Pomniki przyrody w Osiecznicy.

Osiecznica to duża wieś (siedziba gminy) w powiecie bolesławieckim położona w Borach Dolnośląskich, nad rzeką Kwisą. Na terenie wsi utworzono dwie ścieżki przyrodnicze : pierwsza przygotowana przez Nadleśnictwo Węgliniec (6 tablic o tematyce leśnej i ornitologicznej) oraz geologiczna ścieżka dydaktyczna, prowadząca przez odsłonięcia gleb kopalnych, węgli brunatnych i niezwykle malowniczych skał o nazwie Dzban i Słonica ze Słoniątkiem (proponowane do ochrony pomnikowej).

W Osiecznicy rośnie bardzo dużo drzew o walorach pomnikowych, jednak oficjalnie ochroną pomnikową objęto tylko 4 drzewa. Zlokalizowane są w północnej części części miejscowości, w pobliżu leśniczówki przy ul. Rzecznej 3. Trafimy do niej, gdy jadąc od Kliczkowa skręcimy w prawo 150 m za mostem na Kwisie. Mijamy oczyszczalnię ścieków i podążamy dalej wspaniałą aleją obsadzoną głównie kasztanowcami.

W alei spotkamy również inne gatunki, przykładem jest klon jawor „Krasnal”.

Dojeżdżamy do skrzyżowania: droga w lewo prowadzi do leżącej 50 m wyżej leśniczówki, droga na wprost biegnie do Przejęsławia, słaba zaznaczona droga w prawo prowadzi w kierunku Kwisy. Po ok. 100 m dotrzemy do rosnącego nad brzegiem modrzewia europejskiego „Wodniaków”.

GPS N 51°20′40.05″ , E 15°25′41.29″

Obwód okazu wynosi 384 cm, wiek 200 lat.

Wracamy do skrzyżowania i idziemy drogą w kierunku Przejęsławia wysadzaną dębami czerwonymi. Po ok. 400 m trafimy na pomnikową sosnę zwyczajną „Wiewiórka”.

GPS N 51°20′52.29″ , E 15°25′30.94″

Sosna mierzy w pierśnicy 310 cm, wiek 200 lat (tabliczka), 140 lat (dane Nadl. Węgliniec).

Wracając w kierunku leśniczówki, możemy wypatrzeć rosnący na łące, tuż przy granicy lasu olbrzymi dąb szypułkowy „Piotra Hamerlika” (w niektórych publikacjach Hameriha, Hameviha).

GPS N 51°20′31.91″ , E 15°25′32.50″

Obwód dębu 545 cm, wiek 400 lat.

Pomnikowa lipa drobnolistna „Teresa” rośnie 100 m na południowy – zachód od leśniczówki, w zadrzewionym pasie między polem uprawnym a drogą dojazdową.

GPS N 51°20′37.71″ , E 15°25′31.35″

Lipa mierzy w pierśnicy 454 cm, wiek drzewa 270 lat.

Obok rośnie kilka okazałych dębów szypułkowych. Dwa z nich posiadają tabliczki z imionami, jednak nie figurują w spisie pomnikowych drzew w Osiecznicy.

W następnym artykule poznamy pomnikowe drzewa rosnące po drugiej stronie Kwisy, czyli w Kliczkowie.

Wychodnia piaskowca kwarcytowego „Siwy Kamień”.

Przykryte grubą warstwą osadów polodowcowych skały podłoża w Borach Dolnośląskich, rzadko odsłaniają się w postaci naturalnych wychodni. Ukryte w lasach znane są tylko miejscowym i zbieraczom runa leśnego. Nieliczne skałki i głazy zbudowane z kwarcytów lub piaskowców kwarcytowych, są bardzo rzadko opisywane w publikacjach książkowych i w internecie; często nie posiadają nawet własnych nazw. Poniżej zestawienie wychodni skalnych, które udało mi się odnaleźć i sfotografować, leżące po obu stronach Kwisy, w pasie pomiędzy Zebrzydową a Osiecznicą.

„Siwy Kamień” – choć objęty ochroną pomnikową od 1993 r. mało znany, często nie zaznaczony nawet na mapach. Jest to grupa skałek z piaskowca kwarcytowego o wysokości 2.2 m, położona w lesie Nadleśnictwa Węgliniec w oddziale 540, w pobliżu stawów na północny – zachód od Nowej Wsi – Bieniec.

GPS N 51°17′21.76″ , E 15°23′22.83″

Siwy Kamień leży teoretycznie przy niebieskim „Szlaku Puszczańskim”, ale przebieg szlaku jest niejasny, a oznakowanie w lesie jest bardzo kiepskie. Aby do niego trafić należy skręcić z drogi 357 do przysiółka Bieniec, przejechać pod wiaduktem kolejowym, skręcić w prawo i jechać aż do granicy lasu, gdzie parkujemy auto. Tu na rozwidleniu skręcamy w lewo, na następnym w prawo (jak pójdziemy prosto trafimy do Wielkiego Głazu, ale o nim później) i po 150 m w lewo, w nieco zarośniętą leśną drogę. Pomnik przyrody Siwy Kamień znajduje się niecały kilometr dalej, po lewej stronie.

Wspomniany wcześniej Wielki Głaz leży po prawej stronie drogi, przy leśnej przecince.

Przykryty częściowo igliwiem blok kwarcytu bolesławieckiego, ma w obwodzie ok. 4.5 m.

Wiatrowe Skały położone są ok. 1.5 km na północ od „Siwego Kamienia”,  w oddziale leśnym 508, przy pomniku z zatartymi napisami. Znajduje się tu wyrobisko, w pobliżu którego porozrzucane są różnej wielkości bloki skalne.

GPS N 51°17′49.41″ , E 15°23′00.34″

Idąc dalej 1.5 km na północ możemy odnaleźć kolejny blok z kwarcytu bolesławieckiego o nazwie Biały Kamień. Częściowo przykryty igliwiem ma w obwodzie przy ziemi 8 m.

GPS N 51°18′40.46″ , E 15°22′44.24″

Prościej dostać się do głazu od Małego Tomisławia; jadąc od Osiecznicy przy pierwszych zabudowaniach  Tomisławia (przystanek PKS)  skręcamy w prawo i jedziemy do granicy lasu. Głaz leży kilometr dalej, po prawej stronie.

Po drugiej strony Kwisy, na wschód od miejscowości Kierżno, leży wiele głazów z tutejszego piaskowca kwarcowego lub kwarcytu, wyglądem przypominających głazy narzutowe. Jednak nazwę tą przypisuje się materiałowi skalnemu przywleczonemu przez lądolód ze Skandynawii lub przynajmniej z sąsiedniego regionu. Ponieważ nie da się wykluczyć, ze skały te zostały odsłonięte i przeniesione na bliską odległość przez lodowiec, bezpieczniej nazywać je pseudoeratykami. Z braku nazw własnych, dla porządku głazy będą numerowane.

Głaz nr 1 – leży po prawej stronie leśnej drogi odchodzącej od torów kolejowych.

GPS N 51°16′00.69″ , E 15°27′13.11″

Głaz nr 2 w lesie bliżej autostrady A-4, trudny do odnalezienia bez GPS -u.

GPS N 51°16′19.27″ , E 15°26′56.89″

Głaz nr 3 – po południowej stronie autostrady, 300 metrów od wiaduktu z drogą biegnącą pod A – 4.           GPS N 51°16′21.93″ , E 15°26′42.26″

 Głaz nr 4 – 300 m dalej przy drodze biegnącej wzdłuż autostrady.

Głaz nr 5 – o fantazyjnym kształcie, po północnej stronie autostrady, na wzniesieniu po lewej stronie, zaraz za wspomnianym wcześniej wiaduktem.

GPS N 51°16′24.88″ , E 15°26′19.88″

Głaz nr 6 – przy drodze gruntowej  wzdłuż autostrady, naprzeciwko głazu nr 4. Dobrze widoczne wygłady eoliczne ( związane z piaskiem niesionym przez wiatr ).

GPS N 51°16′32.87″ , E 15°26′57.32″

Głaz nr 7  na północ od szkółki leśnej, GPS N 51°16′52.60″ , E 15°26′53.14″.

Głaz nr 8 – przy strumieniu płynącym w pobliżu szkółki leśnej.

GPS N 51°16′44.97″ , E 15°26′26.68″

Wiele porozrzucanych głazów można odnaleźć w lesie na prawo od drogi 350 Osiecznica  – Bolesławiec, w pobliżu nieczynnych kamieniołomów.

GPS N 51°18′38.59″ , E 15°27′11.12″

Zupełnie inny charakter mają malownicze wychodnie skalne o nazwie „Dzban” i nieformalnie „Pupa Słonia”, położone nad zalewem w Osiecznicy. Zbudowane z piaskowców kredowych, zostały odsłonięte przez Kwisę, która ma powyżej przełomowy odcinek.

Najprościej, choć nie najkrócej do skałek można dojść od mostu na Kwisie między Osiecznicą a Kliczkowem. Od niewielkiego parkingu leśna droga doprowadzi nas do zapory, i dalej wzdłuż jeziora do samych skałek. Spacer w jedną stronę zajmuje 20 minut.

Odnajdywanie opisanych wyżej wychodni skalnych i głazów, można świetnie połączyć z grzybobraniem – przecież sezon na grzyby trwa w pełni. A więc bierzemy koszyk, nożyk, GPS -a i w drogę. Życzę owocnych poszukiwań.