Pomnikowe drzewa w Jeleniej Górze – Sobieszowie.

Jelenia Góra – Sobieszów znana jest głównie z górującego nad dzielnicą zamkiem  Chojnik.

Niekwestionowane walory przyrodnicze góry Chojnik – enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego, warto uzupełnić o rosnące w Sobieszowie pomniki przyrody ożywionej, bowiem właśnie w tej dzielnicy znajduje się zdecydowana większość pomnikowych drzew  Jeleniej Góry. Odnalezienie pomnikowych egzemplarzy nie jest trudne, wszystkie drzewa rośną w promieniu jednego kilometra od parkingów pod Chojnikiem a poszukiwania ułatwi  niniejszy artykuł.

Najcenniejszym pomnikowym drzewem jest wierzba biała, rosnąca na posesji przy ulicy Żabia 7, uznana za najstarszą w Polsce. Sędziwej wierzbie poświęciłem osobny artykuł (Najstarsza wierzba biała w Polsce).

 Za ogrodzeniem posesji przy ulicy Reymonta 1, rośnie pomnikowy klon srebrzysty o obwodzie 300 cm.

Przy następnej posesji (Reymonta 2) rośnie nieoznakowany tabliczką klon pospolity o obwodzie 430 cm.  Istnieje pewne zamieszanie związane z tymi klonami – niektóre źródła piszą o klonie srebrzystym przy Reymonta 1 o obwodzie 430 cm.

Okazały kasztanowiec biały rośnie obok kościoła, przy moście na Wrzosówce (ul. Dembowskiego). Pień o obwodzie 370 cm oznaczono tabliczką.

W pobliżu, na terenie Zarządu Parków Krajobrazowych (Kamiennogórska 2) rośnie miłorząb dwuklapowy.

Pień rozgałęzia się na dwa przewodniki o obwodach 210 i 140 cm.

Nieco dalej, na terenie ogrodu przy posesji Kamiennogórska 6 rośnie buk pospolity odmiany paprotkowatej; obwód w pierśnicy 355 cm.

25.05.2014 r. Uchwałą nr 309.XXXI.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry została zniesiona ochrona pomnikowa tego okazu. Drzewo to zostało w późniejszym czasie wycięte.

Idąc dalej, dotrzemy do skrzyżowania z ulicą Chałubińskiego, spoglądając w lewo (posesja nr 11), ujrzymy  buka pospolitego odmiany purpurowej. Pomnikowe drzewo posiada pień o obwodzie 310 cm.

Spacerując dalej ulicą Chałubińskiego w kierunku Chojnika, warto zwrócić uwagę na porośnięty bluszczem dąb, rosnący przy domu nr 15.

Pień (300 cm) oraz większa część korony jest gęsto opleciona bluszczem.

Nieco wyżej skręcamy w ulicę Zamkową, przy Willi Róża Wiatrów rosną dwa buki odmiany purpurowej, o obwodach 312, 305 cm.

Uchwałą nr 15.IV.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2015 r. pozbawiono te drzewa statusu pomników przyrody.

Dwa inne buki pospolite odnajdziemy w głębi posesji o charakterze niewielkiego parku, z dużą altaną mieszczącą pizzerię.

Przy ulicy Młyńskiej 7 rośnie pomnikowa lipa drobnolistna, o pierśnicy 430 cm.

Pień jest mocno zdeformowany i pusty w środku, oznaczony stosowną tabliczką.

Ustanowiony pomnikiem przyrody w marcu 2012 r. dąb „Bronek”, rośnie przy ulicy Kamiennogórskiej 11.

Obwód drzewa wynosi 440 cm, wysokość 21 m, brak tabliczki.

Pomnikowe drzewa w Sobieszowie mają dużą wartość edukacyjną, warto je zobaczyć, bowiem reprezentują aż 8 gatunków drzew w tym 3 odmiany buka pospolitego.

Park przypałacowy w Jeleniej Górze – Maciejowej.

Maciejowa jest osiedlem położonym wzdłuż drogi krajowej nr 3, od 1976 r. jest  w granicach administracyjnych Jeleniej Góry. Bardzo interesujące jest mało znane, dawne założenie parkowe, związane z nieistniejącym już pałacem. Park o powierzchni 6.65 ha położony jest na prawo od lokalnej drogi do Wojanowa. Można w nim odnaleźć wieżę widokową z przełomu XIX / XX w. ( pozbawioną klatki schodowej, więc bez możliwości podziwiania widoków ) oraz zrujnowane mauzoleum.

Szczególnie ciekawy jest drzewostan parku, jeden okaz dębu szypułkowego uznano za pomnik przyrody.

Obwód  454 cm, wysokość 33 m, pień oznaczony tabliczką.

Ponad metr grubszy jest dąb szypułkowy rosnący ok. 150 m. wyżej w pobliżu niewielkich stawów. Niestety nie posiada on statusu pomnika przyrody, podobnie jak kilka innych okazałych drzew.

Pień o obwodzie 575 cm swobodnie kwalifikuje drzewo do ochrony pomnikowej.

Niemniej okazale prezentuje się okaz daglezji zielonej.

Pień o obwodzie 362 cm posiada boczną gałąź o obw. 110 cm.200 metrów wyżej, w zagłębieniu terenu, rośnie wyjątkowy okaz świerka pospolitego.

Zrośnięty z trzech pni o gigantycznym jak na świerka obwodzie prawie 500 cm.

Warto również wspomnieć o rosnącej w pobliżu pomnikowego dębu sośnie wejmutce. Niestety, drzewo to ( 325 cm obwodu ) pozbawione częściowo kory zamiera.

Zainteresowanych drzewostanem parku, odsyłam do naukowego opracowania Marka Malickiego ” Dendroflora parku przypałacowego w Jeleniej Górze – Maciejowej”,  Przyroda Sudetów tom 8 s.45-50. Wymiary drzew podałem w oparciu o tą publikację.