęsławia, słaba zaznaczona droga w prawo prowadzi w kierunku Kwisy. Po ok. 100 m dotrzemy do rosnącego nad brzegiem modrzewia europejskiego „Wodniaków”.

GPS N 51°20′40.05″ , E 15°25′41.29″

Obwód okazu wynosi 384 cm, wiek 200 lat.

Wracamy do skrzyżowania i idziemy drogą w kierunku Przejęsławia wysadzaną dębami czerwonymi. Po ok. 400 m trafimy na pomnikową sosnę zwyczajną „Wiewiórka”.

GPS N 51°20′52.29″ , E 15°25′30.94″

Sosna mierzy w pierśnicy 310 cm, wiek 200 lat (tabliczka), 140 lat (dane Nadl. Węgliniec).

Wracając w kierunku leśniczówki, możemy wypatrzeć rosnący na łące, tuż przy granicy lasu olbrzymi dąb szypułkowy „Piotra Hamerlika” (w niektórych publikacjach Hameriha, Hameviha).

GPS N 51°20′31.91″ , E 15°25′32.50″

Obwód dębu 545 cm, wiek 400 lat.

Pomnikowa lipa drobnolistna „Teresa” rośnie 100 m na południowy – zachód od leśniczówki, w zadrzewionym pasie między polem uprawnym a drogą dojazdową.

GPS N 51°20′37.71″ , E 15°25′31.35″

Lipa mierzy w pierśnicy 454 cm, wiek drzewa 270 lat.

Obok rośnie kilka okazałych dębów szypułkowych. Dwa z nich posiadają tabliczki z imionami, jednak nie figurują w spisie pomnikowych drzew w Osiecznicy.

W następnym artykule poznamy pomnikowe drzewa rosnące po drugiej stronie Kwisy, czyli w Kliczkowie.